Foto: Free Press Pics
Opinie - Danny Vandenbroucke

Niet DeWereldMorgen maar intimidatie door Jambon is gevaar voor democratie

Nieuwswebsites en vredesbewegingen die door de regering onder ‘verscherpte controle’ worden gezet... Neen, we hebben het niet over Poetin, Orban of Erdogan. We hebben het over de Vlaamse regering. Danny Vandenbroucke, voorzitter van GetBasic vzw, de structuur achter de nieuwssite dewereldmorgen.be reageert op de uitlatingen van Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA).

maandag 22 januari 2024 14:08
Spread the love

 

Jan Jambon (N-VA) vindt dat DeWereldMorgen.be en Vrede vzw te kritisch staan tegenover de Israëlische oorlog tegen Gaza en dus wil hij hen onder ‘verscherpte controle’ plaatsen. Een doorlichting door zijn administratie geeft nochtans aan dat er juridisch geen vuiltje aan de lucht is. Die ‘verscherpte controle’ is daarom niet alleen intimidatie, maar ook een aantasting van democratische rechten.

Als Raad van Bestuur van GetBasic, de vzw achter de nieuwssite DeWereldMorgen, zijn wij verontrust en verontwaardigd over de recente provocatieve aankondiging van Vlaams minister van Cultuur Jambon1.

Op 19 oktober 2023 kondigde hij aan dat hij onze vzw en de vzw Vrede zou laten doorlichten. Hij insinueerde dat we met onze berichtgeving over de crisis in Gaza het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) zouden schenden en daardoor niet aan de subsidievoorwaarden zouden voldoen.

Een inspectiebezoek vond plaats en er kwam een advies van een advocatenkantoor dat van de insinuaties van Jambon geen spaander heel laat. Je zou denken: case closed.

In een antwoord op een vraag van parlementslid Stephanie D’Hose (Open VLD) kwam Jambon terug op de zaak. In de Commissie Cultuur van het Vlaams Parlement gaf de minister toe dat beide organisaties zich in juridische zin aan de subsidievoorwaarden houden, maar dat hij hen toch onder ‘verscherpte controle’ wil plaatsen.

Hij noemde daarbij als reden dat de communicatie van de twee organisaties “op het scherpst van de snee wordt gevoerd”. Als je communicatie “op het scherpst van de snee” voert – waarmee Jambon wil zeggen dat je niet alleen de officiële lijn van de regeringen verkondigt – dan word je in de gaten gehouden.

Dat is niet alleen intimidatie, maar ook een aantasting van onze democratische rechten. Vertegenwoordigers van verschillende politieke partijen, behalve N-VA en Vlaams Belang, hebben dat ook zo verwoord.

Deze aanval maakt duidelijk waarom een medium als DeWereldMorgen.be broodnodig is. Wij zullen ons niet laten intimideren. We zullen doorgaan een platform te zijn voor progressieve kritische meningen en opinies, gevoed door honderden burgerjournalisten.

DeWereldMorgen.be draagt bij aan het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, en dit engagement is altijd gefundeerd op feitelijke informatie en een wetenschappelijke benadering.

We vragen dat de minister zich verontschuldigt en de maatregel intrekt.

Danny Vandenbroucke is voorzitter van GetBasic vzw, de organisatie die de nieuwssite www.dewereldmorgen.be organiseert.

 

Note:

1   Minister-president Jan Jambon combineert de leiding van de Vlaamse regering met de taak van Vlaams minister van Cultuur.

steunen

Steun voor een nieuwe website

We hebben uw hulp nodig voor een essentiële opfrissing van de website. Om die interactiever, sneller en gebruiksvriendelijker te maken hebben we 30.000 euro nodig. Elke bijdrage, groot of klein, helpt. Met uw donatie ondersteunt u onafhankelijke journalistiek die de verhalen blijft brengen die er echt toe doen. Laat uw hart spreken.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!