Equal Pay Day campagne 2023 ZIJkant
Interview -

Equal Pay Day: de loonkloof is riDICKulous

Equal Pay Day valt dit jaar op 20 maart 2023. Het is jaarlijks event dat de aandacht vestigt op de loonkloof tussen mannen en vrouwen. ZIJkant, de progressieve vrouwenbeweging die pleiten voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen, heeft een nieuwe campagne gelanceerd met de boodschap ‘It’s handy to have a dick’ met de woordspeling dat de loonkloof riDICKulous is. We interviewden Vera Claes, de nationaal secretaris voor ZIJkant over de campagne van dit jaar.

dinsdag 21 maart 2023 09:59
Spread the love

Waarom valt Equal Pay Day dit jaar op 20 maart? 

Vera Claes: “Dat is de dag tot wanneer vrouwen moeten werken in 2023 om evenveel te verdienen als mannen het jaar voordien. Dus vrouwen moeten dit jaar werken tot 20 maart om evenveel te verdienen als wat mannen hebben verdiend in 2022. Het is een symbolische dag dat we baseren op de kloof in de jaarlonen tussen vrouwen en mannen. Deze bedraagt momenteel 22%. Het is wel een lichte verbetering is ten opzichte van het voorgaande jaar, toen was het 23%. We schuiven dus geleidelijk aan op.”

Waarom pleiten jullie voor het bekijken van het ruimere plaatje bij het onderzoeken van de loonkloof?

“Er circuleren veel cijfers over de loonkloof, waarbij Statbel vorige week op 8 maart ook cijfers heeft gepubliceerd. Hun cijfers spreken echter niet over de 22% loonkloof waar wij en het Instituut voor de Gelijkheid van Mannen en Vrouwen het wel over hebben. Statbel rapporteert een loonkloofverschil van 5,3%, wat natuurlijk een groot verschil is. Dit komt omdat Statbel zich baseert op gecorrigeerde uurlonen in de private sector voor bedrijven met meer dan tien werknemers.”

“Wij baseren ons echter op de inkomenskloof en de loopbaankloof in plaats van de loonkloof, omdat wat telt het bedrag is dat u maandelijks of jaarlijks op uw rekening ontvangt in plaats van uw uurlonen, aangezien de meeste mensen hun uurlonen niet kennen en eerder weten welk loon ze aan het einde van de maand ontvangen. Daarom baseren wij ons op de inkomenskloof en de loopbaankloof van 22% omdat we alle elementen meenemen in de berekening van die loonkloof.”

Wat zijn nog de grootste uitdagingen bij het aanpakken van de loonkloof tussen mannen en vrouwen?

“De grootste uitdagingen liggen in het deeltijds werken. 42% van de vrouwen werkt deeltijds werkt, vergeleken met slechts 12% van de mannen. Het is een enge visie om te beweren dat vrouwen ervoor kiezen om deeltijds te werken en de gevolgen daarvan moeten aanvaarden. Het is juist belangrijk om de vraag te stellen waarom vrouwen deeltijds werken, om een ruimer plaatje te krijgen.”

“De vorige campagnes die we hebben gedaan waren gericht op de prijs van moederschap. Zo hebben we in 2020 een video laten maken waarin we toonden dat vrouwen pas kinderen zouden mogen krijgen tijdens hun pensioen, als ze evenveel willen verdienen als hun mannelijke collega’s. Deze video heeft een gouden leeuw gewonnen op het wereldkampioenschap van de reclames in Cannes. Omdat ook de jury zich afvroeg waarom vrouwen dan pas kinderen zouden mogen krijgen. Het heeft dus te maken met het deeltijds werken. Hoewel zowel mannen als vrouwen deeltijds werken, zouden vrouwen minder deeltijds moeten werken en mannen meer.”

“Bij vrouwen gaat het voornamelijk om de zorg voor kinderen en familie, en ook omdat de baan niet voltijds wordt aangeboden. Bij Delhaize waar nu veel over wordt gepraat, is het niet evident om voltijds te werken, sommige contracten worden zelfs niet voltijds aangeboden en veel van de medewerkers zijn vrouwen. Ook in de zorg- en kinderopvangsector is het niet altijd mogelijk om voltijds te werken vanwege de contracten en is het ook niet vol te houden door de uren.”

“Als mannen deeltijds werken, gebeurt dat meestal later in hun carrière en om persoonlijke redenen, bijvoorbeeld om meer vrije tijd te hebben of omdat ze aan een nieuwe studie willen beginnen. Maar wanneer er kinderen komen, wordt er gekeken naar wie van de ouders minder gaat werken, en meestal zijn het de vrouwen omdat zij vaak het minst verdienen.”

