logo olympische winterspelen 2022
Opinie - Carlos Martinez,

De Olympische Winterspelen in China en de mislukte boycotcampagne

Met de opkomst van China komt de overheersende positie van het Westen in het gedrang. Alle middelen zijn goed om die opgang te stuiten. In dat kader probeert men ook de Winterspelen in China te boycotten. Zonder succes. Geen enkel land in Afrika, Latijns-Amerika of het Midden-Oosten blijkt de boycot te willen steunen.

zaterdag 5 februari 2022 11:59
Spread the love

 

Een handvol imperialistische landen heeft geprobeerd een ‘diplomatieke’ boycot op gang te brengen, waarbij ze laster verzonnen over mensenrechtenschendingen in Xinjiang. Mensen over de hele wereld hebben commentaar geleverd op de huiveringwekkende ironie dat landen als de VS en Groot-Brittannië – die genocidale oorlogen tegen de moslimwereld hebben ontketend, en waar het islamofobe racisme een blijvend probleem is – zichzelf plotseling opwerpen als de verdedigers van de mensenrechten voor moslims.

Intussen zijn de pogingen om de spelen te verstoren en China te belasteren een regelrechte mislukking. Meer dan dertig staatshoofden en regeringsleiders zullen de openingsceremonie in Beijing bijwonen. Geen enkel land in Afrika, Latijns-Amerika of het Midden-Oosten bleek de boycot te willen steunen. Geen enkel land met een moslimmeerderheid steunt de boycot.

Mensen over de hele wereld hebben commentaar geleverd op de huiveringwekkende ironie dat landen als de VS en Groot-Brittannië zichzelf plotseling opwerpen als de verdedigers van de mensenrechten voor moslims.

De mislukte boycotcampagne is een belangrijk teken dat de wereld met de dag meer multipolair wordt; dat hegemonie en unipolariteit tot het verleden behoren; dat de VS en hun bondgenoten niet langer hun wil kunnen opleggen aan de rest van de wereld; dat de volkeren van de wereld hun vriendschap en samenwerking met China waarderen, een land dat een onmisbare kracht is bij de opbouw van een democratisch en vreedzaam systeem van internationale betrekkingen waarin de Verenigde Naties en het internationaal recht de centrale plaats innemen.

Bij deze Spelen kunnen we opnieuw zien hoe serieus China het wereldwijde streven naar een oplossing voor klimaatcrisis neemt. De Olympische Winterspelen in Beijing worden de groenste Olympische Spelen in de geschiedenis en de eerste waar alle locaties exclusief van schone, hernieuwbare energie voorzien zijn. Niet minder dan 85 procent van de voertuigen die voor de Spelen worden gebruikt, rijden op elektriciteit of waterstof.

De mislukte boycotcampagne is een belangrijk teken dat de wereld met de dag meer multipolair wordt

Vijf van de zeven locaties zijn eerder gebruikte locaties, gebouwd voor de Olympische Spelen van 2008. En in de afgelopen jaren heeft Beijing zijn bebossingscampagne opgevoerd: het bomenbestand van de stad is nu 44 procent, het dubbele van het niveau van Londen of New York City.

En dan zijn er nog de protocollen voor de bestrijding van de pandemie die zijn ingesteld om ervoor te zorgen dat de deelnemers volledig veilig zijn en geen risico lopen om besmet te raken met Covid-19.

Deze maatregelen zijn alweer een voorbeeld van het feit dat China de afgelopen twee jaar al het mogelijke heeft gedaan om zijn bevolking tegen de pandemie te beschermen. Er is meer dan een jaar verstreken sinds er op het vasteland van China iemand is overleden aan Covid. Sinds de uitbraak in Hubei in de eerste paar maanden van 2020 met succes is ingedamd, is er slechts een handvol Covid-doden gevallen – een werkelijk opmerkelijke prestatie voor een land van 1,4 miljard mensen.

De Olympische Winterspelen in Beijing worden de groenste Olympische Spelen in de geschiedenis.

Dankzij de dynamische Zero Covid-strategie van China heeft de overgrote meerderheid van de bevolking gedurende deze periode een normaal leven kunnen leiden. Enkele kleine uitbraken zijn snel onder controle gebracht. Ondertussen is de economische groei hersteld en gaan de projecten van armoedebestrijding, infrastructuurontwikkeling en het verbeteren van het leven van mensen door.

Inmiddels hebben de VS en Groot-Brittannië – twee van de rijkste landen in de wereld – samen meer dan een miljoen Covid-sterfgevallen. We kennen allemaal wel mensen die zijn overleden aan het virus. We kennen allemaal mensen die lijden aan long Covid. We zijn allemaal getroffen door het wanbeheer van de pandemie door onze regeringen; door het volslagen falen van onze regeringen om het menselijk leven voorrang te geven boven de winsten van de extreem rijken.

Dankzij de dynamische Zero Covid-strategie van China heeft de overgrote meerderheid van de bevolking gedurende deze periode een normaal leven kunnen leiden.

De aanpak van de pandemie in het socialistische China heeft laten zien dat China een leidende natie is op het gebied van volksgezondheid en dat de Chinese regering buitengewoon competent is en in staat om effectief in te spelen op de behoeften van de mensen.

Als we het vlotte verloop en de efficiëntie van de Spelen zien wordt het ons duidelijk dat China armoede en achterlijkheid achter zich heeft gelaten. Toen de Volksrepubliek China in 1949 werd gesticht, behoorde China na honderd jaar koloniale overheersing, oorlog en chaos, tot de armste landen ter wereld, met een levensverwachting van 35 jaar, een alfabetiseringsgraad van misschien 10 procent en een beperkte infrastructuur.

China heeft extreme armoede uitgebannen en een einde gemaakt aan hongersnood.

Nu is het een geavanceerd modern land, een koploper op verschillende belangrijke terreinen van wetenschap en technologie, met een uitstekend onderwijssysteem en een bevolking die steeds welvarender wordt. China heeft extreme armoede uitgebannen en een einde gemaakt aan hongersnood. Iedereen heeft recht op voldoende voedsel, onderdak, kleding, onderwijs en gezondheidszorg.

En de opkomst van China is vreedzaam geweest, niet voortgekomen uit overheersing of een streven naar hegemonie. Het heeft uitstekende, vriendschappelijke en wederzijds voordelige betrekkingen met de meeste landen in de wereld. Die vriendschap komt tot uiting in deze Olympische Winterspelen.

 

Dit is de vertaling van een videoboodschap. Het verscheen eerder op chinasquare.be. Vertaling door Dirk Nimmegeers.

 

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!