Bron: Foodsavers
Foodsavers

Foodsavers ziet vraag naar voedselhulp op één jaar tijd stijgen met 27%

Vorig jaar zagen de 11 sociale distributieplatformen van Foodsavers de vraag naar voedselhulp met maar liefst 27% toenemen. In totaal deden in 2020 112.500 mensen in armoede beroep op Foodsavers, het jaar voordien waren dat er nog 88.700. Zo kwam 1.750 ton aan voedseloverschotten (+34% ten opzichte van 2019) terecht bij wie het echt nodig had. “De vraag om voedselhulp neemt toe,” zegt Caroo Torfs, projectmedewerker Foodsavers bij HERW!N. “En we zien dat niet snel keren. De 2,8 miljoen euro aan extra middelen die voor de komende 4 jaar worden toegekend door de Vlaamse overheid in het kader van het relanceplan ‘Vlaamse Veerkracht’ zijn dan ook “meer dan welkom.”

donderdag 19 augustus 2021 16:47
Spread the love

 

Foodsavers zijn sociale distributieplatformen die nog perfect eetbare verse en gezonde voedseloverschotten ophalen bij supermarkten, veilingen en bedrijven. Ze sorteren deze en verdelen ze naar een 300-tal lokale sociale organisaties, die ze op hun beurt verdelen aan mensen in een kwetsbare situatie. De sociale organisaties kunnen zich zo focussen op hun maatschappelijke rol – mensen kunnen er onder meer terecht voor een luisterend oor en een gerichte doorverwijzing naar verdere dienstverlening -terwijl ze ‘de logistiek’ uit handen kunnen geven aan Foodsavers.

Naast de voedselondersteuning voor mensen in armoede en het tegengaan van voedselverspilling, staat ook de sociale tewerkstelling centraal bij Foodsavers. Mensen die, om welke reden dan ook, weinig of geen kansen hebben op de gewone arbeidsmarkt, krijgen er een zinvolle job, begeleiding en een toekomstperspectief. Bij de 11 Foodsavers zijn zo meer dan 70 werknemers aan de slag.

Nood aan voedselhulp nog nooit zo groot

Hoewel de Foodsavers slechts enkele jaren geleden ontstonden onder impuls van de lokale overheden, hebben ze zich in een mum van tijd onmisbaar gemaakt. Zeker sinds de coronacrisis, waarin het aantal gebruikers, ondanks alle steunmaatregelen van de overheid, ten opzichte van 2019 met ruim een kwart (27%) toenam tot 112.500 gebruikers.

“De vraag naar voedselhulp is duidelijk gestegen en we zien hierin voorlopig geen kentering,” zegt Caroo Torfs. “De economische crisis veroorzaakt door corona raakt vooral de zwaksten onder ons. Dat merken wij heel sterk. Om tegemoet te kunnen komen aan de groeiende vraag, zijn de middelen die de Vlaamse Regering toekende in het kader van het relanceplan ‘Vlaamse Veerkracht’ dan ook meer dan welkom”,  aldus Torfs. De middelen worden verspreid over vier jaar.

De bedoeling is om met deze middelen de bestaande sociale distributieplatformen te ondersteunen in hun uitbouw en een verdere spreiding over het Vlaamse grondgebied te voorzien. “Samen met de steun van de lokale overheden en soms ook met projectmiddelen, maakt deze ondersteuning het mogelijk om de sociale distributieplatformen verder uit te bouwen. Het is de bedoeling dat voedselondersteuning voor mensen in armoede steeds kan verzekerd worden én dat nog meer voedselverspilling kan worden tegengegaan”, aldus nog Caroo Torfs.

“Deze middelen zien we als een erkenning van het werk van de sociale distributieplatformen. Het is de bedoeling om hun werk te verduurzamen zodat ook na 2025 een minimale werking gegarandeerd blijft. Omdat het over maatschappelijke dienstverlening gaat op verschillende terreinen, zijn verschillende instanties hiervoor medeverantwoordelijk,” aldus Eva Verraes, directeur van HERW!N, het collectief van sociale circulaire ondernemers, waartoe ook Foodsavers behoort.

“De sociale distributieplatformen spelen voor mij een belangrijke rol om te zorgen dat het aanbod aan voedselhulp voldoende verse en gezonde producten bevat. Zo werken zij aanvullend op, en samen met, de voedselbanken. Tegelijk wordt voedselverspilling tegengegaan en krijgen mensen kansen op de arbeidsmarkt. Daarom ben ik tevreden dat we vanuit het plan Vlaamse Veerkracht met deze regering 2,8 miljoen euro kunnen investeren voor de groei en de verduurzaming over heel Vlaanderen van dit aanbod”,zegt Wouter Beke, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding.

“Het ligt in de ambitie van de Vlaamse Regering om de voedselverspilling tegen 2030 te halveren. De sociale distributieplatformen spelen een cruciale rol hierin. Daarom roepen we de Vlaamse overheid op om samen met Foodsavers een werkingskader uit te werken dat naast de lokale middelen ook een billijke en op resultaten gebaseerde jaarlijkse basisfinanciering voorziet,” besluit Eva Verraes.

Meer dan dubbel zoveel voedseloverschotten opgehaald in Antwerpen

Behalve een stijgende vraag, zijn er als gevolg van de coronacrisis ook meer schenkingen. In de stad Antwerpen doneerden bedrijven meer voedseloverschotten aan Foodsavers. In de eerste helft van dit jaar schonken bedrijven 206 ton voedseloverschotten, meer dan dubbel zoveel als in dezelfde periode vorig jaar. De coronacrisis zorgde ervoor dat plots verschillende bedrijven voedseloverschotten hadden, onder andere door de sluiting van de horeca. Daarnaast ging stad Antwerpen actiever bedrijven benaderen om voedseloverschotten te schenken, waardoor het initiatief aan bekendheid won.

“Wanneer we 100 ton voedselverspilling vermijden, besparen we maar liefst 250 ton CO2”, zegt Antwerps schepen voor sociale zaken en leefmilieu Tom Meeuws. “We moeten blijven inzetten op structurele maatregelen om de armoede tegen gaan, en intussen een duurzame keuze maken voor voedseloverschotten. Dit jaar zal Foodsavers Antwerpen aan zo’n 40 organisaties en sociale centra verdelen. Het gaat over meer dan 715 ton via de Europese Unie ter beschikking gestelde voeding en naar schatting 400 à 450 ton voedselschenkingen. Onze actieve oproep naar bedrijven loonde, en daarom willen we ook in de toekomst blijven samenwerken. Een win-win voor het klimaat, voor onze ondernemers en voor alle Antwerpenaren.”

 

Over HERW!N

HERW!N, collectief van sociale circulaire ondernemers, is de belangenbehartiger van 100 sociale ondernemers, de vertegenwoordiger van meer dan 10.000 werknemers en de gesprekspartner van overheden en sociale partners. De Foodsavers zijn lid van HERW!N.

Voor meer informatie:

www.herwin.be
www.foodsavers.be

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!