Kerncentrale van Doel. Foto: Alf van Beem/Public Domain
Opinie - Aviel Verbruggen

‘Antinucleaire lobbycratie? Vergelijk met de macht van de nucleaire lobby’

Aviel Verbruggen reageert op de Opinie van Françoise Chombar, voorzitter van Melexis, in De Tijd. Chombar beweert dat er een 'antinucleaire lobbycratie' zou bestaan, maar zwijgt zedig over de heel machtige, zwaar gefinancierde, grote en zeer actieve nucleaire lobby van o.a. het Nucleair Forum, Euratom en het Internationaal Atoomenergie Agentschap

donderdag 2 december 2021 10:39
Spread the love

 

In haar opiniestuk in Wat houdt hen tegen? in De Tijd van 27 november 2021 deelt Françoise Chombar, voorzitter van micro-electronicabedrijf Melexis1 haar ontdekking van ‘wicked problems’ met de lezer. Zo stelt ze dat ‘wicked problems heel vatbaar zijn voor fake news, hardnekkig fout nieuws zelf’. Dit belet haar niet om met grote woorden, eenzijdig en niet gestoord door kennis van zaken, haar standpunt als hoogste waarheid te stellen.

Françoise Chombar vermeldt het bestaan van een ‘antinucleaire lobbycratie’ zonder verdere omschrijving of referentie. Deze ‘antinucleaire lobbycratie’ is dan de kop van jut als rode draad in haar opinie.

Echter, ze lijkt onwetend over de grote, actieve nucleaire lobby zoals het Nucleair Forum, Euratom2 en vooral het Internationaal Atoomenergie Agentschap (IAEA), gefinancierd uit de staatskas van veel OESO-landen.

Deze invloedrijke atoomlobby veegt de feiten van het atoomavontuur, met een overvloed aan mislukkingen en catastrofes, onder de mat. In haar activiteiten gebruikt de atoomlobby dezelfde technieken en ‘feitenontkennerij’ als de olie-industrie over het klimaatprobleem.

Daarin gaat de atoomlobby heel ver. Zo ondermijnt het IAEA de meest essentiële opdracht van het VN-klimaatpanel (IPCC) door het negeren van de peer-reviewed literatuur die de leugens van de atoomlobby ontmaskert. Mijn boek Pricing Carbon Emissions (zie pp.93-97 en pp.106-111) werpt licht op het niet zozeer wicked, maar gewoon brutaal atoomlobbyisme.

Ook is Chombar uiterst selectief in haar keuze van experten: dit zijn “verschillende hoeken van de academische, ingenieurs- en bedrijfswereld aan beide kanten van de taalgrens eensgezind en met aandrang” pleitend voor kernverlenging, wat ze als “een echte moedige reset op wetenschappelijke integere basis” aanprijst.

Mag ik mevrouw Chombar een bezoek aan mijn website aanbevelen: de stacks ATOOM en ATOM bevatten veel documenten en bronnen, van jaren participatie in het Belgische debat over atoomkernenergie.

Op één punt kan ik mevrouw Chombar de hand reiken: een frisse kijk op het al dan niet langer openhouden van Doel4 en Tihange3 is nuttig. Het gaat hier over een tactische beslissing voor de korte termijn. Hopelijk betrekt ze ook onafhankelijke wetenschap in haar initiatief voor het algemeen belang.

Aviel Verbruggen is emeritus academicus aan het Departement Engineering Management van de Universiteit Antwerpen. Hij is begaan met atoomenergie-vraagstukken sinds 1981.

Note:

1   Françoise Chombar is voorzitter van het micro-electronicabedrijf Melexis, voorzitter van STEM en lid van de raden van bestuur van Umicore en Soitex. Zij is politiek actief bij Open VLD.

2   Euratom werd in 1957 opgericht tegelijk met de oprichting van de Europese Economische Gemeenschap (EEG – de huidige EU). Het officiele doel van de organisatie is het bevorderen van vreedzame toepassingen van kernenergie. Alle EU-lidstaten zijn automatisch lid van Euratom.

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!