Ons kent ons. Erik Van der Paal en vrienden. Screenshot Apache Foto: © Apache
Opinie, Mediakritiek -

Apache zet Van der Paal en N-VA opnieuw voor paal met topjournalistiek

Ook het Hof van Cassatie heeft het beroep van vastgoedondernemer Erik Van der Paal over zijn veroordeling in Fornuis-gate verworpen. De rechtbank bevestigt dat Apache correct journalistiek werk heeft geleverd. Eerder dan het nastreven van een gelijk, zit achter deze hardnekkige procedureslag door de veroordeelde partij een ander motief: dit is 'lawfare', misbruik van rechtsprocedures om kritische media te intimideren.

donderdag 20 oktober 2022 12:57
Spread the love

 

In zijn persmededeling licht Apache toe wat dit vonnis betekent. Het Hof van Cassatie heeft ‘sterk gemotiveerd waarom het Hof van Beroep correct heeft gehandeld. Het arrest van het Hof van Beroep blijft daardoor pal overeind en biedt extra steun aan onderzoeksjournalistiek.’

Ondanks deze complete afgang heeft de advocaat van vastgoedondernemer Erik Van der Paal al aangekondigd dat zijn cliënt ‘desnoods naar Europa zal stappen om klacht in te dienen bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) in Straatsburg.’

Ter verduidelijking, het Hof van Cassatie beoordeelt niet de klacht zelf, maar gaat na of het Hof van Beroep zijn vonnis op een juridisch geldige manier heeft geveld. Wanneer het Hof van Cassatie in  zijn arrest dus het vonnis van de lagere rechtbank bevestigt, blijft dit vonnis volledig gelden.

‘Tergend en roekeloos beroep’

Als het Hof anders zou beslissen velt het zelf geen vonnis ten gronde, maar verwijst het de hele rechtszaak terug naar af, meer bepaald naar een andere rechtbank van eerste aanleg. Het is daar dat de gedaagde Van der Paal op speculeerde.

Erik Van der Paal krijgt daarenboven een schadevergoeding van 5.000 euro opgelegd ‘wegens tergend en roekeloos hoger beroep’. Dit is een zeer belangrijk aspect in deze zaak.

Lees hier het volledige vonnis.

Waar het ten gronde over gaat, is dat Apache dankzij eigen journalistiek werk, gesjoemel met bouwvergunningen onthulde ten bate van ‘bevriende’ bedrijven door het stadsbestuur van Antwerpen onder leiding van burgemeester Bart De Wever (voor meer details zie het Apache-dossier: De favoriete bouwpromotor van Bart De Wever).

Of Van der Paal effectief naar het EHRM zal stappen valt nog af te wachten, maar hier moet toch benadrukt worden dat alleen al het uiten van deze intentie onderdeel is van een groter geheel.

Vastgoedondernemer Van der Paal is een kapitaalkrachtige man die zich zonder twijfel de beste juridische raadgevers kan permitteren. Die hebben hem met bijna absolute zekerheid van bij het begin geadviseerd dat hij geen schijn van kans maakt.

Screenshot Apache.be

Deze man doet dit echter niet zomaar uit koppigheid of uit een of andere diepe overtuiging van zijn groot gelijk. Zijn klacht ging officieel over al dan niet vermeende schending van zijn privacy, omdat het onderzoeksdossier deels is gebaseerd op filmopnames waarop is te zien hoe het voltallige Antwerpse schepencollege (van 2017) deelnam aan zijn verjaardagsfeestje in restaurant het Fornuis (vandaar de naam Fornuis-gate).

Het is ook geen toeval dat alleen hij en niet de aanwezige politici een klacht indienden. Die kunnen doodleuk beweren dat heel deze zaak niets met hen te maken heeft.

‘Riooljournalistiek’?

Dit gebeurde in een periode dat het schepencollege belangrijke beslissingen moest nemen over bouwvergunningen voor vastgoedprojecten van Land Invest Group, waar Van der Paal aandeelhouder is (zie het dossier daarover). Burgemeester Bart De Wever noemde het ‘riooljournalistiek’. Tevens beloofde hij volledige openheid over het dossier.

Daar werd sindsdien niets meer over gehoord. Dat politici allerlei dingen beloven en er daarna niet meer op terug komen of zelfs regelrecht ingaan tegen gedane beloftes is één ding.

Apache. Lasterlijk medium en riooljournalistiek volgens deze politicus. Foto: Miel Pieters/ CC BY-SA 2:0

Een ander onding – politiek gezien in feite het ergste – is dat burgemeester Bart De Wever sindsdien nog geen enkele maal werd herinnerd aan deze belofte door de grote media.

Dit gaat niet over een klacht van een burger die zijn privacy geschonden vindt. Dit is onderdeel van een politieke strategie, die in samenspraak met politieke medestanders wordt opgezet.

Met de onafgebroken ‘tsunami van klachten’ tegen een kritisch medium dat degelijk journalistiek werk verricht en de echte problemen aankaart, zendt deze rechtszaak een boodschap aan alle kritische media en kritische journalisten.

Tsunami van klachten

Het is geen nieuw fenomeen. In de VS en Groot-Brittannië wordt het al jaren gebruikt tegen politieke dissidenten en vakbondsleiders. Het opdringen van de rechtsprocedures zelf is de bedoeling, niet een of ander te bereiken vonnis.

Door kleine media op kosten te jagen met jarenlange procedures, zendt dit soort klachten een niet mis te verstane boodschap uit. Die boodschap kan je zo samenvatten: ‘Zelfs als we zeer goed weten dat we ten gronde nooit gelijk zullen halen, gaan wij je met alle mogelijke rechtsmiddelen uitputten en je werking zo lang mogelijk saboteren.”

Screenshot Apache.be

Apache besluit als volgt: “De aanpak met een heuse tsunami van klachten – deze is maar een van vele – tegen Apache is een vorm van SLAPP: Strategic Lawsuit Against Public Participation. Daarmee hoopt de projectontwikkelaar verdere kritische berichtgeving te smoren.”

“Inhoudelijk vangt hij bot, maar indirect bereikt Van der Paal wel deels zijn doel: de juridische klachten kosten bakken tijd en energie, zeker voor een kleine redactie. Bovendien hangt het zwaard van Damocles ons doorlopend boven het hoofd en lopen de advocatenkosten door de verschillende rechtszaken hoog op.”

De makke achtergrondberichtgeving over deze zaak siert de grote media niet. Apache verdient alle steun van alle andere media.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!