Salary by Nick Youngson CC BY-SA 3.0 Pix4free.org

Belgische loonkost: ACV pleit voor eerlijke loononderhandelingen

Vandaag publiceerde de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) belangrijke cijfers over de gemiddelde uurloonkost in België en in onze drie buurlanden Duitsland, Frankrijk en Nederland. Volgens het ACV is er al geruime tijd geen sprake meer van een Belgische loonhandicap wanneer alle gepubliceerde cijfers worden vergeleken. Dit biedt volgens de vakbond ruimte voor aanzienlijke loonsverhogingen in ons land.

woensdag 21 februari 2024 14:21
Spread the love

De loonnormwet, die in 1996 werd ingevoerd en in 2017 werd aangepast door de regering Michel, bepaalt dat de Belgische uurloonkost niet sneller mag stijgen dan het gemiddelde van Nederland, Frankrijk en Duitsland. De verwachte loonkostoverschrijding tegen het einde van 2024 bedraagt volgens de aangepaste berekeningsmethode van 2017 1,8%, aldus het CRB-rapport.

Het ACV benadrukt dat de werkelijke uurloonkost voor bedrijven aanzienlijk lager ligt dan de berekende uurloonkost voor vergelijking met onze buurlanden, vanwege het feit dat loonsubsidies en kortingen op SZ-bijdragen niet worden meegerekend. Dit staat bekend als de “sjoemelsoftware”, volgens de vakbond.

Belgische werknemer 2,8% ‘goedkoper’

Bij een eerlijke vergelijking, waarbij ook rekening wordt gehouden met productiviteit, blijkt een Belgische werknemer 2,8% ‘goedkoper’ te zijn dan zijn buitenlandse collega, ondanks de hogere uurloonkost.

Het ACV concludeert dat er ruimte is voor substantiële loonsverhogingen in België, ondersteund door historisch hoge winsten in bedrijven. De vakbond wijst  op de beperkingen van de loonnormwet, die sectorale loononderhandelingen bemoeilijkt en pleit voor eerlijke loononderhandelingen in een evenwichtig kader.

Het systeem van automatische loonindexering heeft volgens het ACV de koopkracht en binnenlandse consumptie op peil gehouden, waardoor onze economie sterker groeide dan die van de buurlanden. Met eerlijke loononderhandelingen zou onze economie nog beter presteren, aldus het ACV.

steunen

Steun voor een nieuwe website

We hebben uw hulp nodig voor een essentiële opfrissing van de website. Om die interactiever, sneller en gebruiksvriendelijker te maken hebben we 30.000 euro nodig. Elke bijdrage, groot of klein, helpt. Met uw donatie ondersteunt u onafhankelijke journalistiek die de verhalen blijft brengen die er echt toe doen. Laat uw hart spreken.

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!