Logo's Groen, Vooruit en PVDA.

Drie partijvoorzitters lichten binnenkort hun plannen toe voor de komende 2 jaar

Onze keuze voor interviews van drie partijvoorzitters past in de maatschappelijke visie achter het mediaproject DeWereldMorgen.be, dat wij zien als een instrument van actieve burgers voor wie media geen commerciële producten zijn die ze passief consumeren, en waar de sociale strijd en de strijd voor het klimaat de stem krijgt die ze onvoldoende krijgt in de grote media.

maandag 7 november 2022 23:46
Spread the love

 

Naast het eigen werk van de vaste redactie publiceren wij bijdragen van burgerjournalisten, bloggers, academici, experten.

De gemene deler is de stem die wij aan de sociale en ecologische strijd geven en die volgens ons niet of onvoldoende of verkeerd aan bod komt in de grote mediabedrijven (met nadruk op het tweede deel van dit samengesteld zelfstandig naamwoord). De redactie staat hen bij in het maken van media.

Conner Rousseau, voorzitter Vooruit. ©Malkia Mutiri

Objectief over de feiten, transparant over de politieke richting van onze keuzes van onderwerpen, kadering, duiding, opinie, analyse, interviews, recensies …

Dit doelbewust niet-commercieel gemeenschapsmedium heeft een politieke agenda die voor de lezer/kijker/deelnemer duidelijk is.

Media met een politieke agenda?

Het bezit en gebruik van een politieke agenda hebben wij gemeen met alle media. Het verschil zit hem in de openheid waarmee wij die visie uitdragen.

Wij verwijten de grote media niet dat zij een politieke agenda hebben – die zich grotendeels in het midden en de rechterzijde van het politieke spectrum bevindt. Integendeel, media hebben het volste recht op een eigen politieke agenda.

Wat wij echter afkeuren is dat zij daar niet eerlijk en openlijk voor uitkomen, door zich te verbergen achter een commercieel rookgordijn van zogenaamde politieke neutraliteit.

Nadia Naji, co-voorzitter Groen. ©Freedom Agyemang

DeWereldMorgen.be ziet in drie politieke partijen een potentieel om het roer van de economische machine van de klimaatverandering, de vernietiging van het leefmilieu en het risico op een allesvernietigend nucleair armageddon te voorkomen.

Deze drie partijen hebben het potentieel om passen te zetten naar een andere wereld voor iedereen, niet voor de enkelen, niet allen hier maar in heel de wereld, in noord én zuid.

Vooruit, Groen, PVDA

Die partijen zijn Vooruit, Groen en PVDA. Men mag tegenargumenteren dat Vooruit en Groen door hun deelname aan de federale regering niet veel daadkracht in die richting tonen.

Van PVDA mag men stellen dat zij als oppositiepartij nog nooit hebben bewezen tot werkbare compromissen te kunnen komen, waarbij ze in staat zijn hun politieke visie in een groter geheel in te passen.

Raoul Hedebouw, voorzitter PVDA-PTB. ©Stefaan Van Parys

Men mag eveneens de vraag stellen in hoeverre het adjectief ‘links’ wel op deze drie partijen van toepassing is. We laten onze volgers vrij om zelf hun mening daarover te bepalen.

We peilen in deze interviewreeks naar hun potentieel voor verandering, een potentieel dat wij niet zien in de liberale Open VLD en de Vlaams-nationalistisch liberale N-VA.

De CD&V is voor het ogenblik ideologisch te stuurloos om te bepalen waar zij voor staat, met een sociale vleugel die kreunt onder de druk van de eigen rechterzijde van de partij.

We kozen ervoor deze drie voorzitters de tijd te geven om uit te leggen waar zij voor staan. Dit zijn geen harde onderbreekinterviews. Onze lezers zijn perfect in staat om uit de dagelijkse informatiestroom zelf hun conclusies te trekken.

Dezelfde vragen

Wij hebben aan de voorzitters van deze drie partijen een gemeenschappelijke set vragen gesteld. Eerst en vooral peilden we naar de interne democratische werking van de partij.

Hoe ontstaan politieke keuzes? Hoe wordt het algemene denkkader vastgelegd waarbinnen die keuzes worden gemaakt? En vooral, hoe bepalend is de partijvoorzitter in dit alles? Zijn de partijvoorzitters inderdaad de ‘machtigste politici’ zoals in de media steevast wordt herhaald?

Daarnaast vroegen we wat voor hun partij de politieke prioriteiten zijn voor de komende twee jaar tot aan de komende parlementaire en gemeentelijke verkiezingen. We sluiten elk interview af met een videoboodschap waarin zij de volgens hen meest geschikte politieke strategie samenvatten om de verrechtsing van de maatschappij tegen te gaan.

Aan jullie, volgers van DeWereldMorgen.be, om er zelf je besluiten uit te trekken.

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!