Kaart: geopolitcaleconomy.substack.com
Analyse - Ben Norton, Geopolitical Economy,

The West against the Rest: Westen stemt steeds tegen rest van de wereld

Wie binnen de mainstream zeepbel blijft hangen zou het niet weten, maar het zelfverklaarde vrije Westen stemt in de VN consequent tegen de rest van de wereld, voor sancties, voor huurlingen en tegen democratie en mensenrechten. Een overzicht van het VN-stemgedrag van België, de EU, de VS, Canada, Groot-Brittannië, Canada, Australië, Nieuw-Zeeland en Japan.

donderdag 30 november 2023 10:11
Spread the love

 

Het Westen stemt in de VN aanhoudend tegen democratie, mensenrechten en culturele diversiteit, steunt huurlingenlegers en sancties. Dat deden de landen van het zelfverklaarde vrije Westen door tegen de rest van de wereld te stemmen bij resoluties van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, waarbij het zich verzette tegen democratie, mensenrechten en culturele diversiteit, terwijl het huurlingen en sancties steunde.

Westerse regeringen beweren vaak dat hun buitenlands en binnenlands beleid wordt ingegeven door ‘mensenrechten’ en ‘democratie’. Vaak lezen ze zelfs hun tegenstanders daarover de les omdat zij zogenaamd deze belangen niet zouden respecteren.

Maar op het internationale politieke toneel hebben de westerse hoofdsteden laten zien dat het bij hun beloften slechts om retoriek gaat, omdat ze consequent tegen deze nobele doelen hebben gestemd en geweigerd hebben om maatregelen te steunen die deze doelen concreet zouden beschermen. Dat is een flagrante schending van de wens van de overgrote meerderheid van de internationale gemeenschap.

Deze grimmige dubbele moraal kwam op 7 november 2023 duidelijk naar voren tijdens de vergadering van de Derde Commissie van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, over sociale, humanitaire en culturele kwesties (zie deze VN-persmededeling).

 

Toelichting van Ben Norton bij de VN-Algemene Vergadering  (Engels, 24:29):

 

Tijdens een drie uur durende vergadersessie verzette het Westen zich tegen ontwerpresoluties die opriepen tot het bevorderen van democratie, mensenrechten en culturele diversiteit, terwijl het tegelijkertijd het gebruik steunde van huurlingen en de toepassing van unilaterale dwangmaatregelen, beter bekend als sancties.

Het meer uitgebreide Westen stemde tegen de rest van de wereld over deze kwesties. Met zijn standpunten vormde het Westen vrijwel uniform één blok, geleid door de VS, samen met de EU, Canada, Australië, Nieuw-Zeeland, Zuid-Korea en Japan.

Huidig voorzitter van de Derde Commissie van de Algemene Vergadering is de VN-ambassadeur van Oostenrijk Alexander Marschik. Zelfs hij kon het niet laten om tijdens de zitting te lachen om de voortdurende protesten van de VS-vertegenwoordiger, die het debat domineerde en zich tegen bijna elke resolutie uitsprak, om uit te leggen waarom de wereld samen met Washington tegen zou moeten stemmen. (Hij kon zijn lachen niet inhouden ondanks het feit dat zijn eigen land Oostenrijk bij elke resolutie met de VS mee stemde)

De Oostenrijkse voorzitter Marschik grinnikt. De VS-vertegenwoordiger lokte hilariteit uit omdat zijn land zich tegen bijna elke resolutie uitsprak om uit te leggen waarom de wereld samen met Washington tegen hoort te  stemmen. (Beeld uit videoverslag VN)

Geopolitical Economy Report heeft over dat Westers stemgedrag kaarten gemaakt die de duidelijke politieke kloof illustreren tussen het Westen (rood) en de rest van de wereld (groen). Op enkele kleine landen na zijn de kaarten bijna identiek.

Sancties

Tijdens de sessie van 7 november debatteerden de VN-landen over een ontwerp dat unilaterale dwangmaatregelen, oftewel sancties, veroordeelt voor het schenden van de mensenrechten van burgers in de doellanden. De resolutie is aangenomen met 128 stemmen voor en 54 tegen, zonder onthoudingen (zie de kaart boven dit artikel).

Bevordering van een democratische en rechtvaardige economische orde

De Derde Commissie van de Algemene Vergadering boog zich eveneens over een maatregel die opriep tot de “bevordering van een democratische en rechtvaardige internationale orde.” De resolutie werd aangenomen met 123 stemmen voor en 54 tegen, plus 7 onthoudingen (van Armenië, Chili, Costa Rica, Liberia, Mexico, Peru en Uruguay).

Voor een democratische en evenwichtige wereldorde. Kaart: geopolitcaleconomy.substack.com

Respect voor mensenrechten en culturele diversiteit

Een andere resolutie was gericht op het bevorderen van “mensenrechten en culturele diversiteit”. De maatregel werd aangenomen met 130 stemmen voor, 54 tegen en geen onthoudingen.

Voor mensenrechten en culturele diversiteit. Kaart: geopolitcaleconomy.substack.com

Billijke geografische spreiding in de organen voor het verdrag over de mensenrechten

De Derde Commissie beraadslaagde tevens over een ontwerp dat opriep tot het “bevorderen van een billijke geografische spreiding in het lidmaatschap van de organen voor het verdrag over de mensenrechten.” De resolutie werd aangenomen met 128 stemmen voor en 52 tegen, zonder onthoudingen.

Kaart: geopoliticaleconomy.substack.com

Huurlingen

Een andere maatregel veroordeelde het “gebruik van huurlingen als middel om mensenrechten te schenden en de uitoefening van het recht op zelfbeschikking van volkeren te belemmeren.” De resolutie werd aangenomen met 126 stemmen voor en 52 tegen, plus 6 onthoudingen (van Kiribati, Liberia, Palau, Mexico, Tonga en Zwitserland).

Veroordeling inzet van huurlingenlegers in conflicten. Kaart: geopolitcaleconomy.substack.com

De volledige video van de drie uur durende VN-vergadering van de Derde Commissie op 7 november 2023, de vergadering start vanaf de 20ste minuut (totaaltijd 03:39:35):

 

Dit artikel verscheen eerder op Geopolitical Economy Report, vertaling door Rein van Gisteren.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!