Romain Gelin, GRESEA

Sodexo: wanneer kostprijs voorgaat op voedselkwaliteit

Volgens het Franstalige progressieve onderzoeksinstituut GRESEA is outsourcing vooral populair bij bedrijven en overheidsinstellingen omdat het de sociale rechten van de werknemers onder druk zet. Het bedrijf Sodexo is daar een goed voorbeeld van.

woensdag 21 oktober 2020 14:03
Spread the love

 

In vergelijking met andere bedrijven uit de voedingsmiddelensector en de grote distributie lijkt Sodexo een vrij bescheiden onderneming. Toch heeft het bedrijf een band met een op vier Belgen via catering, maaltijdcheques of diensten aan bedrijven. De activiteiten van de groep doen vaak denken aan de praktijken van de grote distributie, wat noopt tot een nader onderzoek naar die zelfverklaarde leider en leverancier van “levenskwaliteit”.

Diensten aan ondernemingen, gouvernementele en niet-gouvernementele instellingen (boekhouding, IT, communicatie, logistiek, maaltijdcheques, veiligheidspersoneel, groene ruimte, poetsdiensten …), het beheer van penitentiaire verblijven, zorginstellingen, onderwijsinstellingen, woonzorgcentra, militaire basissen enzovoort. Wat Sodexo allemaal niet doet!

Al die activiteiten hebben echter één gemeenschappelijk kenmerk: ze zijn het resultaat van de uitbestedingsgolf – ‘outsourcing‘ – die ons land sinds de jaren 1980 overspoelt. Ondernemingen en overheidsinstellingen hebben om verschillende redenen grote delen van hun activiteiten uitbesteed: om efficiëntie, bekwaamheid en expertise van het personeel te verhogen, vaak om de kosten te drukken maar ook omdat een bedrijf zich gemakkelijker kan ontdoen van een onderaannemer met een commercieel (of tijdelijk) contract dan van werknemers met een arbeidscontract (of ambtenarenstatuut). Sodexo heeft zich prima aan die evolutie aangepast.

Van boorplatforms tot schoolkantines

Pierre Bellon richtte in 1996 de Société d’exploitations hotelières aériennes, maritimes et terrestres (Sodexho) op in Marseille. Om internationale uitbreiding te vergemakkelijken werd Sodexho in 2008 ‘Sodexo’, dat vandaag actief is in 67 landen. De familie Bellon bezit 42 procent van de aandelen en 57 procent van het stemrecht (in de algemene vergadering van aandeelhouders, nvdr).

De groep behoort tot de 25 grootste werkgevers ter wereld en is sinds 1971 ook in ons land aanwezig met zes filialen. Sodexo Belgium levert dagelijks meer dan 100.000 maaltijden – het dubbele van McDonald’s – en ontplooit activiteiten in een dertigtal ziekenhuizen, 150 woonzorgcentra en talrijke ondernemingen en overheidsinstellingen, samen goed voor 96 procent van zijn zakencijfer. Een groot deel daarvan is het resultaat van catering. De “maaltijdcheques” leveren 4 procent van de inkomsten van de groep op.

Een analyse van de werking van Sodexo (en een uitgebreide analyse van de werking van de grote brouwerijen) vind je in het oktobernummer van het Franstalig tijdschrift Tchak! 

 

Sodexo: quand les coûts passent avant le goût van Romain Gelin werd vertaald door Marina Mommerency (GRESEA = Groupe de Recherche pour une Stratégie Economique Alternative).

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!