Telkens weer zeggen N-VA en Vlaams Belang neen aan sociale rechten voor werkende mensen. Foto: VoteWatchEurope
Opinie - Simon Bellens, Visie

N-VA en Vlaams Belang op één lijn tegen rechten werkende mensen

Wat partijen verkondigen, is één. Wat ze werkelijk doen, is nog iets anders. Een nieuw rapport brengt het stemgedrag in kaart van de Belgische Europarlementsleden. De lijn is duidelijk: van zodra het gaat over sociale rechtvaardigheid staan de N-VA en Vlaams Belang samen op één lijn tegen werknemersrechten. Het stemgedrag van N-VA en VB in het Europees Parlement toont het ware gelaat dat beide partijen met elkaar delen.

dinsdag 5 juli 2022 12:51
Spread the love

 

Op aanvraag van alle Belgische vakbonden, het Belgisch Netwerk Armoedebestrijding en het Financieel Actie Netwerk voor eerlijke belastingen, verscheen vorige week het VoteWatch Europe-rapport over gelijkheid en sociale transitie.

Het lijst nauwgezet het precieze stemgedrag op van alle Belgische leden van het Europees Parlement bij stemmingen over sociale thema’s.

Wat blijkt?

Ingrijpende voorstellen, zoals een richtlijn voor betere minimumlonen in de Europese Unie, konden rekenen op de steun van alle Belgische Europarlementsleden, behalve van de N-VA- en Vlaams Belang-fracties.

Ook onder andere maatregelen om armoede onder werknemers te bestrijden, om de loonongelijkheid tussen vrouwen en mannen weg te werken, of voor een betere bescherming voor werknemers in de platformeconomie, konden op de tegenstem of onthouding rekenen van N-VA en Vlaams Belang, terwijl alle andere fracties voor stemden.

Blokkeringsrol

Het rapport toont zo een duidelijke rode draad: de grootste Vlaamse partijen verzetten zich tegen een sociaal en solidair Europa. ‘N-VA en Vlaams Belang zitten gewrongen in het Europees Parlement’, legt politicoloog en Europa-kenner Louise Hoon van Denktank Minerva uit.

Quod erat demonstrandum… Screenshot: VoteWatchEurope

‘Elk goedgekeurd voorstel zorgt voor een beter geïntegreerd Europa. Maar deze partijen zijn net verkozen op een minder sterk Europa. Daardoor spelen ze op Europees niveau een blokkeringsrol.’

Zelfs als dat ingaat tegen hun eigen retoriek, zo pleitte Vlaams Belang in de aanloop van de vorige verkiezingen ook voor hogere minimumlonen en meer sociale bescherming.

Maar zodra Europa daarvoor stappen onderneemt, schermen ze volgens Hoon met de redenering dat ze die solidariteit niet Europees willen organiseren: ‘Hun sociale discours geldt niet voor alle Europeanen, enkel voor de beperkte groep van Vlamingen.’

Transparantie

Volgens Hoon hebben zowel politici als de media te weinig aandacht voor wat er gebeurt in het Europees Parlement en voor het concrete stemgedrag van de parlementsleden.

‘De afgelopen tijd zijn een heleboel ingrijpende wetsvoorstellen in het Europees Parlement gepasseerd. De richtlijnen over Europese minimumlonen, of over meer collectieve onderhandelingen van werknemers zullen een groot verschil maken in het sociale beleid van de lidstaten. Dat maakt dit soort rapporten erg belangrijk, ze versterken de transparantie over het reilen en zeilen in Europa.’

 

Dit artikel werd overgenomen van visie.net. Simon Bellens is redacteur van Visie, het online nieuwsplatform van ACV, CM en beweging.net. Je kan Visie volgen op TwitterInstagramFacebook en LinkedIn. Leden van CM en ACV ontvangen het gedrukte magazine.

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!