Foto: holadeejay for Panor…, Wikimedia Commons / CC BY-SA 3.0 (More information about the rights of this work, see below article)
Opinie - Greenpeace België

Europees Parlement tekent doodvonnis van kleinere boerderijen en natuur

Een belangrijke stemming dinsdagavond in het Europees Parlement over het gemeenschappelijke landbouwbeleid is een handtekening geworden op het doodvonnis van onze landbouw, vindt milieuorganisatie Greenpeace.

woensdag 21 oktober 2020 12:24
Spread the love

 

“De europarlementariërs zijn er niet in geslaagd om het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) voor de volgende 7 jaar in lijn te brengen met de enorme klimaat- en biodiversiteitscrisis waar we als mensheid voor staan”, verklaart Matteo De Vos, expert duurzame landbouw bij Greenpeace België.

Het EU-parlement stemde in met een compromis van de drie grootste fracties (christendemocraten, sociaaldemocraten en liberalen). Het verwierp voorstellen van de milieucommissie van het Europees Parlement om de subsidies voor megastallen te verlagen of om het aandeel van de financiering voor milieumaatregelen fors op te trekken.

“Het Europese landbouwbeleid blijft steken in een naoorlogse opvatting dat we steeds meer moeten produceren, koste wat het kost. Het Europees Parlement wil ons nu opnieuw jarenlang opsluiten in dat destructieve model, terwijl wetenschappers waarschuwen dat het roer in de landbouw volledig om moet als we de klimaatcrisis willen aanpakken en de natuur willen beschermen”, zegt Matteo De Vos. “Hopelijk geeft dit ook niet de doodsteek aan de doelstellingen van de EU Green Deal.”

Uit een recente analyse van Greenpeace blijkt dat veesector in 2018 goed was voor 17 procent van de totale EU-emissies (directe én indirecte emissies opgeteld). Bovendien blijft de uitstoot van de veeteelt stijgen. Ook in België is er een duidelijke trend van industrialisering en schaalvergroting in de landbouw.

Er was grote ontevredenheid onder de EU-parlementsleden over het GLB-compromis van de drie belangrijkste fracties. 166 van hen hebben zelfs, sommigen tegen hun partij in, gestemd om het hele GLB-voorstel overboord te gooien en de Commissie terug naar de tekentafel te sturen.

Verwacht wordt dat ook de landbouwministers, die momenteel in Luxemburg vergaderen, de (door de Europese Commissie voorgestelde) basisvereisten waaraan boeren die Europese steun ontvangen moeten voldoen, zullen afzwakken door de bescherming van veengebieden te verminderen en de hoeveelheid land die boeren moeten voorbehouden aan natuur te verminderen.

De onderhandelingen tussen de Europese Commissie, het Europees Parlement en de nationale regeringen zullen naar verwachting binnenkort onder het Duitse voorzitterschap van de Europese Raad van start gaan en begin 2021 worden afgerond.

 

Foto: holadeejay for Panor…, Wikimedia Commons / CC BY-SA 3.0

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!