Boeren ja! Fascisten Nee! Foto: CNCD

Boerenprotest viseert ook oneerlijke vrijhandelsakkoorden als Mercosur

De boerenprotesten van de voorbije dagen zijn niet alleen een reactie op stikstof- en ander plannen, tegen het neoliberaal EU-landbouwbeleid op maat van de agrobusiness maar ook tegen de vrijhandelsakkoorden als EU-Mercosur die eveneens volledig op maat zijn geschreven van de megabedrijven.

vrijdag 2 februari 2024 16:47
Spread the love

 

Verschillende maatschappelijke coalities, zoals de Réseau de Soutien à l’Agriculture Paysanne (ReSAP) en Agroecology in Action, waarvan de organisatie FIAN lid is, sloten zich aan bij de honderden boeren en boerinnen van onder meer Boerenforum, Fugea en La Via Campesina om de inconsistenties van het Europese beleid aan te klagen, een eerlijke vergoeding te eisen en op te roepen tot een einde aan vrijhandelsakkoorden zoals het EU-Mercosur verdrag.

Gelijktijdig met de buitengewone Europese top van donderdag 1 februari, gingen de Europese vakbond European Coordination Via Campesina (ECVC), de Belgische landbouwvakbond Fugea en het Boerenforum met hun bondgenoten naar het Luxemburgplein in Brussel om hun eisen te laten horen.

Die eisen omvatten een coherent Europees beleid, eerlijke prijzen voor landbouwproducten en het stopzetten van vrijhandelsakkoorden, waaronder het EU-Mercosur verdrag. Deze is schadelijk voor landbouwers, het milieu en de mensenrechten en moet dan ook worden stopgezet.

‘Het liberale EU-beleid is verantwoordelijk’. Foto: CNCD

De Bretoense boerin Morgan Ody, lid van het ECVC-coördinatiecomité, verklaart: “Vrijhandelsovereenkomsten hebben landbouwers in de richting van een exportgerichte productie geduwd, met prijzen die de productiekosten niet dekken en met een beleid dat de grote industriële spelers bevoordeelt. We moeten definitief een einde maken aan de overeenkomst tussen de EU en Mercosur en aan alle vrijhandelsovereenkomsten. Wij willen een nieuw internationaal handelskader dat gebaseerd is op voedselsoevereiniteit”.

Europese Commissaris voor Landbouw Janusz Wojciechowski en het kabinet van Charles Michel, voorzitter van de Europese Raad, verklaarden zich bereid tot een ontmoeting met ECVC na de actie om deze eisen te bespreken.

Ondanks herhaalde verzoeken sinds maandag 29 januari hebben Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, en David Clarinval, Belgisch federaal minister van Landbouw, daarentegen niet gereageerd op hun verzoek voor een ontmoeting.

Foto: CNCD

Dit gebrek aan politieke wil om transparante fora te creëren voor een discussie met de boeren en boerinnen is volgens de betrokken organisaties onaanvaardbaar, vooral in de context van de strategische dialoog over landbouw die onlangs door de Europese Commissie werd gestart.

“De EU moet een samenhangend landbouwbeleid en een samenhangende marktregulering aannemen die stabiele landbouwprijzen garanderen die boven de productiekosten liggen. Ze moet ook zorgen voor een toereikend budget en een eerlijke verdeling van de GLB-steun om een rechtvaardige overgang naar agro-ecologie en duurzame praktijken mogelijk te maken”, aldus Amaury Ghijselings, onderzoeks- en beleidsmedewerker voedselsoevereiniteit van het CNCD-11.11.11.

“Het handels- en landbouwbeleid moet herzien worden in het licht van de mensenrechten, in het bijzonder het recht op voedsel en de VN-Verklaring over de rechten van boeren”, aldus nog Manuel Eggen, beleidsmedewerker van FIAN België.

‘Uw bord is onze strijd’. Foto: FIAN

“Het is van essentieel belang dat maatschappelijke organisaties hun solidariteit tonen met deze landbouwbeweging, want een rechtvaardige overgang in voedselsystemen is noodzakelijk en wenselijk voor alle burgers, niet alleen voor landbouwers.”

Foto: Fian

Foto: Fian

‘Vrije boeren – stop vrijhandel’. Foto: Fian

Foto: Fian

Tegen EU-Mercosur. Foto: Fian

Twee overtuigde boerinnen. Foto: Fian

Foto: Fian

‘Notre fin = votre faim’. Foto: Fian

Foto: Fian

”Wij voeden u. Laat ons samen strijden’. Foto: CNCD

steunen

Steun voor een nieuwe website

We hebben uw hulp nodig voor een essentiële opfrissing van de website. Om die interactiever, sneller en gebruiksvriendelijker te maken hebben we 30.000 euro nodig. Elke bijdrage, groot of klein, helpt. Met uw donatie ondersteunt u onafhankelijke journalistiek die de verhalen blijft brengen die er echt toe doen. Laat uw hart spreken.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!