Als de Russen komen zijn we er klaar voor. YouTube Screenshot NATO SHAPE
Rein Heijne

Ongefundeerd NAVO-alarmisme drijft wereld in spiraal van oorlog en verval

De afgelopen tijd is het nogal onrustig bij de hoogste echelons van het militaire bedrijf in Nederland en Europa. Frequent circuleren in de media pleidooien en oproepen tot militaire waakzaamheid en weerbaarheid. Rein Heijne werpt zijn kritische blik op het oorlogsgestook van zelfverklaarde militaire 'experten' in de Nederlandse media.

donderdag 8 februari 2024 17:30
Spread the love

 

Admiraal Bauer, voorzitter van het Militair Comité van de NAVO, pleitte onlangs voor een “oorlogstransformatie” van het bondgenootschap, ja zelfs van de gehele samenleving. Commandant der (Nederlandse) Strijdkrachten Eichelsheim sloot enthousiast daarbij aan met een pleidooi voor een oorlogseconomie.

Alom weerklinkt de veronderstelde bedreiging door Rusland. Als ‘kers op de taart’ besloot de NAVO om in dit voorjaar de grootscheepse militaire oefening Steadfast Defender in Europa te houden.

Maar wat betreft die Russische dreiging blijft het nogal bizar dat de VS en hun NAVO-bondgenoten ruim de helft van de wereldwijde defensie-uitgaven voor hun rekening nemen. Meer dan 1.230 miljard dollar in 2022 (cijfers van het Zweedse onderzoeksinstituut SIPRI). Vandaar dat militaire historici als Rein Bijkerk en Christ Klep zelfs van een overdreven alarmisme spreken.

De VS en hun NAVO-bondgenoten nemen ruim de helft van de wereldwijde defensie-uitgaven voor hun rekening

Ondanks dat het Westen dus de grootste militaire macht ter wereld vormt en zelf ook niet vies is van eigen interventies, deden onlangs de oudgediende ‘veldheren’ Mart de Kruif en Peter van Uhm er in het Nederlandse wekelijkse discussieprogramma Buitenhof ook nog een schepje bovenop.

Deze heren vervielen in een klaagzang over de bedreiging van de wereldorde. In hun ogen doen anderen dat uiteraard, want ‘zelf doen wij zoiets niet’. Vandaar dat we ons militair nog verder moeten versterken, aldus deze oud-generaals.

 

De NAVO spendeert jaarlijks miljoenen aan oorlogspropaganda. Dat moet wel als je mensen wil overtuigen hun belastinggeld te spenderen aan tanks en vliegtuigen en niet aan hospitalen, scholen, bruggen, openbaar vervoer. Operation Worldwide Attacker 2024 werd niet weerhouden als werktitel (NAVO promo, tijdsduur 01:08)

 

Hun redenering spruit voort uit een eendimensionale denktrant die al snel leidt tot een polariserend ‘wij-zij’-denken. Deze militaire bobo’s besloten hun eensgezinde optreden met de opmerking dat pacifisten te naïef zijn en niet in staat om dergelijke complexe conflicten op te lossen.

‘Laten we ophouden met naïef te zijn en zorgen dat de samenleving weerbaar is, ook tussen de oren.’ Tja.

Vaak is het niet zozeer de waarheid die als eerste sneuvelt in conflictsituaties, maar vooral het vermogen tot zelfkritiek en zelfreflectie. Filosoof Thomas Decreus vindt dat we nuchter moeten blijven en ons niet laten afleiden door oorlogspropaganda en desinformatie.

John Mearsheimer: “Het niveau van idiotie en oneerlijkheid bij de Westerse elites en de mainstream media is verbazingwekkend hoog”

Hedendaagse oorlogen produceren geen winnaars of een nieuwe orde, maar leiden tot een proces van gewelddadige en blijvende desintegratie.

Te vrezen valt dat we door dit NAVO-alarmisme in een neerwaartse spiraal terecht zijn gekomen waardoor er een permanente bedreiging blijft bestaan: toename van oorlogen, crises en verval van democratieën en een toenemende politieke verrechtsing wereldwijd.

Volgens de Amerikaanse hoogleraar Internationale Betrekkingen John Mearsheimer wordt het steeds duidelijker dat het niveau van idiotie en oneerlijkheid bij de Westerse elites en de mainstream media verbazingwekkend hoog is.

Wie zijn nou eigenlijk naïef?

 

Dit is een overname van de E-brief van het Huis van Erasmus – Voor een vreedzame wereld

steunen

Steun voor een nieuwe website

We hebben uw hulp nodig voor een essentiële opfrissing van de website. Om die interactiever, sneller en gebruiksvriendelijker te maken hebben we 30.000 euro nodig. Elke bijdrage, groot of klein, helpt. Met uw donatie ondersteunt u onafhankelijke journalistiek die de verhalen blijft brengen die er echt toe doen. Laat uw hart spreken.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!