Bestaat er een vlag van de toekomstige democratische Iran die representatief is voor het land en de bevolking ervan?
Opinie -

“Zan, Zendegi, Azadi”: Vlaggendispuut, een luxeprobleem

vrijdag 25 november 2022 00:41
Spread the love

 

De afgelopen gemeenteraad ondertekenden de gemeenteraadsleden in Boom een motie tegen het misdadige regime in Iran die op dit moment onze landgenoten in Koerdistan, vooral in Mohabad (ondertitelde getuigenis), aan het uitmoorden is terwijl minstens 1.300 mensen (waarvan veel minderjarigen) in de gevangenissen op hun doodvonnis wachten.

De koerden in Mohabad beschermen zich tegen het oprukkende legereenheden in hun stad op 20 november 2022. Ze gebruiken kookpotten als helm tegen de snippers.

Er wordt een leger ingezet tegen de burgerbevolking. Inzet van zware wapens en giftige rookgassen in Koerdische gebieden in Iran is erg verontrustend. De internationale gemeenschap blijft tot vandaag doof en blind voor de moordpartijen van en aanvallen op Koerden in Iran en aanvallen van Erdogan op de Koerden in Syrië en blijvende onderdrukking van de Koerden in Turkije. De Koerden worden door Iran en Turkije van alle kanten belaagd.

Op 17 november werd opnieuw een kind doodgeschoten, deze keer Kian Pirfalak een prachtig slimme jongen van 10 jaar oud die met zijn ouders in de wagen op weg was naar huis. Tot dan toe zijn er 50 kinderdoden geteld. Dit dodental loopt angstwekkend op. Dus ja, alle internationale hulp en steunbetogingen hebben we nodig om dat bloedbad in Iran te doen staken.

Kian Pirfalak (10j) werd op 16 november door de milities van het regime via meerdere kogelschotten vermoord.

Burgemeester Jeroen Baert (N-VA) zei op 22 november tegen HLN: “Wij veroordelen op de meest uitdrukkelijke wijze de gevangenneming, foltering en terechtstelling van weerloze burgers, vrouwen en kinderen … Wij vragen de overheid om al zijn diplomatieke middelen aan te wenden om onze afschuw kenbaar te maken en alle middelen aan te wenden om deze genocide te stoppen. De gemeente Boom zal elke symbolische actie van zijn inwoners ondersteunen en de vlag van deze democratische beweging als teken van verzet hijsen.”

Applaus. Fantastisch veel dank. Alleen vraag ik me af of de democratische beweging waar de burgemeester naar verwijst, een vlag heeft.

Op zoek naar een Boomse bewoner

Op 22 november kreeg ik een bericht binnen van een landgenoot: “Indien iemand van jullie iemand kent die van Boom is, laat diegene ons contacteren. Dit is in verband met de vlag”.

Onmiddellijk na dit bericht vroeg ik meer duiding aan de betrokken persoon. De persoon in kwestie antwoordde dat het gaat over het ophijsen van de Iraanse vlag, de Shir-o-Khorshid (Foto Shir-o-Khorshid): “We zoeken iemand die daar woont die bevestigt dat dit goed is. Ken je iemand?”

Shir-o-Khorshid-vlag de nationale vlag voor de revolutie van 1979.

Het zou verbazingwekkend zijn mocht men voor de Shir-O-Khorshid-vlag opteren, want niet alle Iraniërs voelen zich ermee verbonden. Hoewel de historiek van deze vlag veel verder gaat dan de dynastie van de verdreven Shahanshah Mohammad Reza Pahlavi, die in Iran vanaf 1941 tot de revolutie in 1979 regeerde, is er redelijk wat kritiek op.

Voor mij persoonlijk is die vlaggenkwestie een bijkomstigheid tegen de achtergrond van al die wreedheden die op dit moment aan de gang zijn in Iran. Anderzijds begrijp ik de kritiek op de Shir-o-Khorshid, want die is ook niet ongegrond en verdient even onder aandacht gebracht te worden.

