Buizen voor Nord Stream II in Rutgen, Duitsland (2019). Foto: Gerd Fahrenhorst/CC BY-SA 4:0
Opinie -

Zoek dader gaslek Nord Stream – stel logische vraag: wie heeft hier baat bij?

Het is nog veel te vroeg om ook maar iets te besluiten over de oorzaken van de gaslekken in de Nord Stream pijplijnen en het zal jaren duren voor de waarheid geweten wordt – als het ooit zover komt. Sta me daarom toe grote twijfels te hebben bij de uitleg die de mainstream commentatoren nu al klaar hebben. Een eerste analyse van wat al geweten is maant aan tot terughoudendheid alvorens besluiten te trekken.

woensdag 28 september 2022 13:20
Spread the love

 

Ik kon het me nauwelijks een jaar geleden totaal niet voorstellen dat het ooit zover zou komen. Verschillen van mening – de normaalste gang van zaken in een vrije democratische wereld – worden niet langer aanvaard. Je bent of volledig met ons of je bent volledig met de vijand. Zo eenvoudig is dat.

Een invasie, mét geschiedenis en context

DeWereldMorgen.be heeft vanaf de eerste dag de Russische invasie in Oekraïne veroordeeld – ondermeer door het onmiddellijk een ‘invasie’ te noemen – maar stelde wel vanaf de eerste dag kritische vragen bij de context en de voorgeschiedenis. Vragen stellen als ‘Hoe is het zover kunnen komen?’ werden echter onmiddellijk vertaald als ‘heulen met de vijand’.

Ieder nuchter waarnemer kan nochtans niets anders dan vaststellen dat conflicten niet kunnen worden opgelost wanneer je niet eerst de oorzaken en de historische context grondig onderzoekt. DeWereldMorgen.be heeft dan ook niet geaarzeld om te wijzen op de medeverantwoordelijkheid die de VS, de NAVO en de EU hebben bij het ontstaan van deze oorlog op Europese bodem.

De lijn die je blijkbaar hoort te volgen begint op 24 februari 2022. Niets van wat voorafging mag in overweging worden genomen.

De Oranje Revolutie van 2004-2005, de door de EU en de OVSE erkende verkiezingsoverwinning van Viktor Janoekovytsj in 2010, zijn afzetting na de Maidan-opstand in 2014, het verbod op de Russische taal dat er op volgde en de opstand daartegen in de Donbass, de interne burgeroorlog die sinds 2014 volgens de OVSE 14.000 slachtoffers heeft geëist en de openlijk uitgesproken Oekraïense plannen om de opstandige Donbass terug in te palmen, mogen dus niet in overweging worden genomen.

Je hoort zelfs het bestaan van deze burgeroorlog te ontkennen. Alles valt te herleiden tot de krankzinnige beslissing van één dictator: Russisch president Vladimir Poetin. Die heeft zomaar ineens out of the blue beslist om een buurland binnen te vallen. Zo eenvoudig is dat.

Deze gek zet nu blijkbaar een stap verder in zijn waanzin, door de gaspijplijnen Nord Stream I en II op te blazen die aardgas vanuit Rusland door de Oostzee naar Duitsland pompten. Wat elke politie-inspecteur je zal zeggen – en wat je ook in elke thriller of serie steeds weer hoort – is dat je bij elke misdaad de vraag moet stellen naar de motieven. “Wie heeft hier baat bij?”

Eerst besluiten, daarna onderzoeken?

Wie er onze media op napluist merkt echter dat daar de besluiten al getrokken zijn nog voor enig degelijk onderzoek heeft plaatsgevonden. Tegelijkertijd twee gaspijplijnen saboteren in de open zee? Dit kan alleen een ‘staatsoperatie’ geweest zijn. Dat is alvast een zeer sterke onderzoekshypothese. Wie kan dat? Rusland? Zeker. Maar niet alleen Rusland kan dat.

