foto: Wikipedia
Opinie - Gents Tegengas, Peter Paul Vossepoel

Ook vergunning gascentrale Wondelgem onder vuur

Op 6 mei verleende de Provincie Oost-Vlaanderen een omgevingsvergunning voor de bouw van een nieuwe fossiele gascentrale in Wondelgem. Burgeractiegroep Gents Tegengas ging hiertegen in beroep. Dit beroep werd ondertussen volledig en ontvankelijk verklaard. Nadat eerder andere nieuwe gascentrales een vergunning werd geweigerd, ligt hiermee nu ook de vergunning voor de centrale in Wondelgem onder vuur.

woensdag 4 augustus 2021 10:39
Spread the love

Nadat eerder bekend werd dat er geen omgevingsvergunning kon worden verleend voor de bouw van nieuwe gascentrales in Dilsen-Stokkem en Vilvoorde, staat nu ook de vergunning voor de nieuwe centrale in Wondelgem onder druk. Bezorgde burgers, verenigd in de actiegroep Gents Tegengas, dienden beroep in tegen de komst van de centrale. Dit beroepschrift werd ondertussen ontvankelijk en volledig verklaard en op 21 september zal de Gewestelijke omgevingsvergunningscommissie hierover advies leveren aan de Vlaamse Regering.

Hiervoor werden al tientallen bezwaarschriften ingediend bij de start van de vergunningsprocedure, werd er een protestfietstocht georganiseerd en betoogd voor het stadhuis. Een petitie tegen de nieuwe gascentrale werd reeds 840 keer getekend. Voor het beroep tegen het besluit van de provincie werd ook samengewerkt met een advocatenbureau, waarvoor een crowdfundingactie werd opgezet om de juridische kosten te dekken.

Klimaat

Al enkele maanden verzet Gents Tegengas zich hevig tegen de komst van de nieuwe gascentrale in Wondelgem. Een van de pijnpunten is de gigantische hoeveelheid extra CO2 die de komende decennia nog uitgestoten zal worden: “Anno 2021 nog nieuwe fossiele gascentrales bijbouwen, met ons belastinggeld nota bene, is totaal onacceptabel. We hebben de afgelopen weken steeds duidelijker kunnen zien wat de gevolgen zijn van de klimaatcrisis. Ook in ons eigen land. Het is noodzakelijk om zo snel mogelijk het gebruik van fossiele brandstoffen terug te dringen. Deze gascentrale draagt daar uiteraard niet aan bij.”

Lokale impact

De actiegroep wijst daarnaast op de lokale overlast. De nieuwe gascentrale zal bijdrage aan de al slechte luchtkwaliteit, de geluids- en lichthinder in de omgeving. C.C., een van de burgers achter Gents Tegengas: “Mijn dochter en ik wonen op nog geen 3 kilometer van waar deze nieuwe centrale zou moeten komen. De lucht die ons gezin dagelijks inademt is merkbaar al flink vervuild door de industrie in de Kanaalzone. Nóg een extra centrale hier bovenop kunnen we missen als kiespijn.”

Vals dilemma

De nieuwe gascentrale is omstreden en niet alleen in milieukringen. Vooral N-VA is kritisch en heeft liever een uitstel van de kernuitstap dan nieuwe gascentrales. Rapporten van federaal energiewaakhond CREG tonen echter aan dat een kernuitstap perfect mogelijk is zonder de bouw van nieuwe gascentrales. Gents Tegengas noemt het kiezen tussen een uitstel van de kernuitstap en nieuwe gascentrales daarom een vals dilemma. “Kerncentrales sluiten om ze vervolgens te vervangen door nieuwe fossiele gascentrales is een 20e-eeuwse oplossing om uit een 20e-eeuwse technologie te stappen. Laten we volop investeren in de toekomst: 100% hernieuwbaar.” Oplossingen die Gents Tegengas naar voren schuift, zijn onder andere meer investeringen in hernieuwbare energiebronnen, vraagsturing, energiebesparingen en energieopslag.

Procedure

De komende weken zullen verschillende gewestelijke instanties zich buigen over de omgevingsvergunning en eind augustus worden de eerste adviezen verwacht. Op 26 september beslist het Departement Omgeving of de argumenten in het beroepschrift gegrond zijn en of de vergunning zal worden ingetrokken. Tot dan is de vergunning voorlopig geschorst. Dit is mogelijk een serieuze streep door de rekening van uitbater Luminus, die hoopt om eind oktober mee te kunnen dingen in de CRM- veiling. Gents Tegengas zal het hier niet bij te laten en zal alle middelen blijven gebruiken om de plannen te dwarsbomen om zo snel mogelijk het gebruik van fossiele brandstoffen te reduceren.

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!