Veel van de 40.000 betogers in Brussel veroordelen wat Israël doet als een genocide. Foto DWM, Gaston Van Dyck
Opinie - and

Israëlisch staatsterrorisme komt neer op genocide en etnische zuivering

We willen/kunnen geen cijfers geven van het aantal burgerslachtoffers van de Israëlische aanvallen op Gaza, want elke dag, elk uur stijgt dit aantal en is de vorige telling achterhaald. Wat wel elke dag zekerder wordt, is dat Israël met deze oorlog terreur wil zaaien om de Gazastrook etnisch te zuiveren en de Palestijnen in ballingschap te drijven in de Sinaï.

dinsdag 24 oktober 2023 13:56
Spread the love

 

“Als je je ‘neutraal’ opstelt tegenover situaties van onderdrukking kies je de kant van de onderdrukker”, aldus Zuid-Afrikaans bisschop Desmond Tutu die in 1984 de Nobelprijs voor de Vrede kreeg.

DeWereldMorgen veroordeelt de recente aanvallen van Hamas tegen Israëlische burgers, maar ziet die niet los van 75 jaar staatsterreur van Israël tegen het Palestijnse volk. Het internationaal erkende recht op gewapend verzet tegen een kolonisator is geen vrijbrief voor aanslagen op burgers. Een onderhandelde vrede kan alleen bereikt worden wanneer 75 jaar verdrijving, 46 jaar bezetting, kolonisatie en apartheid en 16 jaar blokkade van Gaza worden erkend als de oorzaken van dit geweld. DeWereldMorgen onderzoekt deze oorzaken die door de politiek en door mainstreammedia worden verzwegen, onderbelicht of ontkend, om zo een debat te stimuleren dat kan leiden tot onderhandelingen en vrede. (nvdr)

 

Ook de Israëlische president Isaac Herzog zelf, stak niet weg dat Israël het hele Palestijnse volk wil treffen, toen hij zei: “Het is een heel volk dat verantwoordelijk is. De retoriek over burgers die niet op de hoogte waren en er niet bij betrokken waren, is absoluut onjuist”. De zionistische staat kiest bewust voor collectieve bestraffing enerzijds en burgers als doelwit anderzijds. Twee zuivere oorlogsmisdaden zoals gedefinieerd in het internationaal recht.

Duidelijk doel: etnische zuivering en genocide

De oorlogsmisdaden van Israël in Gaza van de voorbije weken zijn niet irrationeel. Ze dienen twee duidelijke politieke doelen: het uitlokken van een exodus naar de Sinaï en het plegen van genocide op degenen die toch willen blijven.

Een exodus afdwingen door terreur is niets anders dan een herhaling van de Nakba, de exodus van Palestijnen door terreur ten tijde van de oprichting van de zionistische staat. De zionistische regering wordt op dit punt steeds duidelijker. De woordvoerder van het Israëlische leger, Richard Hecht, legt uit: “Aan iedereen die kan adviseer ik om te vertrekken via de grensovergang bij Rafah”.

Voor degenen die weigeren te vertrekken, wordt het doel van genocide natuurlijk niet expliciet uitgesproken, maar het wordt wel ideologisch voorbereid.

Alle studies over genocide benadrukken dat het “verdierlijken” van de doelbevolking een van de kenmerken is van de genocideplannen. Op 9 oktober verklaarde de Israëlische minister van Defensie Yoav Gallant: “Ik heb een volledig beleg van de Gazastrook bevolen. Er zal geen elektriciteit zijn, geen voedsel, geen brandstof, alles is afgesloten. We vechten tegen menselijke beesten en we handelen dienovereenkomstig”.

“We vechten tegen menselijke beesten en we handelen dienovereenkomstig”

Een dag later verklaarde het hoofd van de coördinatie van het burgerlijk bestuur, generaal Ghassan Alian: “Jullie wilden de hel, jullie krijgen de hel”. Twee dagen later verklaarde de Israëlische minister van Energie, Israël Katz: “Geen enkele elektrische schakelaar zal worden aangezet, geen enkele waterpomp zal worden gestart en geen enkele brandstoftruck zal binnenkomen. Niemand kan ons de les spellen.”

