Opinie - BTB-ABVV

Malafide werkgevers omzeilen verstrengde EU-wetten tegen sociale dumping

woensdag 16 september 2020 14:20
Spread the love

Met de publicatie van het mobility package op 31 juli laatstleden werden de wijzigingen in de Europese regelgeving inzake rij-en rusttijden op 20 augustus al van kracht. Het mobility package  is een reeks van Europese maatregelen om de sociale dumping in de transportsector aan te pakken.

Frank Moreels, Voorzitter BTB : “Voor de vakbonden was het belangrijk dat dit mobility package werd goedgekeurd en dat de effectieve uitrol van delen ervan nu al gebeurde. Europa gaf hiermee een duidelijk signaal dat ze het meent in de strijd tegen de sociale dumping en oneerlijke concurrentie in de transportsector. Maar malafide werkgevers hebben het niet zo begrepen en doen er nu alles aan om de nieuwe regels te omzeilen.”

Vooral het feit dat de chauffeur binnen elke periode van 4 opeenvolgende weken naar de thuisbasis van zijn werkgever of zijn eigen woonplaats moet terugkeren, samen met de bevestiging dat het nemen van de lange rust in de vrachtwagen verboden is, zorgt voor veel ongenoegen bij landen en werkgevers die de sociale dumping in stand willen houden. Frank Moreels: “Deze maatregel is een belangrijke stap in de bescherming van de chauffeur. Het laat niet meer toe dat hij maanden aan een stuk in zijn vrachtwagen leeft en werkt, weg van zijn familie. Het is een eerste en belangrijke stap in de strijd tegen de sociale dumping.”

Om deze verplichting te omzeilen laten malafide werkgevers hun chauffeurs nu documenten ondertekenen waarin zij verklaren niet te willen terugkeren naar hun woonplaats of thuisbasis van de werkgever. Zij baseren zich op het feit dat er geen terugkeerplicht, maar wel een terugkeerrecht is voor de chauffeur. De enige verplichting die volgens hen wordt opgelegd is dat de werkgever de terugkeer van de chauffeur dient te organiseren en uit te leggen hoe ze dit concreet doet. Maar de wetgeving en ook de Europese Commissie is duidelijk: iedere chauffeur dient terug te keren en kan geen weken aan een stuk onderweg zijn. Het document dat de chauffeur tekent, toont aan dat malafide werkgevers er alles aan doen om de praktijken van moderne slavernij in stand te houden.

Na het ontvangen van het eerste document diende BTB vorige week al een klacht in bij de inspectiediensten met de vraag om op te treden en de controles op de lange rust op te drijven. Frank Moreels: “Het is uitermate belangrijk dat controle en handhaving onmiddellijk en massaal gebeurt. De lange rust nemen in de vrachtwagen is en blijft verboden, ongeacht de chauffeur nu terugkeert of niet. Daarom moet volop ingezet worden op de controle van deze lange rust en het uitschrijven van hoge boetes wanneer er inbreuken worden vastgesteld.”

Als er in gans de Europese Unie massaal boetes worden uitgeschreven, zullen de chauffeurs niet langer weken aan een stuk langs de Europese wegen moeten kamperen in hun truck. Zo zullen hun werkgevers er wel voor zorgen dat ze hun lange rust inderdaad kunnen nemen zoals het hoort: in een bed, liefst bij hen thuis.

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!