Niet Normaal?! geeft op zijn website advies hoe om te gaan met de politie. Screenshot: stopethnicprofiling.be

Niet Normaal?!: “Wetsvoorstel tegen etnisch profileren belangrijke stap, kan nog beter

De federale Kamer van Volksvertegenwoordigers heeft volgens de campagne ‘Niet Normaal?! – Stop Etnisch Profileren’ met het wetsvoorstel van Groen-Ecolo de kans om belangrijke stappen te zetten in de strijd tegen etnisch profileren door de politie. Het voorstel voorziet een discriminatieverbod en de verplichting om identiteitscontroles te registreren en te motiveren. Toch is het wetsvoorstel nog voor verbetering vatbaar.

vrijdag 2 juli 2021 11:17
Spread the love

 

Naar aanleiding van dat wetsvoorstel van Groen-Ecolo konden verschillende actoren uit het middenveld, waaronder het platform ‘Stop etnisch profileren’ en KifKif, aan het parlement advies geven. “En dat is een positief signaal”, bevestigt coördinator Eveline Vandevelde. “We merken dat er beweging is in het politieke landschap en dat stemt ons hoopvol. Politici tonen eindelijk bereidheid om actie te nemen tegen etnisch profileren.” Toch is het wetsvoorstel nog voor verbetering vatbaar.

Het platform definieert etnisch profileren als volgt: “Wanneer de politie je stopt omwille van je uiterlijk en niet om wat je hebt gedaan, is er sprake van etnisch profileren. Negatieve stereotypen of veronderstellingen over je etniciteit, huidskleur, nationaliteit of religie zijn dan de aanleiding om je te controleren, te fouilleren of aan te houden, in plaats van een objectieve en redelijke rechtvaardiging.”

Het platform ‘Stop etnisch profileren’ schreef samen met KifKif een bijdrage waarin de organisaties het wetsvoorstel verwelkomen in het licht van eerdere aanbevelingen, met name de uitdrukkelijke inschrijving van het verbod op directe en indirecte discriminatie en de registratie- én motivatieplicht bij identiteitscontroles in de Wet op het Politieambt.

Toch is het wetsvoorstel nog voor verbetering vatbaar. Zo moedigt het platform in het bijzonder aan om een expliciet verbod op etnisch profileren te voorzien in de Wet op het Politieambt. Dat verbod kan het voor politiemensen duidelijk maken wat wel kan en wat niet. Daarnaast kan het een kapstok zijn voor andere beleidsmaatregelen om straffeloosheid tegen te gaan.

In april 2021 herhaalde het Committee on the Elimination of Racial Discrimination van de VN in haar aanbevelingen aan België dat een expliciet wettelijk verbod noodzakelijk is om etnisch profileren effectief te bestrijden en uit te bannen.

Tenslotte benadrukken de leden van het platform dat dit wetsvoorstel geen eindpunt kan zijn. Er moet ook werk gemaakt worden van een kader dat het verzamelen van etnische data regelt om de strijd tegen etnisch profileren effectief aan te pakken.

“Om etnisch profileren tegen te gaan, moet er ook een manier gevonden worden om etnische data te registreren. Dat geldt overigens ook voor de ruimere strijd tegen discriminatie. Het verzamelen van etnische data moet plaatsvinden met respect voor een aantal beginselen, zoals bijvoorbeeld het recht op privacy en zelfidentificatie. Er moeten voldoende waarborgen ingebouwd worden om misbruik van deze data te voorkomen.’ besluit Eveline Vandevelde.

 

De campagne Niet Normaal?! – Stop Etnisch Profileren verenigt de organisaties Amnesty International, Ligue des Droits Humains, Liga voor Mensenrechten, Minderhedenforum, Uit De Marge, Mouvement contre le Racisme et la Xenophobie (MRAX) en Jongeren Maken de Stad! (JES) met activist Yassine Boubout tegen de praktijk van etnisch profileren door de Belgische politie.

De campagne Niet Niormaal?! verzamelde een aantal getuigenissen op zijn website, waarvan deze er een is:

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!