Vlaggendispuut van op een veilige plek

De voornaamste kritieken zijn dat deze vlag altijd verbonden was met een koningshuis en/of de staat voor conservatieve waarden en normen. Zelfs op de betogingen is er altijd veel gekibbel over de vlag. De mensen die deze vlag meedragen, mogen bijvoorbeeld niet bij een groep gaan lopen/staan die daarmee niet wil geassocieerd worden.

Niet zelden zag ik op de betogingen dat sommige mensen een Iraanse vlag dragen zonder een embleem in het midden of één met de slogan Vrouw, Leven, Vrijheid erop, meteen ook de naam van de huidige revolutie in Iran.

De overgangsvlag tussen het slagen van de revolutie op 11 februari 1979 en de huidige Iraanse vlag met het woord “Allah” in het midden.

De Iraanse vlag met de slagzin “Vrouw, Leven, Vrijheid” in het midden.

Nog veel opvallender is dat vooral de Iraniërs in het buitenland zo geobsedeerd met de vlag van Iran bezig zijn. In Iran zelf gaan mensen op straat zonder een vlag en/of een banner, zelfs zonder slogans in hun handen. Ze gaan met lege handen op straat en ze scanderen alleen slogans tegen het regime. Met andere woorden, de vlaggendiscussie is een luxeprobleem voor mensen die daar tijd voor hebben en vooral van op een veilige plek actie voeren. De Iraniërs die in Iran hun leven op straat op het spel zetten en zelfs in hun huizen niet veilig zijn, zijn daarmee niet bezig. Hun prioriteiten liggen op een veel hoger niveau. Ze voeren namelijk een revolutie zonder een vlag en/of één of meerdere zichtbare leiders.

Vlag van de democratische beweging?

Meteen contacteerde ik het gemeentehuis Boom en ik sprak met de communicatieverantwoordelijke. Hij bevestigde dat ze inderdaad tijdens de laatste gemeenteraad beslist hebben om de vlag van de democratische beweging in Iran bij wijze van steun op te hijsen. Maar bestaat zo’n vlag? Daar kon de communicatieverantwoordelijke niet meteen op antwoorden. Hij legde uit dat hij dat in samenspraak met andere gemeenten zal doen die ook een soort gelijke beslissing nemen of al hadden genomen, zoals Gent.

Op 24 oktober had Gent unaniem een motie goedgekeurd die het buitensporige geweld van het Iraanse regime tegen de betogers, scholieren en kinderen veroordeelt. De stad riep ook Vlaanderen, België en Europa op om de Iraanse autoriteiten op het matje te roepen. De motie kwam op initiatief van gemeenteraadslid Anneleen Van Bossuyt (N-VA), en na de dood van de jonge Iraanse vrouw Mahsa Amini.

Het kabinet van schepen Isabelle Heyndrickx bevestigde echter aan mij dat ze geen concrete plannen hadden om een Iraanse vlag op te hijsen in de stad. Eerder dit jaar, in februari, had de stad wél de vredesvlag opgehesen als  gebaar van internationale solidariteit en om aan te geven dat mensenrechten en vrede belangrijke thema’s zijn in Gent.

Toekomstige vlag van Iran

Later op de dag heb ik via verschillende organisaties bij wie ik navraag had gedaan of zij op de hoogte waren van het ophijsen van een Shir-o-Khorshid-vlag in Boom, de volgende open brief ontvangen die ik hier onderaan dit artikel volledig publiceer. Daarin lees ik dat de huidige revolutie in Iraans geen specifieke vlag maar wel een specifieke slagzin heeft, zijnde “Vrouw, Leven, Vrijheid”.

De ondertekenaars vinden dat in de huidige omstandigheden het erg ondemocratisch zou zijn als voorstanders van een welbepaalde vlag, hun vlag op de rest van de Iraanse bevolking zouden opdringen. Pas na het slagen van de revolutie, kunnen alle burgers betrokken worden bij het vraagstuk welke vlag hun land en haar bevolking kan representeren.

Een zelf geïmproviseerde Iraanse vlag met een vrouwelijke toets.

Wie weet, komt op de plek van dit vraagstuk deze keer een symbool dat de naam van deze revolutie omhelst en aan vrouwen voor de eerst keer in de geschiedenis ook een visuele plaats geeft op de toekomstige Iraanse vlag.