Door de totale blokkade en door de frequentie, de omvang en de gewelddadigheid van de luchtaanvallen, is er geen water meer beschikbaar, kunnen bakkers geen brood meer bakken, kunnen ziekenhuizen niet volledig functioneren bij gebrek aan elektriciteit en kunnen mortuaria niet langer alle lijken bergen.

VN-rapporteur veroordeelt ‘etnische zuivering’

Hoe kunnen dergelijke doelstellingen en praktijken beoordeeld worden? De speciale VN-rapporteur voor de Bezette Gebieden, Francesca Albanese, spreekt van etnische zuivering:

“De Palestijnen lopen groot gevaar op massale etnische zuivering. Er bestaat een groot gevaar dat wat we nu meemaken, een herhaling wordt van de Nakba van 1948 en de Naksa van 1967, maar dan op een veel grotere schaal. De internationale gemeenschap moet er alles aan doen om te voorkomen dat dit opnieuw gebeurt. Israël heeft al een massale etnische zuivering van Palestijnen uitgevoerd in de mist van de oorlog. Opnieuw probeert Israël haar agressie, in naam van ‘de zelfverdediging’, te rechtvaardigen. Maar dit betekent etnische zuivering.”

De Internationale federatie voor mensenrechten (FIDH, een overkoepelende organisatie van 164 mensenrechtenorganisaties) bevestigt op 13 oktober in een persbericht: “De FIDH veroordeelt de misdaden tegen burgers, waaronder het systematisch en wijdverspreid aanvallen van hun infrastructuur en eigendommen. Deze misdaden zijn allemaal potentiële oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid.

De FIDH veroordeelt het bevel van Israël van 13 oktober om burgers te evacueren uit het noorden van de Gazastrook. Wij veroordelen deze orders als een poging om burgers onder dwang en illegaal te verplaatsen, wat een genocidale intentie kan weerspiegelen.”

Israëlisch leger: “Iedereen die blijft wordt beschouwd als medeplichtig aan Hamas”

Alleen al de inhoud van de folders die op Gaza werden gegooid, duidt op genocidale bedoelingen voor degenen die weigeren de Gazastrook te verlaten: “Iedereen die ervoor kiest om in het noorden van Gaza te blijven, zal worden beschouwd als medeplichtig aan een terroristische organisatie.”

Terwijl deze genocide en etnische zuivering plaatsvinden, blijven de belangrijkste westerse landen het “recht van Israël om zichzelf te verdedigen” verdedigen. Op maandag 16 oktober verwierpen Frankrijk, Japan, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten een resolutie die was voorgesteld door Rusland en gesteund werd door China, die oproept tot een onmiddellijk staakt-het-vuren in Gaza.

Het zijn niet toevallig de landen die al jaren het zionistische leger bewapenen en uitrusten met de wapens en munitie die vandaag elke minuut slachtoffers maken in Gaza.

Wapenlevering door Frankrijk 

Om maar één voorbeeld te noemen: Frankrijk is één van de actiefste supporters van Israël. Parijs heeft sinds 2017 voor 111 miljoen euro aan wapens aan Israël verkocht, waarvan 15,3 miljoen euro in 2022. Toch heeft Frankrijk het Wapenhandelsverdrag van de Verenigde Naties ondertekend, dat de verkoop van wapens verbiedt als ze mogelijk tegen burgers zullen worden gebruikt.

Net zoals het recht om zichzelf te verdedigen een zeer variabel recht is voor deze westerse machten, dat ze wel erkennen voor de zionistische staat en zijn leger en ontzeggen aan de Palestijnen en hun verzetsgroepen, zo is het internationaal recht op hen van toepassing volgens een dubbele standaard als het gaat om de zionistische bondgenoot.

Voor meer informatie:

Le conseil de sécurité rejette un projet de résolution russe sur Gaza
L’ONU met en garde contre un « nettoyage ethnique » des Palestiniens à Gaza

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!