Bron: Pixabay
Progress Lawyers Network

Baanbrekend vonnis: Vlaanderen mag het budget van meer dan tienduizend personen met een handicap niet verminderen

De Vlaamse Regering verminderde in 2021 systematisch de persoonsvolgende budgetten voor personen met een handicap, de zogenaamde actualisering. Volgens de arbeidsrechtbank van Kortrijk is dit in strijd met het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens en de Grondwet. Dit vonnis is een belangrijk precedent voor iedereen die hier het slachtoffer van is.

woensdag 16 november 2022 17:06
Spread the love

Minder dan beloofd

Tegen alle voorgaande beloftes en in alle stilte besliste de Vlaamse Regering in 2021 om de persoonsvolgende budgetten van meer dan 10.000 personen met een handicap die op de wachtlijst stonden te verminderen met duizenden euro per jaar. Dat kan niet volgens de arbeidsrechtbank.

Luc Demarez heeft spasticiteit aan de vier ledematen door een hersenverlamming. Hij is één van de personen die op de wachtlijst stond. “Ik woon zelfstandig en maak sinds 2002 gebruik van een budget. Mijn mantelzorg viel weg en mijn beperkingen werden erger waardoor ik een hoger budget nodig had. In 2019 werd dit goedgekeurd. Toch moest ik nog twee lange jaren wachten op het hogere budget. Als klap op de vuurpijl bleek dit nog eens bijna 7.000 euro per jaar lager dan dat mij was beloofd. Ik ging niet akkoord en trok naar de rechtbank.”

“De rechtbank oordeelt nu dat de vermindering van het budget in strijd is met het eigendomsrecht en met artikel 23 van de Grondwet. In artikel 23 staat dat verleende rechten niet mogen worden afgebroken en dat iedere persoon een menswaardig leven moet kunnen leiden. Door het budget van de heer Demarez te verminderen doet de Vlaamse Agentschap voor Personen met een Handicap afbreuk aan deze principes uit de Grondwet.” zegt Lies Michielsen, advocate bij PROGRESS Lawyers Network, die de heer Demarez bijstond in zijn zaak.

“Een buitenstaander kan zich niet steeds inbeelden wat het leven met een ernstige handicap inhoudt” vervolgt Luc Demarez, die ook voorzitter is van GRIP, de mensenrechtenorganisatie van en voor personen met een handicap. “Ik verloor door de vermindering 7,5u per week assistentie en ondersteuning om te leven en mee te draaien in de maatschappij. Concreet betekende dit dat ik op weekdagen van 12u30 tot 19u meestal alleen was en er niemand was om me te helpen bij toiletbezoek of het herpositioneren in de rolstoel.”

“Het is de eerste keer dat de arbeidsrechtbank zich uitspreekt over de vermindering van de budgetten, de zogenoemde ‘actualisering’” zegt advocate Lies Michielsen. “Dit proces is een opsteker voor iedereen die hier het slachtoffer van is.”

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!