Bron: Pixabay / Public Domain
Opinie -

Waar blijft de volksopstand na alarmkreet van IPCC?

Het wetenschappelijke IPCC-klimaatpannel van de VN kondigde vorige maandag aan dat in elk toekomstig scenario van minder of meer CO2-uitstoot de aarde uiterlijk tegen 2040 minstens 1,5° warmer zal zijn dan in 1850-1900. Het is verbijsterend dat deze alarmkreet wereldwijd niet leidt tot een algemene volksopstand om van de politieke leiders de nodige maatregelen te eisen om erger te voorkomen.

maandag 23 augustus 2021 11:11
Spread the love

 

Waar zitten bijvoorbeeld de ouders van jonge kinderen om voor hun kroost een leefbare toekomst te eisen? Een sterke toename van de nu al frequent voorkomende verwoestende stormen, hittegolven, bosbranden, droogtes, overstromingen, stijgende zeespiegel, hongersnoden … is dus nu al niet meer te vermijden en erger dreigt nog.

Zelfs in het meest gunstige scenario dat de uitstoot binnen de tien jaar gehalveerd wordt en de nuluitstoot bereikt wordt tegen 2050 zal de aarde in de periode 2041-2060 opwarmen met 1,6° (met een foutmarge van 1,2 tot 2°). In het slechtste scenario waarbij emissies nog verdubbelen wordt tegen het einde van de eeuw een opwarming voorspeld met 4,4° (met een foutmarge van 3,3° tot 5,7°) wat de situatie compleet onleefbaar zal maken.

De toestand van de aarde is momenteel al uiterst zorgwekkend. De afgelopen twintig jaar overleden iets minder dan een half miljoen mensen aan rampen die gelinkt worden aan extreme weersomstandigheden. Dit is een rechtstreeks gevolg van het feit dat de actuele CO2-concentratie in de atmosfeer nu al hoger is dan in elke periode van de afgelopen 2 miljoen jaar.

Begin dit jaar hebben wetenschappers in Hawaï een CO2-concentratie gemeten van liefst 419 ppm (deeltjes per miljoen). Er is nauwelijks hoop dat de uitstoot van broeikasgassen, zoals CO2, drastisch zal dalen. De totale uitstoot wereldwijd bedroeg in 2019 57,4 Gt. Door de coronamaatregelen was er in 2020 een lichte knik, maar volgens het Internationaal Energieagentschap zullen we in 2021 weer minstens op het niveau van 2019 zitten.

De VN waarschuwde al enkele keren dat de klimaatplannen die de landen na het akkoord van Parijs op tafel hebben gelegd in de verste verte niet volstaan om de klimaatopwarming tot 1,5° te beperken en dit ondanks het feit dat rechters in diverse landen (zoals België en buurlanden) de overheden verplichtten om bijkomende maatregelen te nemen.

Ik vrees bovendien dat de toenemende catastrofale gevolgen van de klimaatopwarming ook ons democratisch systeem dreigt te vernietigen. België bracht er tot dusver nog weinig van terecht op vlak van klimaatbeleid en werd hiervoor al enkele keren door de EU-Commissie terechtgewezen. Het is te vrezen dat hoe meer ons land door klimaatrampen getroffen wordt, des te meer de burgers de falende overheid hiervan de schuld zullen geven en bij komende verkiezingen zullen opteren voor extreme partijen …

De Belgische overheid maakte de afgelopen jaren overigens ook op andere momenten ook al geen beste beurt. Remember de duizenden coronadoden in de woonzorgcentra vorig jaar, de door de staatsveiligheid als gevaarlijk gebrandmerkte extreem-rechtse militair J.C. die ongehinderd tal van zware wapens uit een kazerne kon meenemen, de actuele zware tekortkomingen bij de hulpverlening aan de slachtoffers van de overstromingen in Wallonië …

 

Luc Vanheerentals is journalist en auteur van boeken zoals ‘Leuvense Werelverbeteraars’ (2020), ‘Fifty Ways to Leave your Car’ (2018).

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!