Foto: Boerenforum en Fugea
Philippe Duvivier, Wim Moyaert

Boeren blokkeren distributiecentrum Colruyt na weigering boeren toegang tot grond te garanderen

Boerenorganisaties Fugea en Boerenforum zijn woensdag 21 december samen met RéSAP (Réseau de Soutien à l’Agriculture Paysanne) naar Ollignies getrokken om het logistieke centrum van Colruyt te blokkeren.

vrijdag 23 december 2022 14:32
Spread the love

Even samenvatten: Colruyt heeft via Colim al meer dan 175 ha landbouwgrond verworven. Na de verschillende bewustmakingsacties die de afgelopen maanden bij de consumenten zijn gehouden, werden Fugea, Boerenforum en RéSAP op 20 oktober door de supermarkt ontvangen. We spraken af om een tweede vergadering te beleggen. Maar de Colruyt-groep heeft het gesprek stopgezet, met name over de kwestie van pachtzekerheid voor de boeren op hun landbouwgronden.

Het is ondenkbaar dat Colruyt bepaalde projecten “duurzaam” kan noemen als dit gepaard gaat met onzekere seizoenscontracten voor de boeren in plaats van degelijke pachtcontracten. De pachtovereenkomst en -wetgeving garanderen een aantal basisbehoeften, zoals vrijheid van afzet, vrijheid van teelt, financiële zekerheid (om de investeringen te kunnen afschrijven) en de mogelijkheid om de bedrijfsvoering op lange termijn te plannen (dit is nodig om duurzaam te kunnen boeren: grasgevoerde dieren, agroforestry, voederautonomie, bodembeschermende landbouw, enz.)

Foto: Boerenforum en Fugea

Foto: Boerenforum en Fugea

Onze boerenorganisaties vragen enkel dat de door Colruyt gewenste partnerschappen worden opgebouwd met inachtneming van duurzame en langdurige pachtcontracten. Wij tolereren geen vormen van verticale integratie die boeren herleidt tot schijnzelfstandigen.

Vincent Delobel van het Raad van Bestuur van Fugea merkt op: “Er zal geen sociale vrede op het platteland zijn zonder degelijke pachtcontracten. Er is geen plaats voor feodalisme in onze sector. Het pachtcontract is voor de boer en boerin historisch en juridisch belangrijk in de huidige onevenwichtige machtsverhoudingen met de grondeigenaars.”

Foto: Boerenforum en Fugea

Foto: Boerenforum en Fugea

In november lanceerde minister van Landbouw Willy Borsus de Assises de la Terre (grondconferenties in Wallonië) om oplossingen te vinden om onze landbouwers te helpen met de huidige problematiek van de toegang tot grond. Colruyt heeft daarop besloten zich afzijdig te houden en verder een systeem van seizoenspacht uit te werken met de landbouwers. Wordt Colruyt goedkoper dankzij landroof?

Ten slotte eisen we ook dat Colruyt zijn grondaankoopbeleid, dat bijdraagt tot serieuze prijsstijging van landbouwgrond, herziet en dat Colruyt (en aanverwante ondernemingen) uit de status van actieve landbouwer stapt: “Colruyt wil met hun landbouwvennootschap ook steun uit de tweede pijler van het GLB opstrijken. Het is totaal onverantwoord dat een supermarktketen naast het land ook de steun voor de boeren inpikt”, zegt Wim Moyaert, coördinator bij Boerenforum. “Verder willen we ook het pacht-misbruik aanklagen: vanuit hun status als landbouwer omzeilen ze de pachtwetgeving via seizoenspacht”.

Foto: Boerenforum en Fugea

Foto: Boerenforum en Fugea

Philippe Duvivier is voorzitter van FUGEA

Wim Moyaert is coördinator van BOERENFORUM

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!