Laat ik even de situatie ter plaatse bekijken. In de Oostzee zijn zowel Russische als NAVO-schepen en vliegtuigen actief. De NAVO – in hoofdzaak de VS – is er veel massaler aanwezig dan de Russische zee- en luchtmacht.

Volgens experten is de plaats van de ontstane lekken in de Oostzee ondiep genoeg om met duikers explosieven aan te brengen (en tegelijkertijd ter plaatse te ondiep om er duikboten ongemerkt te laten circuleren). Duikers moeten echter eerst ter plaatse kunnen geraken. Satellieten en radars op land en ter zee zijn in staat om kleine rubberbootjes met vier personen te lokaliseren, zeker als die een buitenboordmotor hebben.

Die bootjes moeten bovendien van een ander groter schip in de nabijheid kunnen komen. Als inderdaad een team duikers verantwoordelijk is voor deze aanslag dan is het onmogelijk dat die ongemerkt konden opereren.

Een staatsoperatie? Zeker! Maar, welke staat?

Dit kan dus inderdaad alleen een goed gecoördineerde en voorbereide operatie zijn geweest – nogmaals, als dit inderdaad een aanslag was, wat zeer waarschijnlijk is maar nog altijd niet bewezen. Een staatsoperatie, zeker! Maar, door welke staat?

Zoals elke liefhebber van thrillerseries weet is er naast onderzoek van de fysieke omstandigheden van een misdrijf ook een onderzoek nodig naar motieven om mogelijke daders te vinden. Zo kunnen eerdere intentieverklaringen van mogelijke daders zeer relevant zijn. Iemand die tegen een ander persoon heeft gezegd dat die iemand dood wenst, zal zeker op de lijst van verdachte en te verhoren personen terecht komen.

Motieven? Als Poetin werkelijk de gastoevoer naar Duitsland en de EU wil afsnijden kan hij de gaskraan dichtdraaien. Hij behoudt dan zijn transportinfrastructuur als drukkingsmiddel en kan deze zeer lucratieve handel na de oorlog onmiddellijk hervatten.

Deze lekken in beide Nordstream-pijplijnen verplichten hem om nu reeds die pijplijnen af te sluiten. Naast de klimatologische gevolgen voor de hele wereld heeft Rusland er immers geen enkele baat bij om aardgas te blijven pompen dat door lekken in de atmosfeer terechtkomt.

Zijn er anderen die ook intenties hebben geuit over de Nord Stream pijplijnen? Laat ik beginnen bij de uitspraak van president Biden voor de invasie op 7 februari 2022. In het bijzijn van Duits bondskanselier Olaf Scholz antwoordde hij op de vraag van een reporter – die vroeg hoe de VS, aangezien Duitsland de controle heeft over de Nordstream-pijplijnen, de pijplijnen zouden stopzetten – dat de VS hoe dan ook in staat is dit te doen. Wat hij dus niet antwoordde is dat hij overleg zou plegen met Duitsland voor eventuele actie:

 

Ook viceminister van Buitenlandse Zaken Victoria Nuland liet er geen misverstanden over bestaan:

Intrigerend zijn tevens de uitspraken van Radosław Sikorski over de aanslagen. Deze politicus is lid van het Europees Parlement sinds 2019 voor de Poolse conservatief-liberale christendemocratische partij Platforma Obywatelska (‘burgerplatform’). Daarvoor was hij minister van defensie (2005-2007), minister van buitenlandse zaken (2007-2014), voorzitter van de Kamer van Volksvertegenwoordigers (2014-2015) en politiek analist in de VS aan de Harvard University (2015-2019).

In het Europees Parlement is Sikorski voorzitter van de Subcommissie voor Relaties met de VS, een onderdeel van de parlementaire Commissie Buitenlandse Zaken. Hij is met andere woorden een man die zeer goed ingelicht is en op uitstekende termen staat met de VS.