*****

 

Open brief aan sympathisanten van de Iraanse Vrouw Leven Vrijheid revolutie binnen en buiten Iran

23 november, 2002 | Vandaag weten we intussen allemaal dat in Iran een bloederige en ongelijke strijd bezig is tussen enerzijds één van de meest repressieve regimes uit de geschiedenis van de mensheid (nl. de Islamitische Republiek van Iran) en anderzijds een onderdrukte bevolking in Iran. Ze zijn woedend over het onterecht dat hen wordt aangedaan.

Wij, organisatoren van de grote betogingen en andere protestacties in België ter ondersteuning van de Iraanse bevolking, hebben altijd getracht om in onze nationale en regionale acties de stem van alle Iraniërs te laten weerklinken. Onze solidariteitsacties overstijgen daarmee onze individuele politieke partij-overtuigingen en zijn louter ter versterking van de roep van de Iraanse bevolking om vrede, vrijheid en rechtvaardigheid.

We zien het als onze verantwoordelijkheid om de boodschap achter de partij-onafhankelijke Vrouw Leven Vrijheid beweging te laten weergalmen. We laten niet toe dat de dappere inzet van burgers in Iran onder de juk van repressie, systematische onderdrukking en censuur uitgewist en in de kiem gesmoord wordt. Helaas er zijn altijd kapers aan de kust. Sommige politieke verenigingen buiten Iran, ook in Vlaanderen, eigenen zich het recht toe de idealen en waarden van deze beweging vanop afstand naar zich toe te trekken.

Deze beweging draagt als naam Vrouw Leven Vrijheid. Het is een beweging waarin vrouwen zich verenigd hebben met andere onderdrukte groepen en minderheden. Een beweging waarin dagelijks onschuldige burgers het leven laten in de strijd voor een betere toekomst, vrij van eender welke repressie, corruptie, onrecht en armoede. Een beweging waarin dappere betogers de strijd weigeren op te geven.

Vandaag bestaat deze grootschalige beweging uit etnische en religieuze minderheden, minderheden die wegens gender en geaardheid onderdrukt worden, mensen die sociaal, politiek en economisch gemarginaliseerd zijn. De Vrouw Leven Vrijheid beweging was nooit en is nog steeds niet vertegenwoordigd door één enkele, specifieke vlag.

Het is belangrijk om te weten dat aan het front van dit verzet tegen de gruwelijke wandaden van de Islamitische Republiek zich meerdere partijen en belangengroepen bevinden, elk met hun eigen slogans en vlaggen. Maar tot op heden is er geen enkele vlag die breed en door alle verzetsgroepen gedragen wordt. Ook niet de Perzische vlag met leeuw en zon, gekend als shir-o-khorshid.

Uiteraard zijn er groeperingen die zich om verschillende politieke, historische en ideologische redenen door deze vlag vertegenwoordigd zien. We respecteren hun overtuigingen en hebben hen ook altijd verwelkomd om ons te vervoegen in onze protestacties. We geloven in deze democratische houding waarin ruimte is voor iedereen. Maar parallel hiermee aanvaarden we de politieke overtuiging van deze groeperingen niet als die van de absolute Iraanse meerderheid, en al zeker niet als die van de burgers die vandaag gewond raken in de straten. Dit geldt zowel voor de protesteerders binnen als buiten Iran.

We zijn van mening dat zolang de mensen nog niet de kans hebben gehad om zich binnen een democratisch kader te organiseren rond hun diverse ideeën en overtuigingen, er geen ruimte is om één enkele vlag te verkiezen boven alle andere. Geen individu, groep of organisatie heeft vooralsnog het recht om een bepaalde vlag te introduceren en op te dringen als symbool voor deze brede burgerbeweging waar onderdrukten uit alle maatschappelijke lagen zich verenigd hebben tegen de Islamitisch Republiek, voor Vrouw Leven Vrijheid. Elke poging om een bepaalde vlag op te dringen op de manifestanten die nu is Iran hun levens riskeren in hun protest tegen het regime, getuigt van weinig respect voor de doelstellingen van deze beweging en de eenheid onder de betogers.

