Bron: Pixabay
VZW GRIP

Vzw GRIP stelt modelverzoekschrift beschikbaar voor 1100 mensen uit prioriteitengroep 2 die slechts deelbudget kregen

Vzw GRIP lanceert een modelverzoekschrift voor de 1100 mensen met een handicap die recent van het VAPH een deelbudget kregen en juridische stappen willen zetten. De mensenrechtenorganisatie van personen met een handicap in Vlaanderen wil hiermee de drempel verlagen om de mogelijkheid te benutten om via de arbeidsrechtbank het volledige persoonsvolgend budget op te eisen waar ze recht op hebben.

woensdag 21 december 2022 10:50
Spread the love

 

Het gaat over de langst wachtenden in prioriteitengroep 2 van de wachtlijst voor een persoonsvolgend budget. Zij zien zich verwikkeld in een ‘experiment’ van de Vlaamse Regering. Na 5 of 6 jaar wachten in prioriteitengroep 2 krijgen ze slechts een stuk van het budget dat ze nodig hebben om hun ondersteuning te kunnen betalen.

Luc Demarez, voorzitter van GRIP: “We vinden dit een hele slechte zaak. De Vlaamse regering speelt met mensen met reële ondersteuningsnoden die wel degelijk hun volledige budget nodig hebben om een menswaardig leven te leiden. Het is al onaanvaardbaar dat in een rijk land als het onze duizenden mensen met een handicap jarenlang de nodige ondersteuning moeten ontberen. Dat de Vlaamse regering daar bovenop de mensen met een fel verminderd ondersteuningsbudget wandelen stuurt, kan echt niet. Rechten zijn er om waar te maken, niet om in de schuif te steken. Iedereen die de aanvraagprocedure doorlopen heeft en recht heeft op een vastgelegd bedrag, moet dit krijgen.”

“Rechten zijn er om waar te maken, niet om in de schuif te steken”

GRIP gaf daarom opdracht aan advocatenbureau PROGRESS Lawyers Network Antwerpen om het experiment deelbudgetten juridisch te onderzoeken en een modelverzoekschrift te ontwikkelen dat vrij gebruikt kan worden. Lies Michielsen van PROGRESS Lawyers Network Antwerpen: “We denken dat beroep instellen tegen de beslissing zeker succesvol kan zijn. Als je niet akkoord bent dat je maar een deel van je budget krijgt, kan je al aan de slag gaan met het eerste stuk van het budget en ondertussen ook naar de rechtbank stappen om je volledige budget op te eisen. Je kan in het modelverzoekschrift met hulp van een advocaat de juiste persoonlijke gegevens invullen en ook aangeven hoe de vermindering van het budget ervoor zorgt dat je niet de zorg en ondersteuning kan organiseren die nodig is.”

Door een modelverzoekschrift wordt het gemakkelijker voor mensen  om naar de arbeidsrechtbank te stappen, verwacht GRIP.  Het modelverzoekschrift wordt bovendien vergezeld van een kort document met eenvoudige begeleidende uitleg over hoe het best te gebruiken is. Luc Demarez: “We mogen niet vergeten dat voor de meeste mensen de stap naar de rechtbank niet evident is. Met het gratis ter beschikking stellen van een bijna kant en klaar document met juridische argumenten voor het volledige PVB, willen we mensen met een handicap ondersteunen. Zo versnellen en vereenvoudigen we het proces en verhogen we de expertise rond deze materie, op een structurele manier. Met het recht op ondersteuning mag niet nog meer gesold worden.”

Door een modelverzoekschrift wordt het gemakkelijker om naar de arbeidsrechtbank te stappen

Ook wie het deelbudget niet kan opnemen omdat hij of zij daarmee zelfs slechter af zou zijn dan in de huidige situatie omdat de ondersteuning van diensten rechtstreeks toegankelijke hulp, het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden en het zorgbudget voor mensen met een handicap wegvalt, kan naar de arbeidsrechtbank gaan en daarbij gebruik maken van het modelverzoekschrift. Luc Demarez: “We weten niet hoeveel mensen zich in die situatie bevinden. Maar ook zij hoeven het hierbij niet te laten en kunnen naar de arbeidsrechtbank stappen om hun recht op een persoonsvolgend budget te verdedigen.”

 

Vind het verzoekschrift en meer informatie op de website van vzw GRIP.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!