Foto: Grootouders voor het Klimaat
Opinie - Grootouders voor het Klimaat

Onze overheden komen hun zorgplicht voor de volgende generaties niet na

Grootouders voor het Klimaat is bitter ontgoocheld met de resultaten van de COP26- klimaattop in Glasgow. De dringende oproep (zie verder) van de Grootouders en  ouderenverenigingen aan onze regeringen om het tij te keren met een ambitieus  klimaatakkoord en meer klimaatrechtvaardigheid werd niet beantwoord met maatregelen die nu dringend nodig zijn. De overheden komen zo hun zorgplicht voor de volgende generaties niet na. De dikwijls scherpe reacties van de  ambassadeurs van de Grootouders stromen nu binnen.  

vrijdag 19 november 2021 14:09
Spread the love

 

De klimaatconferentie van Glasgow (COP26) leverde een akkoord af dat niet glanst van  klimaatambitie of urgentiebesef. In eigen land zagen de Grootouders het met stijgende verbijstering en verontwaardiging aan hoe slordig een Vlaams Klimaatplan tot stand  kwam, hoe onze vier klimaatministers niet tot een akkoord kwamen en hoe ons land erin slaagde niet aan te sluiten bij de ‘high ambition coalition’.

Net voor de conferentie publiceerde Grootouders voor het Klimaat nog een dringende oproep die door verschillende seniorenorganisaties en de Gezinsbond mee werd  ondertekend. Daarin wezen ze alle regeringen van ons land op de extreme urgentie en riepen ze hen op zich 100% te engageren om het tij te keren. Die dringende oproep  werd aan onze vier klimaatministers overhandigd en een delegatie van Grootouders voor het Klimaat, de Vlaamse Ouderenraad en OKRA, werd op het kabinet van minister  Zuhal Demir ontvangen.

‘Na Glasgow’

Onder de noemer ‘Na Glasgow’ publiceren de Grootouders op hun website en sociale media (Facebook, Twitter) de groeiende lijst reacties van hun ambassadeurs (oud politici, auteurs, wetenschappers, artiesten e.a.). De Grootouders zijn vastberaden de druk op de beleidsverantwoordelijken aan te  houden. De onvrede groeit in de hele samenleving. Uitstelgedrag wordt niet meer  aanvaard. In elk geval willen wij, Grootouders voor het Klimaat, niet aan onze zorgplicht verzaken.  Wij geven om onze kinderen en kleinkinderen, en de generaties na hen. Ondertussen krijgen de Grootouders veel reacties van hun ambassadeurs, zoals deze:

Herman Van Goethem, rector UAntwerpen: “Na de ONVOLDOENDE met rode inkt onder het resultaat van de Glasgowconferentie,  moeten we de politieke druk nog verhogen, vanuit een massabeweging van onderuit.  Waarbij we steeds meer bondgenoten zullen krijgen! You ain’t seen nothing yet!”

Geertrui Windels, provicieraadslid: “We zullen onze planeet maar redden als iedereen een inspanning levert. En  inderdaad: heel veel burgers leveren een serieuze inspanning om daar in hun  dagelijkse leven naar te handelen, maar waar wacht de overheid op? De overheid  die zelf het voortouw zou moeten nemen en de burgers aanmoedigen, slaagt er  niet eens in om haar internationale engagementen na te komen en een  voorbeeldfunctie op te nemen. Als politica, biologe, ouder en grootouder ben ik  niet alleen verontwaardigd maar ‘dood-beschaamd’.”

Réginald Moreels, humanitair chirurg:  “Geen alerte en verantwoordelijke Vlaming houdt het voor mogelijk dat de Vlaamse  regering in een paar dagen tijd over een klimaatplan moet beslissen dat een coherent  en voornamelijk omvattend beleid over natuurbehoud en klimaat zou moeten uitstippelen. De beslissers van nu zijn niet degenen die de gevolgen van hun gebrek aan  visie zullen dragen. Dit is onrechtvaardig en onverantwoordelijk.”

Een dringende oproep van de Grootouders

We doen een oproep voor een leefbare, rechtvaardige wereld voor de generaties na ons: De symptomen van de klimaatcrisis treffen ons met alsmaar extremer weer,  overstromingen, droogte. Elders is het nog erger, met branden, orkanen, verlo ren oogsten, stijgende zeeën. Elk jaar weer meer, elk jaar weer dichterbij. Op die  weg doorgaan is geen optie.

De urgentie was nooit zo groot: Niet meer dan 1,5 °C gemiddelde opwarming en een billijke verdeling van de  inspanningen: de wetenschap is duidelijk, dat lukt alleen als we meteen in actie  schieten. Ondanks alle vooruitgang, ondanks de vele maatregelen en plannen die voorliggen, hoe goed bedoeld ook, schieten we te kort.

Er is nog tijd, maar hij dringt: Sinds het Klimaatverdrag van Rio de Janeiro, waarmee de wereldleiders in 1992  de klimaatcrisis openlijk op de agenda plaatsten, is de uitstoot van broeikasgas sen zelfs nog sneller gaan stijgen. Het Klimaatakkoord van Parijs (2015) is al 6 jaar oud, de mijlpaal van 2030 is nog amper 8 jaar van ons vandaan. De klimaatcrisis  is nu het dringendste wereldprobleem.

Ouderen willen hun verantwoordelijkheid opnemen: De leden van Grootouders voor het Klimaat en generatiegenoten hebben tijdens  hun actieve leven de druk op de planeet onhoudbaar zien toenemen. Zij nemen  hun verantwoordelijkheid en hun plicht tegenover de komende generaties ern stig. Ze roepen de samenleving en in het bijzonder de overheid op, dringend radi cale maatregelen te nemen om de doelstelling van het Akkoord van Parijs te rea liseren. De klimaatconferentie van Glasgow biedt daartoe een unieke kans.

We rekenen nú op onze overheid: Voor klimaatwerven zoals de energietransitie, een sociaal rechtvaardig fiscaal kli maatbeleid en steun aan alle klimaatslachtoffers, rekenen we nú op onze overhe den van alle beleidsniveaus.

Het beste moment is dit moment: Nu kunnen we de gevolgen nog temperen (elke decigraad telt) en aanpassingen  voorbereiden. Op de klimaatconferentie van Glasgow (november 2021) moe ten ons land en zijn regeringen zich 100% engageren om het tij te keren.

 

Grootouders voor het Klimaat, vzw; www.grootoudersvoorhetklimaat.be

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!