Het is tegenstrijdig met de doelstellingen van de Vrouw Leven Vrijheid beweging. Het is opportunistisch, ondemocratisch, totalitair, conservatief, en, in het beste geval, ondoordacht. Ongeacht of het een Iraanse of niet-Iraanse groep of individu betreft.

De mensen in Iran verkeren in een politieke ontwaking die duidelijk weerspiegeld wordt in de protestgolven. Eens deze revolutie het punt van succes heeft bereikt, kan de bevolking zelf een representatieve landsvlag kiezen. Een ware, democratische vlag die symbool staat voor het hele Iraanse volk. Op dit moment is het niet aan groeperingen die buiten het kader van deze revolutie staan (sympathisanten buiten Iran) om hierover een standpunt in te nemen.

De Vrouw Leven Vrijheid beweging is anti-autoritair en richt zich tegen religieus autoritarisme, tegen het patriarchaat en tegen een gecentraliseerd gezag. Ze is tegen conservatisme, anti-reactionair en tegen het onderdrukken van minderheden.

Het lijkt ons sterk ongepast om vandaag uitgerekend die vlaggen en symbolen op te hijsen die de concepten vertegenwoordigen waar de beweging juist tegen strijdt. Wie één specifieke vlag of symbool als representatief voor alle verzetsstrijders in Iran uitroept, is de beweging aan het kapen en ondermijnt haar unanimiteit. Ter bescherming van de revolutie van de mensen in Iran en om de eenheid van de betogers, zowel buiten als binnen Iran te steunen, veroordelen wij deze handeling dan ook ten stelligste.

Ondertekend door:

  • “Woman, Life, Freedom” Collective Belgium
  • “Woman, Life, Freedom” Collectief Gent
  • Committee for Defending Iranian People’s Struggle – Belgium
  • Iranian Secular and Democratic Republicans in Belgium
  • Democratic Party of Iranian Kurdistan – Belgian committee
  • Kurdistan Free Life Party – Belgium
  • Left Party of Iran (People’s Fadaian) – Belgium

*****

Bronnen:

Flag of Iran- A bief History – Flagmakers (PDF)
https://flagmakers.co.uk/media/ecjdes1k/flag-of-iran-a-brief-history-download.pdf#:~:text=Tahmsp%20I%20replaced%20the%20yellow,the%20lion%20replaced%20the%20lamb.&text=In%201736%20a%20triangular%20flag,reinstated%20on%20a%20white%20field.

Flag of Iran : Historical Evolution (Video)
https://www.youtube.com/watch?v=iSeCOQ1PZyk&ab_channel=RedouaneGUELAILIA

Boomse gemeenteraad ondertekent motie tegen Iraans regime
https://www.hln.be/boom/boomse-gemeenteraad-ondertekent-motie-tegen-iraans-regime~a13c98cc/

Gent veroordeelt unaniem Iraans geweld tegen eigen bevolking en vraagt signaal van hogere overheden
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2022/10/24/gent-veroordeelt-iraans-geweld-tegen-eigen-bevolking-en-vraagt-d/

Iran International 20/11/2022: toont het ontplooien van de militaire macht in Mohabad en andere Koerdische gebieden in Iran
https://www.youtube.com/watch?v=GKOakxASM44&ab_channel=IranInternational%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%8A%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%84

Islamic Republic Deploys Military To Quash Protests In Kurdish City
https://www.iranintl.com/en/202211206594?fbclid=IwAR0veiTMlcVh9pSKkE1m2DEBwDyevtNAf4SlwPikniwK915l417dboIVUWg

Een slachtoffer in Koerdistan toont haar verwondigen. Blijkbaar wordt er clustermunitie ingezet tegen de burgerbevolking.

Kian Pifalak (10j) werd op 16 november door de milities van het Iraans regime vermoord. Zijn jongste broer links was ook aanwezig in de auto maar overleefde het aanslag. De papa werd gewond.

Kian Pifalak (10j) werd op 16 november door de milities van het Iraans regime vermoord. Zijn moeder overleefde het aanslag maar werd kort na zijn begrafenis gearresteerd en moest dat op de TV ontkennen.

Het aanslag op de 10-jarige Kian Pirfalak werd door het Iraans regime toegekend aan terroristen.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!