‘Thank you, USA’

Dit is zijn eerste reactie op het nieuws van de gaslekken in de Nordstream-pijplijnen ‘Thank You, USA:

UPDATE 29 SEPTEMBER 22:30 uur: Deze Twitter-link werkt niet meer, want Radosław Sikorski heeft de tweet en de er aan gekoppelde volgende tweets verwijderd. Daarom deze screenshot:

Screenshot Twitter @radeksikorski

Een bewijs van VS-medeplichtigheid in de aanslag is dat niet. Het kan best zijn dat de man wat al te enthousiast heeft gereageerd op het nieuws of voor zijn beurt heeft gesproken. Het kan echter ook zijn dat hij wel degelijk weet wie de daders zijn.

Bovendien, hij wijst er op dat dit in feite goed nieuws is want een andere pijplijn die via Denemarken aardgas naar Polen pompt vanuit Noorwegen is enkele dagen voor de aanslag net in gebruik genomen. Vreemd dat Russische ‘daders’ er niet aan hebben gedacht om eerder die Noorse pijplijn te saboteren – die vlakbij de plaats van de gaslekken in Nord Stream I en II passeert.

Met andere woorden, deze man met onverdachte pro-VS-standpunten ziet alleen maar voordelen bij deze aanslag en alleen maar nadelen voor Rusland, want volgens hem verliest Poetin nu zijn voornaamste instrument om Europa te chanteren.

Deze man zegt dus dat Rusland geen enkele baat heeft bij deze aanslag. Poetin is zonder de minste twijfel een meedogenloze machtspoliticus, maar dom is hij niet. Er mag zeer getwijfeld worden aan de these dat Rusland deze aanslag zou hebben gepleegd.

Het mag daarnaast niet worden uitgesloten als mogelijke onderzoekspiste dat Polen zelf – met goedkeuring van de VS – achter deze aanslagen zit. Nogmaals, niet bewezen, maar wel een mogelijke realistische hypothese. Daarenboven, de Nord Stream pijplijnen maakten Duitsland minder afhankelijk voor hun aardgasinvoer uit Rusland via de pijplijnen door Polen…

Daarenboven heeft Polen net deze maand, ongestoord door de oorlog in Oekraïne, de interne EU-spanningen verhoogd door opnieuw een eis voor Duitse herstelbetalingen voor de Tweede Wereldoorlog op tafel te leggen.

Naïef en/of medeplichtig?

Zonder de minste twijfel zal ook deze analyse worden weggezet als ‘naïef’ en/of ‘medeplichtig’ aan de oorlogsmisdaden die voor het ogenblik in Oekraïne worden gepleegd (door beide legers, maar ook dat stellen is onbetamelijk). De ernstige journalisten in de mainstream – en die zijn er nog steeds – weten perfect dat deze analogie nonsens is, maar dat lijkt hen niet te deren. Alles moet immers wijken voor het discours van het grote gelijk.

In een interview met DeWereldMorgen.be zei Noam Chomsky: “Iedereen weet dat dit conflict alleen kan worden beëindigd aan de onderhandelingstafel”. Door de onderhandelingen in Turkije en het daar klaarliggende akkoord in april 2022 te torpederen met een njet van de VS en Groot-Brittannië werden de echte prioriteiten duidelijk gesteld.

 

 

Deze oorlog mag niet stoppen. Hij moet gerokken worden over jaren, tot Rusland net als de Sovjet-Unie na de bezetting van Afghanistan (1979-1989) in elkaar stort. Als daarvoor moet worden gevochten ‘tot de laatste Oekraïner’, dan is dat maar zo.

Om het waanzinnige idee door te drukken van een unipolaire wereld onder alleenheerschappij van de VS, met Groot-Brittannië en de EU als volgzame vazallen, is de NAVO bereid een allesvernietigende kernoorlog te riskeren met de tweede grootste kernmacht op aarde1.

Daden hebben consequenties. Door onverdund de eenzijdige versie van de NAVO als de enige aanvaardbare versie te copy-pasten zijn de mainstream media mee verantwoordelijk voor deze gang van zaken.

 

Note:

1   Wat aantal kernwapens betreft is Rusland de grootste kernmacht op aarde. Wat totale vuurkracht betreft zijn de VS de grootste.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!