“Een andere uitdaging is ouderschapsverlof en vaderschapsverlof. Over het algemeen nemen 70% van de vrouwen ouderschapsverlof op, vergeleken met 30% van de mannen. In het eerste levensjaar van het kind neemt 84% van de vrouwen ouderschapsverlof op, terwijl mannen het vaak later doen wanneer de kinderen ouder zijn. Dit heeft gevolgen voor de carrière van moeders, omdat het opnemen van verlof betekent dat hun carrière tijdelijk op pauze wordt gezet.  Wat wel positief is, is dat wanneer kinderen ongeveer 11-12 jaar oud zijn, er meer mannen ouderschapsverlof opnemen dan vrouwen.”

In hoeverre speelt onderwijs hierin een belangrijke rol? 

“De verdeling van mannen en vrouwen in verschillende opleidingen en sectoren laat duidelijke verschillen zien. Vrouwen zijn voornamelijk vertegenwoordigd in opleidingen en sectoren zoals welzijn, onderwijs en ouderenzorg, terwijl mannen vaker kiezen voor IT en chemie, sectoren waar over het algemeen hogere lonen worden betaald. De grootste loonkloof van maar liefst 31% is te vinden in de luchthavensector, waar piloten voornamelijk mannen zijn en stewardessen vrouwen.”

“Om de kloof te verkleinen is het belangrijk dat sectoren zoals de zorg beter gewaardeerd worden met hogere lonen en betere werkuren. Recent onderzoek van de UGent, toont aan dat mannen beter scoren als het gaat om promoties. Mannen hebben 50% meer kans om op gesprek uitgenodigd te worden voor een promotie. Ze hebben daarnaast ook dubbel zoveel extralegale voordelen zoals een bedrijfswagen.”

Wat zijn de belangrijkste bevindingen uit het onderzoek van de TOR-onderzoeksgroep (VUB) dit jaar?

“Het vaderschapsverlof is een verworven recht dat is uitgebreid naar 20 dagen, waarvan alleen de eerste drie dagen verplicht zijn. De vaders die geïnterviewd zijn in het TOR-onderzoek van de VUB zijn allemaal voorstander van een volledige verplichting van het vaderschapsverlof en beschouwen het als een recht.  Ze zijn ook blij met het gelijkschakelen van vaderschapsverlof aan de moederschapsrust. Tegelijkertijd zie je ook dat bij die vaders die geïnterviewd zijn vaderschapsverlof eerder zien als een ondersteuning voor hun partners die net bevallen zijn. Dus vooral praktische ondersteuning, maar nog niet zozeer als het gelijkwaardig verdelen van zorgtaken.”

“37% van de vaders heeft ouderschapsverlof opgenomen en 41% is dit nog van plan. Dus dat is een goede evolutie in cijfers. Het inspireert om het ouderschapsverlof uit te breiden voor zowel moeders als vaders naar analogie met het Scandinavische model.  In dit model hebben zowel moeders als vaders recht op 3 maanden verlof. De rest van de maanden kan worden verdeeld tussen beide ouders, omdat ze tot 12 maanden verlof kunnen opnemen.”

“Uit onderzoek is gebleken dat hogere uitkeringen ook bijdragen aan het ouderschapsverlof. Momenteel worden enkel de eerste drie dagen van het vaderschapsverlof volledig uitbetaald, wat een reden is waarom vaders niet het volledige verlof opnemen. Daarom stellen we voor om het vaderschapsverlof van 20 dagen verplicht te maken en het ouderschapsverlof gelijker te verdelen tussen mannen en vrouwen. Die 20 dagen moeten dan ook volledig worden uitbetaald.”

Jullie pleiten ook voor het invoeren van een verkorte werkweek, hoe zou dit er in de praktijk uit moeten zien?

“Wij zijn al vele jaren pleitbezorger samen met de vakbonden voor een collectieve arbeidsduurvermindering. Recentelijk is er een nieuw beleid ingevoerd dat individuen in bepaalde sectoren de mogelijkheid biedt om de traditionele voltijdse werkweek van vijf dagen om te zetten naar een vierdaagse werkweek. Hoewel dit beleid  een extra rustdag biedt, hebben we onze bedenkingen bij het samendrukken van een voltijdse werkweek in vier dagen. Dit laat immers weinig tijd over voor een goede balans tussen werk en privéleven. Het is belangrijk om het totaalplaatje te overwegen.”

“Wij pleiten voor een collectieve vermindering van de werkuren naar 30 of 32 uur per week, of een geleidelijke afbouw naar collectieve arbeidsduurvermindering zonder loonverlies. Het geeft zowel vrouwen als mannen de kans om hun kinderen op te vangen én tijd te hebben voor elkaar.”

Wat is de boodschap van de Equal Pay Day-campagne van dit jaar?

“De nieuwe campagne voor dit jaar heeft een algemene boodschap ‘It’s handy to have a dick’ en vooral dus met de woordspeling dat de loonkloof riDICKulous is. Het feit dat je een man bent opent al heel veel deuren, en hierdoor worden mannen, zoals getoond in de campagne video, gewoon met alles vertrouwd omdat ze een penis hebben.”

 

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!