Bron: Ineos Will Fall
Opinie - Antwerpen Schaliegasvrij, Ineos Will Fall, Grootouders voor het klimaat

Petitie voor Zuhal Demir overhandigd op kabinet Hilde Crevits

Ineos Will Fall, Antwerpen Schaliegasvrij en Grootouders voor het Klimaat zijn sterk ontgoocheld over de ontwijkende houding van Zuhal Demir. De Vlaams minister van Omgeving negeert het aanzwellend protest en grondig onderbouwde publieke bedenkingen in de media en weigert in te gaan op herhaaldelijke vragen tot overleg met betrekking tot het fossiele project van INEOS en de algemene toekomstvisie over de industrie in de Haven van Antwerpen.

vrijdag 30 oktober 2020 14:45
Spread the love

 

Zij verleent een vergunning voor de ontbossing en de voorbereidende werken van de site, zonder rekening te houden met de impact op het milieu van de ontginning en aanlevering van de grondstoffen en de verdere verwerkingscyclus uit de productie van Project One. Volgens de burgerbewegingen doet zij dit in strijd met de Europese regelgeving en zonder dat er ook maar enige procedure is doorlopen voor de milieuvergunning voor de installaties zelf. We wensen er eveneens op te wijzen dat na de eerste aankondigingen in de pers over de goedkeuring van het project door Zuhal Demir, het Havenbedrijf nog helemaal niet op de hoogte was van deze beslissing.

Kabinet Demir wou petitie niet ontvangen

De drie groepen probeerden deze week al meermaals – vruchteloos – een afspraak te regelen met minister Demir om de meer dan 10.000 handtekeningen, meer dan 700 bezwaarschriften en een open brief van 68 internationale NGO’s en koepelorganisaties (die samen meer dan 2.000 organisaties vertegenwoordigen) te overhandigen. “Naast ons engagement om deze plasticfabriek te stoppen, stelden wij ook een openhartig gesprek voor over de haven van de toekomst en over kwalitatieve werkgelegenheid en werkzekerheid. Het is hoog tijd om de duurzame en circulaire toekomst van de industrie in de Antwerpse haven uit de politieke en industriële achterkamertjes te halen!”

Zij hopen nu bij Hilde Crevits de handtekeningen van de burgers te kunnen indienen. “Dit doen we bij minister Crevits in haar hoedanigheid als Vlaams minister van Economie, Innovatie en Werk omdat het project over-gesubsidieerd wordt en de investering van 3 miljard euro een negatieve impact heeft op de toekomst van de tewerkstelling in de haven van Antwerpen. We hopen bij minister Crevits wél gehoor te vinden voor ons pleidooi voor een ambitieus klimaatbeleid, met visie voor industriële activiteiten ter behoud en verdere uitbouw van kwalitatieve tewerkstelling.

Een Vlaamse regering in de wurggreep van de fossiele industrie

Project One in de Antwerpse haven betreft de bouw van een nieuwe ethaan-kraker en propaandehydrogenatie-installatie die schaliegas uit de V.S. zullen verwerken tot ethyleen en propyleen, de basisgrondstoffen voor 90% van de wereldwijde productie van plastics (op basis van gewicht)[1]. Volgens de burgerbewegingen en de klimaat- en milieuorganisaties valt het op hoe Zuhal Demir als volksvertegenwoordiger en minister van Klimaat dezelfde misleidende argumenten aanhaalt als chemie-sectorfederatie Essenscia en INEOS bij de verdediging van haar beslissing. “Woorden zoals ‘innovatie, werkgelegenheid en investering’ gaan er bij het publiek in als zoete broodjes maar getuigen van weinig inhoud,” aldus één van de woordvoerders. “Vlaanderen loopt ernstig achter op onze noorderburen[2], en dit enkel omdat wij vandaag met een politieke cultuur zitten die de handjes schudt met het grote geld, maar de stem en de belangen van de eigen burgerbevolking volstrekt negeert. De Vlaamse regering heeft geen enkele beleidsvisie opgebouwd rond de haven van Antwerpen en toont weinig verantwoordelijkheidszin bij het zoeken naar oplossingen voor hedendaagse uitdagingen.”

Voor de burgerorganisaties is het duidelijk: “Minister Zuhal Demir vertegenwoordigt de financiële belangen van bepaalde industriële sectoren geleid door een elitaire minderheid en niet het algemeen belang van de burger. Voor de huidige Vlaamse regering lijkt de industriële transitie géén onderwerp of aandachtspunt voor een maatschappelijk debat. De toekenning van deze vergunning kadert evenmin binnen de klimaatneutrale visie vooropgesteld door de haven. De bouw van deze fabriek gaat dus regelrecht in tegen de doelstellingen van de haven, de belangen van havenwerknemers en belastingbetalers en de strijd tegen de klimaatopwarming.

Met visie en ambitie een havenbeleid uitbouwen

De protestbeweging pleit in een gezamenlijk front voor een duidelijk havenbeleid waar aan de hand van een dynamische, ambitieuze, doch sociale langetermijnvisie ingezet wordt op een circulaire en klimaatneutrale industrie, binnen de draagkracht van de planeet. Dit is voor hen enkel mogelijk indien er een democratische ruimte wordt gecreëerd waar burgers, het middenveld en de havenvakbonden de kans krijgen om bij te dragen aan dit debat.

Ook het Havenbedrijf en CEO Jacques Vandermeiren dienen er als zelf-geproclameerde “community builders” en ‘goede huisvader’ op zijn minst voor te zorgen dat men niet mag starten met de ontbossing van de Project One-site vooraleer een juridische aftoetsing van de vergunning werd uitgevoerd.

 

Notes:

[1] https://www.ciel.org/wp-content/uploads/2017/09/Fueling-Plastics-Fossils-Plastics-Petrochemical-Feedstocks.pdf

[2] https://www.zeeland.nl/milieu/milieubeleid  en https://www.denationaleomgevingsvisie.nl/default.aspx

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!