De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

1011.05 Chassez le naturel, il revient au galop ( blog n° 27)

1011.05 Chassez le naturel, il revient au galop ( blog n° 27)

dinsdag 10 november 2015 21:54
Spread the love

Graag jullie aandacht en reacties.

Zie DS van heden, Opinie pag.40, onder “kort & bondig” het artikel met als titel

“De oplossing van het verkeersdrama zit in een doosje

door Dominique De Munck. 

Vooraf : er is de gekende frustratie-ziekte –  waar ook ik aan lijd ( chronisch) – bij  veel essayisten , blogschrijvers. We weten niet of we gehoord worden. Pech, deze site is volgens mij de kampioen van “geen reacties tot nu”.

De heer “gegevensanalist bij Leefmilieu Brussel ” ( onder andere) schrijft haast letterlijk wat ik al twintig jaar denk en schrijf.  Nml dat enkel een  ‘totale pakkans’ in het vermeld doosje zit..  De Munck staat op mijn schouders.  Zeer waarschijnlijk ongeweten

Jullie denken van wel maar dat is mijn frustratie niet.

Ik diende deze oplossing om vele verkeersmoorden te vermijden verleden zomer in bij een schimmige organisatie om creatieve innovatieve ideeën te verkiezen.  Otto Jan Ham was de voorzitter, ongelooflijk.  De verkiezingsuitslag was er dan ook naar.  Niet de maatschappelijk belangrijkste ideeën werden verkozen.  Zij kozen enkel pietluttige entrees ( bvb in de straat alaam met elkaar uitwisselen ).  Ik herinner mij dat dit gedacht ( zo, oud als de straat ) de eerste prijs behaalde.  Nou.  Eerste werd waarover op de radio gemakkelijk een voormiddag kon geleuterd worden.  Dat is gewoon na te trekken.  Of was dat dan toch de bedoeling?

Hou me tegen.  Want de radicale ( dat wel, maar al het andere helpt geen fl.it ) totale pakkans komt er ZEKER.  NU komt mijn echte frustratie : maar decennia en duizenden vermoordden te laat door  verkeerd inzicht van de media. 

Mag LOUIS MARIE zich nu, thuis, gaan bezatten( ik ben gepensioneerd en alleenstaand).

take down
the paywall
steun ons nu!