ICC, Den Haag. Foto: ICC/Anita Lankhuizen
Coalition for the ICC

President Biden, stop de bedreiging van het Internationaal Strafhof

Open brief verzonden aan VS-president Biden met het dringende verzoek de onafhankelijkheid van het Internationaal Strafhof te respecteren en geen sancties te treffen tegen het Hof en zijn medewerkers.

dinsdag 28 mei 2024 11:21
Spread the love

 

Wij schrijven als organisaties met een standvastige toewijding aan gerechtigheid voor ernstige internationale misdaden en daarom aan het succes van het Internationaal Strafhof (ICC). Wij dringen er bij uw administratie op aan om zich te verzetten tegen de bedreigingen en oproepen tot strafmaatregelen tegen het Hof die verschillende Amerikaanse wetgevers onlangs hebben gedaan.

Ingaan op deze oproepen zou ernstige schade toebrengen aan de belangen van alle slachtoffers wereldwijd en aan het vermogen van de Amerikaanse regering om mensenrechten en gerechtigheid te verdedigen, die gestelde prioriteiten zijn van uw administratie.

Verantwoording is belangrijk omwille van zichzelf en beschermt tegen het plegen van toekomstige gruweldaden. Handelend waar het rechtsbevoegdheid heeft en binnen zijn mandaat als een hof van laatste toevlucht, werkt het ICC samen met nationale autoriteiten om ervoor te zorgen dat daders van dergelijke misdaden ter verantwoording worden geroepen en dat slachtoffers en getroffen gemeenschappen enige mate van gerechtigheid vinden.

Hoewel de Verenigde Staten geen lidstaat van het ICC zijn, hebben Republikeinse en Democratische administraties het Hof in specifieke gevallen gesteund, en heeft de VS arrestatieoperaties bijgestaan om voor gerechtigheid te zorgen voor slachtoffers in Centraal-Afrika. Uw eigen administratie heeft de essentiële rol van het Hof erkend om ernstige misdaden in Oekraïne en Darfur aan te pakken.

Wij zijn gealarmeerd door bedreigingen die Amerikaanse wetgevers de afgelopen weken aan het Hof hebben gericht, waaronder de brief die op 24 april door senatoren is gestuurd, waarin wordt gedreigd de “medewerkers en medewerkers” van de ICC-aanklager te sanctioneren, als er stappen zouden worden genomen om arrestatiebevelen tegen Israëlische functionarissen na te streven.

Op 20 mei vroeg de ICC-aanklager om arrestatiebevelen voor leiders van Hamas en Israëlische functionarissen die voortvloeien uit zijn lopende Palestina-onderzoek; ICC-rechters zullen het verzoek beoordelen om te bepalen of ze al dan niet arrestatiebevelen moeten uitvaardigen.

De sancties van de vorige regering tegen de voorganger van de aanklager waren een belediging voor de gerechtigheid en dreigden het effectieve functioneren van het ICC te ondermijnen. 

Een Amerikaanse federale districtsrechter oordeelde dat de sancties de Eerste Amendement rechten van Amerikaanse burgers die werken aan het ondersteunen van gerechtigheid voor het ICC te ondersteunen, bedreigden. Helaas hebben die sancties de Verenigde Staten op één lijn gebracht met autoritaire tactieken van het bedreigen van rechters en onafhankelijke gerechtelijke instellingen.

Het vermogen van het ICC om gerechtigheid te bieden aan slachtoffers vereist volledig respect voor zijn onafhankelijkheid. Een selectieve benadering van gerechtelijke beslissingen ondermijnt de geloofwaardigheid, en uiteindelijk, de kracht van de wet als een schild tegen mensenrechtenschendingen en misbruiken.

Uw administratie leek dit te erkennen bij het intrekken van de sancties uit het Trump-tijdperk, waarbij werd opgemerkt dat de Amerikaanse zorgen “beter zouden worden aangepakt door betrokkenheid bij alle belanghebbenden in het ICC-proces.”

Wij dringen er bij u op aan om ervoor te zorgen dat eventuele meningsverschillen over het proces van het Hof worden nagestreefd via de juiste gerechtelijke kanalen onder het verdrag van het Hof. Wij verwelkomden persverklaringen van uw administratie in de afgelopen weken waarin werd aangegeven dat het geen “bedreigingen of intimidatie” van ICC-functionarissen ondersteunt.

Amerikaanse bondgenoten hebben de dreiging van sancties veroordeeld en steun uitgesproken voor het Hof, evenals 45 Verenigde Naties-experts op het gebied van mensenrechten in een gezamenlijke verklaring. Wij dringen er bij u op aan om zich te verzetten tegen eventuele wetgevende inspanningen om het ICC te ondermijnen, en duidelijk te maken dat de Verenigde Staten, ongeacht hun standpunt over specifieke ICC-onderzoeken, blijven steunen aan onafhankelijke internationale justitiemechanismen.

Zie de volledige lijst van alle ondertekenende ngo’s hier.

 

Deze tekst verscheen op de website van de Coalition for the ICC. Vertaling: Bart Dewil.

steunen

Steun voor een nieuwe website

We hebben uw hulp nodig voor een essentiële opfrissing van de website. Om die interactiever, sneller en gebruiksvriendelijker te maken hebben we 30.000 euro nodig. Elke bijdrage, groot of klein, helpt. Met uw donatie ondersteunt u onafhankelijke journalistiek die de verhalen blijft brengen die er echt toe doen. Laat uw hart spreken.

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!