Deze foto namen we over van kortom.be. Enig onderzoek toont dat hij rechtenvrij is te verkrijgen bij piqsels.com. Men vraagt soms dat de auteur er bij wordt vermeld. Doen! Allemaal wat extra opzoekingswerk, maar zo hoort het. Foto: piqsels.com

Wees correct met foto’s, maar laat je niet intimideren door Permission Machine

De beheersentiteit voor auteursrechten Permission Machine is geen onbekende voor talrijke non-profit-organisaties. De ondernemingsrechtbank heeft het bedrijf op 3 november 2021 veroordeeld in een zaak die het zelf had aangespannen tegen Kortom, vereniging voor overheids- en socialprofitcommunicatie.

woensdag 1 december 2021 12:59
Spread the love

Geen onbekende

Het bedrijf Permission Machine is geen onbekende voor vele organisaties die zonder enig winstoogmerk actief zijn in allerlei vormen, ook deze nieuwssite heeft er al kennis mee gemaakt.

‘Eiseres (Permission Machine) heeft er commercieel baat bij dat schendingen in stand worden gehouden, terwijl haar algemene opdracht er net in bestaat deze te bestrijden zodat de rechtenhouder zich verzekerd weet van een sluitende bewaking die in de eerste plaats streeft naar het vermijden van inbreuken’.

De rechter in Gent draait er niet om heen. Hij stelt niet in twijfel dat auteursrechten moeten worden gerespecteerd. Permission Machine doet dat echter op een agressieve manier en stelt onredelijke eisen. De organisatie Kortom vat het vonnis samen op zijn website (zie Gentse ondernemingsrechter stelt de werking van Permission Machine aan de kaak):

‘In opdracht van fotografen en persagentschappen spoort Permission Machine via zoeksoftware naar inbreuken op auteursrechten. Vooral de manier waarop het bedrijf overgaat tot actie is niet onbesproken.’

Materiaal, context, omstandigheden

‘Permission Machine zet particulieren, kleine en grote organisaties onder druk om licenties te betalen met eenzijdig opgelegde tarieven en verhogingen. Het bedrijf houdt daarbij geen rekening met het materiaal, de context en de omstandigheden van de vastgestelde overtreding.’

‘Ook Kortom vzw ontving een licentienota van Permission Machine voor de publicaties van drie foto’s online. Kortom vindt auteursrechten belangrijk, maar om verschillende redenen gingen wij niet akkoord met de licentievergoeding.’

Computers in 1983. Een originele foto van de Deutsche Fotothek, die je vrij mag gebruiken mét vermelding van de auteur. Deze foto mag je wijzigen ‘op een redelijke manier’ als je duidelijk aangeeft dat hij gewijzigd werd. Foto: Deutsche Fotothek/CC BY-SA 3:0

‘Zo waren de foto’s niet langer publiek toegankelijk. Meer dan een jaar na datum stapte Permission Machine naar de Gentse Ondernemingsrechtbank. Ze stelde een stakingsvordering in en vroeg een vergoeding van 250 euro per dag per vastgestelde inbreuk en per foto.’

De rechter vonnist dat de vordering van Permission Machine misbruik uitmaakt:

‘…de activiteiten die Permission Machine ontwikkelt zijn hoofdzakelijk gericht op het onder druk genereren van inkomsten uit vastgestelde (vermeende) schendingen van auteursrechten en niet op het doen ophouden ervan: de beheersentiteit verkrijgt haar inkomsten uit licenties die zij opdringt in functie van de aangetroffen inbreuken en exploiteert de auteursrechten niet actief; eiseres (Permission Machine) heeft er commercieel baat bij dat schendingen in stand worden gehouden, terwijl haar algemene opdracht er net in bestaat deze te bestrijden zodat de rechtenhouder zich verzekerd weet van een sluitende bewaking die in de eerste plaats streeft naar het vermijden van inbreuken.’

‘Daarbij tilt de rechter zwaar aan de volgende elementen:

  • De vanzelfsprekendheid waarmee Permission Machine ervan uitgaat dat de foto’s waarvan zij de rechten zegt te beheren beschermd zijn door het auteursrecht en het gebrek aan overtuigend bewijs dat zij de rechten op de bewuste foto’s heeft verkregen.
  • De willekeurige vaststelling van de vergoeding die Permission Machine eist. Die vergoeding sluit niet aan bij indicatieve tarieven en drijft ze op met onbewezen kosten.
  • Permission Machine wachtte méér dan een jaar om naar de rechtbank te stappen, zonder ooit te vragen de foto’s te verwijderen of te onderzoeken of de foto’s nog publiek toegankelijk stonden.’

Hou altijd rekening met auteursrechten

‘Kortom vindt het vanzelfsprekend dat iedereen de auteursrechten respecteert. Hou daar altijd rekening mee als je foto’s gebruikt. Heb je geen eigen beelden ter beschikking? Pluk dan niet zomaar een foto of video van het internet. Gelukkig zijn er heel wat sites waar je rechtenvrij beeldmateriaal kunt downloaden. Meer informatie vind je in het Kortom-artikel ‘Websites voor rechtenvrij beeldmateriaal’.

‘Permission Machine is niet de enige beheersentiteit die auteursrechten op een onredelijke en agressieve manier misbruikt. Ontvang je zo’n licentievergoeding? Kijk altijd goed de beweerde overtreding na en informeer je. De uitspraak van de Gentse ondernemingsrechtbank is alleszins een belangrijk precedent om misbruik te bannen.’

Op 13 december tussen 10 en 12 uur organiseert Kortom een gratis online sessie, waar advocaten Didier De Neuter en Ellis Vandorpe het standpunt en de argumenten toelichten die tijdens deze rechtszaak tegen Permission Machine werden opgebouwd.

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!