Op straat voor ontwikkelingssamenwerking. Bron: 11.11.11
11.11.11

Middenveld eist belofte budget ontwikkelings-samenwerking: “0,7% investeren in een betere wereld is een noodzaak”

maandag 10 oktober 2022 15:09
Spread the love

 

Sinds het begin van de pandemie raakten meer dan 200 miljoen mensen ondervoed en dreigt een decennium van armoedebestrijding te worden weggevaagd. Ook de VN trekt loeihard aan de alarmbel. Voor het eerst sinds haar oprichting daalt de ‘human development index’ – de index die op basis van inkomen, levensverwachting en alfabetisme de stand van ‘ontwikkeling’ van landen aangeeft – al twee jaar op rij.

De reeks crisissen die nood hebben aan internationale oplossingen wordt duidelijk langer. Echter, ondanks de gigantische noden daalde de Belgische besteding aan ontwikkelingssamenwerking van 0,64% in 2010 tot 0,46% van het bruto nationaal inkomen in 2021. Daarmee doet ons land het beduidend slechter dan haar buurlanden en de internationale doelstellingen van 0,7%.

“Het is geen optie om terug te plooien op onszelf. Net in crisistijd is het cruciaal dat we solidariteit tonen”, zegt 11.11.11-directeur Els Hertogen. “Ontwikkelingssamenwerking is een belangrijk en bewezen hefboom om mensenrechten te realiseren en onrecht te bestrijden.”

Tijdens de manifestatie herinnerden actievoerders de regering aan haar engagement uit het regeerakkoord om de internationale doelstelling van 0,7% in de praktijk om te zetten.

“Investeren in een betere wereld is geen idealisme, maar een noodzaak.”

Diezelfde boodschap weerklonk vandaag eveneens in een opiniestuk in Knack en De Morgen. Meer dan 60 ondertekenaars uit de academische wereld, vakbonden, maar ook auteurs als Nadia Nsayi en David Van Reybrouck onderschreven de boodschap van 11.11.11: “Investeren in een betere wereld is geen idealisme, maar een noodzaak”, benadrukten de ondertekenaars.

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!