Foto: Joju21/CC BY-SA 4:0

Gezinsbond trekt aan alarmbel: gezinsbudget wordt onbetaalbaar

Naar aanleiding van 15 mei, jaarlijkse Internationale Dag van het Gezin, doet de Gezinsbond een oproep om het probleem te erkennen van een steeds grotere groep van gezinnen. Die krijgen het omwille van de stijgende prijzen van de afgelopen maanden financieel steeds moeilijker.

vrijdag 13 mei 2022 14:06
Spread the love

 

De Gezinsbond organiseerde van 7 april tot 1 mei 2022 een bevraging bij ongeveer 7.000 Vlaamse en Brusselse gezinnen om de impact van de stijgende prijzen op hun gezinsbudget in kaart te brengen. Zij geven aan een zorgwekkende financiële impact te ondervinden van de huidige maatschappelijke ontwikkelingen.

De oorlog in Oekraïne en de plotselinge prijsstijgingen door de torenhoge inflatie hebben de koopkracht van veel Vlaamse en Brusselse gezinnen bruusk ondermijnd. Zij verwachten dat hun eigen financiële situatie er, zoals nooit eerder waargenomen, op zal achteruitgaan.

Of het nu gaat over de stijgende energiefactuur, de prijzen aan de pomp, het kassaticket in de supermarkt, de besparingen in het Groeipakket (de vroegere kinderbijslag) of veilig en efficiënt woon-werkverkeer, keer op keer zitten gezinnen in de hoek waar de klappen vallen, aldus de Gezinsbond.

Door de huidige ontwikkelingen wordt vooral de werkende middenklasse getroffen, zeker zij die net naast het vangnet van allerlei sociale maatregelen vallen.

Door de huidige ontwikkelingen wordt vooral de werkende middenklasse getroffen, zeker zij die net naast het vangnet van allerlei sociale maatregelen vallen. Het is begrijpelijk dat mensen dan eerst naar hun eigen portemonnee kijken en dat de solidariteit onder druk komt te staan.

Van alle deelnemers aan de bevraging gaf 38% aan dat hun huidig gezinsinkomen ontoereikend is en dat ze het moeilijk tot zeer moeilijk hebben om met het beschikbaar gezinsbudget rond te komen.

Wat zal bijvoorbeeld een dure eerste schoolmaand september teweegbrengen voor heel wat gezinnen? Wat met de schoolfacturen?

De Gezinsbond maakt zich dan ook zorgen over de toekomst. Wat zal bijvoorbeeld een dure eerste schoolmaand september teweegbrengen voor heel wat gezinnen? Wat met het verlengde sociaal tarief? Wat met de btw-verlaging op gas en elektriciteit? Wat met de schoolfacturen? Wat met de besparingen in het Groeipakket?

Tevens wijst de Gezinsbond erop dat over alle ideologische en partijgrenzen heen, bijna iedereen het eens is om kinderen gelijke kansen te geven ongeacht hun afkomst. Dat is niet alleen een zaak van solidariteit maar ook van weloverwogen maatschappelijk eigenbelang. Goed opgeleide, mentaal en fysiek gezonde kinderen en jongeren worden later dokter, verpleger, vuilnisophaler, buschauffeur …

De Gezinsbond doet in het licht van de Dag van het Gezin op 15 mei een oproep om de toekomst van kinderen te garanderen. Kinderen hebben naast goed onderwijs en goede gezondheidszorg, ook een gezinsleven nodig waar het goed is om op te groeien.

Als dé vertegenwoordiger van gezinnen in Vlaanderen luidt de Gezinsbond op 13 mei de alarmbel en roept de politieke beleidsbeslissers op om de gezinnen maximaal te ondersteunen. Zowel de pensioenhervorming, de fiscale hervorming als de hervormingen in de gezondheidszorg bieden kansen om het roer om te gooien en om gezinnen de ademruimte te geven waar ze naar snakken en kinderen de toekomst te geven die ze verdienen, zo besluit de Gezinsbond.

 

Lees hier de persmededeling van de Gezinsbond.

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!