Opinie - Vluchtelingenwerk Vlaanderen

Geen opvang voor mensen die asiel zoeken na evacuatie Paleizenstraat: tijd om politieke verantwoordelijkheid te nemen

Paleizenstraat. Gisteren werd de evacuatie eindelijk afgerond door verschillende overheden, in samenwerking met humanitaire organisaties (CIRÉ, Vluchtelingenwerk Vlaanderen, Burgerplatform BxlRefugees, Artsen Zonder Grenzen en Dokters van de Wereld). Wat goed nieuws had moeten betekenen voor alle bewoners van het pand, veranderde in chaos.

vrijdag 17 februari 2023 14:37
Spread the love

Na urenlang wachten kregen sommige bewoners de verlossende boodschap dat ze een opvangplek zouden krijgen. Toch bleven ongeveer 200 mensen achter op straat. Zij trokken vervolgens naar het Klein Kasteeltje, waar ze noodgedwongen de nacht buiten moeten doorbrengen. Dankzij vrijwilligersgroepen en bezorgde buurtbewoners konden ze beschutting zoeken in tentjes. We hebben vernomen dat deze mensen, hoewel veel onder hen asielzoeker zijn, niet prioritair een opvangplaats zullen krijgen. De overheid komt opnieuw haar gemaakte beloftes niet na, de zoveelste gebroken belofte.

Een honderdtal van de geëvacueerde bewoners uit de Paleizenstraat werd door het Brussels gewest naar een hotel in Ruisbroek gebracht. Dit lokte verontwaardiging uit van de burgmeester, die beweerde dat hij niet op voorhand op de hoogte werd gebracht. Staatssecretaris Nicole de Moor hekelde op haar beurt de situatie, en herhaalde dat hotels geen duurzame oplossing zouden zijn. Het gaat hier echter over een fundamenteel menselijke handeling: hulp en onderdak bieden aan personen in een gevaarlijke situatie. Hen op straat laten slapen is mensonwaardig.

Wij blijven ervan overtuigd dat er uitvoerbare oplossingen bestaan. In september 2022 stelden we reeds een stappenplan voor aan de eerste minister. Dit draaiboek bevat concrete maatregelen om uit de opvangcrisis te komen.

Deze onmenselijke situatie is de verantwoordelijkheid van de federale regering en haar staatssecretaris bevoegd voor Asiel en Migratie. De situatie in de Paleizenstraat was slechts het topje van de ijsberg. Al meer dan een jaar krijgen niet alle asielzoekers opvang van Fedasil. België is nochtans wettelijk verplicht om opvang te verlenen aan mensen die asiel zoeken tijdens hun procedure. Onze organisaties trekken al sinds oktober 2021 aan de alarmbel en stelden een stappenplan voor aan de eerste minister.

Dit draaiboek bevat concrete maatregelen om uit de opvangcrisis te komen. Wij blijven ervan overtuigd dat er uitvoerbare oplossingen bestaan. Bijvoorbeeld noodopvang in hotels, maar ook de activatie van een verplicht spreidingsplan voor asielzoekers over de 581 gemeentes van dit land.

3000 personen op wachtlijst voor opvangplaats

Op dit moment staan er zo’n 3000 personen op de wachtlijst voor een opvangplaats. Indien elke gemeente 5 asielzoekers zou huisvesten, is deze wachtlijst snel weggewerkt. Gezien de urgente humanitaire situatie, hebben wij herhaaldelijk gevraagd om de federale fase van het rampenplan te activeren. Op die manier kan het personeel van Defensie en Civiele Bescherming tijdelijke noodopvangplaatsen inrichten. Tot nog toe vielen onze voorstellen op een koude steen.

Deze humanitaire crisis is een land als België onwaardig. De huidige situatie is te wijten aan een voortdurend gebrek aan politieke wil om oplossingen te vinden, niet aan een te hoog aantal asielaanvragen.

De politieke impasse heeft de situatie de afgelopen maanden alleen maar verergerd. Ondanks meer dan 6000 gerechtelijke uitspraken van de arbeidsrechtbank en 1000 voorlopige maatregelen van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.

Elke dag opnieuw krijgen mensen die internationale bescherming zoeken te horen dat er voor hen geen opvangplaats beschikbaar is. Zij worden aan hun lot overgelaten en moeten meer dan vier maanden wachten op een opvangplaats. Die krijgen ze alleen op voorwaarde dat ze een veroordeling van de arbeidsrechtbank op zak hebben. In tussentijd overleven deze mensen op straat, in een kraakpand of in een tent. Deze humanitaire crisis is een land als België onwaardig.

De huidige situatie is te wijten aan een voortdurend gebrek aan politieke wil om oplossingen te vinden, niet aan een te hoog aantal asielaanvragen. Het is hoog tijd dat de federale regering haar verantwoordelijkheid neemt en politieke obstakels overwint.

Er is dringend nood aan daadkrachtige oplossingen, zodat er niemand meer op straat moet slapen. #GeenMensenOpStraat

 

 

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!