Balinees beeldje van een bevalling. Foto: Kattliel/CC BY-SA 4:0
VBOV

Amper knippen of medische ingrepen als je bevalt met je eigen vroedvrouw

Op 8 maart, Vrouwendag, publiceert de Vlaamse Vereniging van Vroedvrouwen (VBOV) zijn jaarrapport 2022 over vroedvrouwgeleide bevallingen. De vroedvrouw is dé bewaker van het normale verloop van een bevalling. Dat bevestigt dit jaarrapport opnieuw.

vrijdag 8 maart 2024 15:50
Spread the love

 

De conclusies van het VBOV-rapport zijn duidelijk en onmiskanbaar. Als vrouwen continu door een vertrouwde vroedvrouw of vroedvrouwenteam begeleid worden, bevallen ze bijna nooit met een knip. Ze bevallen ook vaak in een verticale positie of in bad én ze hebben geen tot weinig medische ingrepen nodig.

Bevallen met je eigen vroedvrouw thuis, in een geboortehuis of in een ziekenhuis is dan ook een kwaliteitsvolle geboorteoptie met minder interventies, wat gunstig is voor moeder en kind. Deze geboorteopties zouden voor iedereen en overal toegankelijk moeten zijn.

1.185 vroedvrouwgeleide bevallingen

Volgens het jaarrapport werden in 2022 1.185 bevallingen autonoom door een vroedvrouw begeleid. Hiervan vonden 619 bevallingen thuis plaats en 147 bevallingen in één van de acht geboortehuizen in ons land.

Daarnaast werden 205 bevallingen begeleid in een ziekenhuis door een vroedvrouw uit de eerste lijn en 212 bevallingen vonden plaats binnen een vroedvrouwgeleide eenheid in het ziekenhuis.

“In het vroedvrouwgeleide zorgmodel staan de vrouw en haar gezin centraal. Participatie, inspraak, vrijheid van beweging en continuïteit van begeleiding door een vertrouwde vroedvrouw zijn essentieel in dit model. Met dit rapport willen we vroedvrouwgeleide zorg in België zichtbaar én inzichtelijk maken,” volgens zelfstandige vroedvrouw Elke Van Den Bergh.

Weinig knippen

Opmerkelijk is dat bij slechts 1% van deze vroedvrouwgeleide bevallingen een episiotomie (een knip in het perineum) werd gezet. Dit is lager dan het gemiddelde van 24,9% in Vlaanderen in 2022.

Hoewel dit gemiddelde betrekking heeft op zowel hoog- als laagrisico-zwangerschappen en het aantal knippen bij bevallingen in Vlaanderen de afgelopen decennia zienderogen daalde, is het cijfer in Vlaanderen 2,5 keer zo hoog als in Brussel (12,7%) en 1,7 keer zo hoog als in Wallonië (18,4%).

Bevallen thuis of in geboortehuis: kwaliteitsvolle optie

Beval je thuis of in een geboortehuis, dan beval je spontaan vaginaal, zonder instrumentele ingrepen, zonder inleiding van de baring of infuus, zonder keizersnede en epidurale verdoving.

Vrouwen bevallen ook vaak verticaal wat een vlotte bevalling bevordert. Het vaakst kozen vrouwen om op handen-en-knieën te bevallen (42%) en 45% beviel in bad.

“Dat het vroedvrouwgeleide zorgmodel tot weinig interventies leidt voor moeder en kind wordt duidelijk aangetoond door dit rapport,” gaat zelfstandige vroedvrouw Alexandra Denys verder.

Het jaarrapport bevestigt de bevindingen van internationale wetenschappelijke studies: bevallen thuis of in een geboortehuis is een kwaliteitsvolle optie als ouders worden opgevolgd door een ervaren vroedvrouw en als een snelle transfer naar het ziekenhuis mogelijk is indien nodig.

“We pleiten dan ook voor een toekomst waarin vrouwen volwaardig en onbelemmerd de keuze voor hun zorgverlener en plaats van bevalling kunnen blijven maken”, besluit Elke Van Den Bergh.

steunen

Steun voor een nieuwe website

We hebben uw hulp nodig voor een essentiële opfrissing van de website. Om die interactiever, sneller en gebruiksvriendelijker te maken hebben we 30.000 euro nodig. Elke bijdrage, groot of klein, helpt. Met uw donatie ondersteunt u onafhankelijke journalistiek die de verhalen blijft brengen die er echt toe doen. Laat uw hart spreken.

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!