VN-Veiligheidsraad. Foto: Cancillería Argentina/CC BY-SA 2:0

Myanmar: VN-Veiligheidsraad moet onmiddellijk wapenembargo opleggen

De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties (VN) moet onmiddellijk een volledig wapenembargo opleggen voor Myanmar, om een einde te maken aan het massale doden van veelal vreedzame demonstranten. Dat zegt Amnesty International vandaag in een gezamenlijke oproep met meer dan 200 andere organisaties onder de noemer #NotOneBulletMore.

woensdag 5 mei 2021 17:35
Spread the love

 

‘Het louter veroordelen van de situatie door de internationale gemeenschap heeft geen effect gehad’, zegt Lawrence Moss, Senior UN Advocate van Amnesty International. ‘Het is tijd dat de VN Veiligheidsraad zijn unieke bevoegdheid gebruikt om een volledig wapenembargo op te leggen, om een einde te maken aan de moordpartijen van het leger.’

Sinds de coup van 1 februari zouden er ten minste 769 demonstranten onwettig zijn gedood door het leger. Duizenden anderen zijn willekeurig gevangen gezet, waaronder verkozen politieke leiders, mensenrechtenverdedigers, activisten, journalisten en andere critici van de militaire coup.

Amnesty International analyseerde meer dan 50 video’s van het neerslaan van de protesten. Daaruit bleek dat het leger van Myanmar, waaronder legereenheden die eerder betrokken waren bij misdaden onder internationaal recht tegen de Rohingya en andere etnische minderheden, steeds vaker dodelijke tactieken inzet en wapens gebruikt die normaal aan het front worden ingezet om vreedzame demonstranten en omstanders aan te pakken. Het doden van veel van deze mensen valt onder de noemer buitengerechtelijke executies.

Op 10 maart bracht de VN Veiligheidsraad een Presidentieel Statement uit waarin het ‘het geweld tegen vreedzame demonstranten, onder hen vrouwen en kinderen, sterk veroordeelt’ en ‘het leger oproept uiterste terughoudendheid uit te oefenen’. Op 24 april brachten de leiders van de ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) hungezamenlijke verklaring uit, waarin ze oproepen tot ‘een onmiddellijk einde aan het geweld in Myanmar.’

Antonio Guterres, de secretaris-generaal van de VN, heeft ‘het aanhoudende wrede geweld door het leger in Myanmar’ ook sterk veroordeeld. Hij zei dat de ‘voortdurende militaire onderdrukking (…) onacceptabel is en vraagt om een stevig, verenigd en resoluut internationaal antwoord.’ Christine Schraner-Burgener, de speciaal gezant van de secretaris-generaal, die de toegang tot Myanmar zelfs is ontzegd door het leger, heeft een sterke veroordeling uitgesproken over ‘het voortdurende bloedvergieten in het land, terwijl het leger de internationale oproepen – waaronder van de Veiligheidsraad – negeert om terughoudend op te treden, en in dialoog te gaan met respect voor mensenrechten en fundamentele vrijheden.’ 

In april 2021 waarschuwde Michelle Bachelet, de VN Hoge Commissaris voor Mensenrechten, dat de situatie in Myanmar een duidelijke echo is van die in Syrië in 2011. ‘Ook daar zagen we dat vreedzame protesten werden aangepakt met onnodig en duidelijk buitenproportioneel geweld. De wrede en voortdurende onderdrukking door de staat van zijn eigen mensen, leidde ertoe dat sommige mensen naar de wapens grepen. Dit leidde tot een neerwaartse en zich snel uitbreidende spiraal van geweld door het hele land heen,’ zei Michelle Bachelet. 

‘Het leger van Myanmar heeft de oproepen van de leiders van de internationale gemeenschap om zijn moordpartijen te stoppen, genegeerd’, zegt Lawrence Moss. ‘De generaals tarten de eensgezinde oproepen van de VN Veiligheidsraad en de buurlanden van de ASEAN om een einde te maken aan het bloedvergieten.’

‘Als de Veiligheidsraad tien jaar geleden in Syrië een wapenembargo had opgelegd, waren de kogels al lang op geweest. De Raad moet nu handelen om te voorkomen dat de ernstige situatie in Myanmar eenzelfde catastrofe wordt.’ Amnesty International hernieuwt zijn oproep aan de VN-Veiligheidsraad om een volledig wapenembargo in te stellen, als onderdeel van de #NotOneBulletMore-campagne met meer dan 200 andere organisaties. 

Daarnaast riep Amnesty eerder de VN-Veiligheidsraad al op de situatie in Myanmar door te verwijzen naar het Internationale Strafhof (ICC). Ook moeten er financiële sancties worden opgelegd aan legerleider Senior General Min Aung Hlaing en andere legerleiders die verantwoordelijk zijn voor schendingen en misdaden tegen verschillende etnische minderheden in het land, zoals de Rohingya.

 

Foto: Cancillería Argentina, Wikipedia / CC BY 2.0

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!