De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

1 MILJOEN EURO VOOR STUDIE NIEUWE VERBINDING TUSSEN TIENSE- EN DIESTSESTEENWEG IN LEUVEN DIE ADMINISTRATIE EERDER AFWEES

1 MILJOEN EURO VOOR STUDIE NIEUWE VERBINDING TUSSEN TIENSE- EN DIESTSESTEENWEG IN LEUVEN DIE ADMINISTRATIE EERDER AFWEES

zaterdag 14 november 2020 16:24
Spread the love

Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters gaat een onafhankelijk studiebureau de opdracht geven om de kosten-baten te onderzoeken van een nieuwe wegverbinding in Leuven tussen de Diestsesteenweg en de Tiensesteenweg ter hoogte met het kruispunt met de Meerdaalboslaan. Uit een interne analyse door het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) en het departement Mobiliteit en Openbare Werken bleek eerder dit jaar echter dat de baten onvoldoende opwegen tegen de kost van de realisatie. Bedoeling van dit project is een oplossing te bieden voor het probleem van het sluipverkeer. Eind vorig jaar raakte al bekend dat de Vlaamse regering 1 miljoen veil heeft voor deze studie.

Om het sluipverkeer tussen de Diestsesteenweg en de Tiensesteenweg te verminderen besliste de gemeente Bierbeek midden 2019 om een ANPR-camera te plaatsen in de Koning Albertlaan om die manier passerende auto’s te kunnen beboeten met uitzondering van inwoners uit de eigen gemeente en enkele omliggende zones in Lubbeek en Leuven. Toenmalig Vlaams minister Homans vernietigde na klacht van Leuven en Bierbeek dit besluit. Tijdens het overleg hierover tussen de drie gemeenten en nadien ook in de aanloop naar de parlementsverkiezingen van 2019 pleitte N-VA-kopstuk Theo Francken, gesteund door Lorin Parys, voor de aanleg van een tunnel tussen de Diestse- en Tiensesteenweg.

Uit de interne analyse blijkt echter dat de ruimtelijke impact van een bovengrondse aanleg zeer groot zal zijn en onvermijdelijk gepaard gaan met zware onteigeningen. “Door de verbinding ondergronds uit te voeren kan een deel van de onteigeningen vermeden worden. In dit scenario loopt de investeringskost echter exponentieel op en blijven uitgebreide onteigeningen onvermijdelijk”, aldus de minister. Vooraleer een definitieve beslissing te nemen wil Peeters dit project grondig laten onderzoeken om op basis hiervan te beslissen of een ‘tweede ring’ tussen de Diestse- en Tiensesteenweg gerealiseerd zal worden of niet. En indien zo, of de keuze valt voor een tunneloplossing.

Dit project – en alleen al het 1 miljoen dat uitgetrokken wordt voor de studie – is waanzin. Een bovengrondse aanleg zou dit deel van Kessel-Lo helemaal naar de verdoemenis helpen en tot een volksopstand leiden. Een ondergronds project kost dan weer oneindig veel geld. Het wordt helemaal te gek als blijkt dat minister Lydia Peeters het sluipverkeer tussen de Diestse- en Tiensesteenweg zelf minimaliseert. “De intensiteiten die waargenomen worden op de belangrijkste sluipwegen tussen beide gewestwegen bevinden zich in de grootte orde van 4.000 tot 7.000 voertuigen op dagbasis. Ten opzichte van een gemiddelde Vlaams—Brabantse gewestweg zijn dit geen spectaculaire aantallen”, aldus de minister in antwoord op een schriftelijke parlementaire vraag van An Moerenhout.

LUC VANHEERENTALS

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!