Foto: grootoudersvoorhetklimaat.be
Opinie - Kim Buys

IPCC-rapport: We staan voor een stevige uitdaging

Vorige week bracht het IPCC, het internationaal klimaatpanel van de VN haar 6de rapport uit. De boodschap is opnieuw duidelijk: wie vandaag wordt geboren, ondervindt een veel grotere impact van de klimaatverandering dan zijn ouders of grootouders. Federaal parlementslid Kim Buys (Groen) kroop in haar pen.

maandag 27 maart 2023 18:10
Spread the love

5 miljoen mensen, bijna de helft van alle Belgen, sterven jaarlijks als gevolg van extreme hitte en koude. Stormen, droogte en overstromingen eisten de jongste tien jaar 15 keer meer doden in landen die het meest kwetsbaar zijn voor klimaatverandering, niet toevallig landen die vaak de minste bijdrage hebben aan diezelfde klimaatverandering. Dat zijn feiten.

Vorige week bracht het IPCC, het internationaal klimaatpanel van de VN, ondertussen al haar 6de rapport uit. De boodschap is opnieuw duidelijk: wie vandaag wordt geboren, ondervindt een veel grotere impact van de klimaatverandering dan zijn ouders of grootouders. We zitten immers stevig op koers om de opwarming van de aarde zelfs boven de 1,5° te laten stijgen. Binnen twaalf jaar, in 2035, kan het al zover zijn. Dat kind dat vandaag wordt geboren start dan in het middelbaar onderwijs.

De aarde zal dan niet onleefbaar worden, maar extreme weersomstandigheden zoals hitte, droogte en overstromingen zijn tegen dan courante praktijken.

Eigenlijk is de boodschap van het rapport duidelijk: er is geen tijd meer te verliezen, de uitstoot moet naar beneden en liever vandaag dan morgen. Dat is geen nieuws. En dat merk ik ook: amper een voorpagina waard, sporadische vragen in het parlement. Mijn collega’s parlementsleden staan erbij en kijken ernaar. Terug naar de orde van de dag. Alsof 5 miljoen doden slechts een anekdote is. Voor mij niet.

En dus, beste lezer, voor ik me tot u richt, wil ik me eerst even richten tot mijn collega’s in de parlementen, misschien horen ze me hier wel.

Christendemocraten: de klimaatverandering zal jullie in het hart raken, als partij van het midden. Door oprukkende extremen en polarisatie zal de samenleving verscheuren. Klimaatverandering zal de landbouw bovendien ingrijpend veranderen. Is dat het gemeenschapsmodel van de toekomst? Nationalisten: wat is de zin van de zoveelste staatshervorming als we met onze voeten in het water staan en we met steeds meer mondiale problemen geconfronteerd worden? Liberalen: om de vrijheid van alle burgers te garanderen zullen we iedereen mee moeten hebben. En zal daarvoor geen sterke overheid nodig zijn die grote investeringen doet? Socialisten: de ongelijkheid in de samenleving zal verder toenemen als de klimaatverandering werkelijkheid wordt. Hier en overal in de wereld. Is het niet zo dat de meest kwetsbare personen de klimaatverandering nu al het hardst voelen, ook in ons land?

De harde waarheid is dat we voor een stevige uitdaging staan. Maar het is niet hopeloos. Dat geeft het nieuwe rapport ook aan. We kunnen het én we weten hoe het moet. Er is geld en wetenschappelijke consensus. De innovatie in technologie gaat ontzettend snel en kan ons helpen. Burgers passen hun gedrag vandaag al aan. Maar om echte grote stappen te zetten, is samenwerking en moed nodig. Over partijgrenzen heen, over gewestgrenzen en landsgrenzen heen.

Misschien durven mijn collega’s in de parlementen met het huidig beleid wel hun kiezers onder ogen te komen. Maar durven we dat nog tegenover onze kinderen en kleinkinderen?

U, beste lezer, heeft het meest machtige wapen in handen om partijen aan te zetten tot actie: uw stem. Verschillende partijen voelden zich na de voorbije verkiezingen gesterkt, toen mijn partij, Groen, niet de voorspelde verkiezingstriomf binnen haalde. Partijen voelden aan dat ook met polariseren op het klimaatthema stemmen te halen zijn. De N-VA claimde de klimaatbevoegdheid in de Vlaamse regering om er vooral oppositie op het federale niveau mee te voeren. Ze legde de klimaatlat lager dan wat Europa ons land oplegt. Ze zorgt ervoor dat ons land als één van de enige zich onthoudt op cruciale Europese klimaatwetgeving.

“Climate action is needed on all fronts. Everything, everywhere, all at once”, zo zei secretaris-generaal van de VN het, verwijzend naar de Oscar-winnende film. Antonio Gutteres noemt het nieuwe IPCC-rapport een overlevingskit voor de mensheid.

De cruciale omslagpunten komen in zicht, zoals het smelten van de Groenlandse ijskap of het zee-ijs in de Noordelijke ijszee, het verlies van permafrost en toendra, het afsterven van boreale wouden in Canada en Siberië. Als we die overschrijden, wordt het probleem onomkeerbaar. De komende zeven jaar zijn cruciaal. We kunnen het probleem beheersbaar houden. We weten wat daarvoor nodig is, massale afbouw van het gebruik van fossiele brandstoffen. De technologie, hernieuwbare energiebronnen zijn daarvoor voorhanden.

Bewegen we? Of kijken we weg van dit zoveelste klimaatrapport?

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!