Hoofddoeken
Bron: Pixabay
Opinie - Farah Zardoua

‘Ne touche pas à mes études’

Neutraliteitsbeleid of bedreiging op godsdienstvrijheid? Het meest besproken onderwerp in de Belgische maatschappij, is uiteraard het hoofddoekenverbod. De politiek kan er maar niet over zwijgen. Stilaan knabbelt het aan de motivatie van de moslimmeisjes die een hoofddoek dragen. Al eens opgemerkt hoe bezwarend en difficieel het moet zijn je persoonlijkheid aan de schoolpoort te moeten achterlaten?

vrijdag 19 juni 2020 18:30
Spread the love

 

Nooit heb ik kunnen bedenken dat het zover zou komen. Hoewel het Grondwettelijk Hof recent heeft beslist dat het hoofddoekenverbod toegelaten is in het hoger onderwijs, doet het me enorm deugd te lezen dat tal van Vlaamse hogescholen & universiteiten hier absoluut niet achterstaan. Zo hebben onder andere de Universiteit van Antwerpen, de Vrije Universiteit Brussel & HoGent laten weten dat iedereen welkom is die de wereld het beste van zichzelf willen geven. Logisch toch? De bestuurders van dergelijke instellingen weten als geen ander dat ook wij, oog-opvallende moslima’s willen meewerken aan de maatschappij, economische werkloosheid willen minimaliseren en de top willen bereiken.

Één van de beste dingen die je kunt doen om je gemeenschap te stimuleren is een opleiding volgen waardoor we meer kunnen bijdragen aan onze Belgische economie. Stel je eens voor dat het niet dragen van een hoofddoek een essentiële voorwaarde zou zijn om te kunnen verder studeren. Wat een klap voor de vrijheid in België. De maatschappelijke overtuiging, dat men op basis van neutraliteit een specifieke groep van studenten mag verbieden een hoofddoek te dragen is gewoonweg absurd. Het begrip neutraliteit moet dringend worden herzien. Iedereen heeft het recht zijn godsdienst vrij te beleiden.

Wat voor effect zou het hebben als we de hijab afzetten voor de schoolpoort? Zullen we beter presteren? Worden onze competenties beoordeeld door onze uitstraling of op basis van onze prestaties en de moeite die wij erin steken? Wat zijn dit zwakke redeneringen.

Een hoofddoek dragen is een trots, een status, een teken van vrijheid, waarom ziet een deel van de bevolking, en vooral de politiekers, dit als een vorm van onderdrukking? Wat heeft een hoofddoek te maken met integratie? Het wordt hoogdringend tijd dat mensen beseffen dat integratie helemaal niet hetzelfde is als assimilatie. Wat een absurde onwijze vergelijking.

Men weet juist niets over het zoeken naar de identiteit van jongeren met een niet-westerse achtergrond. Wij leven in een niet-geseculariseerde samenleving, laat iedereen toch in zijn eigen waarde. Er zitten genoeg leemtes in de Belgische politiek om je daarmee bezig te houden. Het gaat hier over grondrechten en fundamentele vrijheden waarbij het absoluut niet aan de overheid is toegelaten er invulling aan te geven. Het is dringend tijd dat politici zich niet meer bemoeien met de levensbeschouwelijke keuze van burgers.

Ik ben een rechtenstudent, ik werk sinds kleins af aan super hard op school, misschien zelfs iets meer dan de gemiddelde student. Ik doe dit niet alleen graag, het is mijn passie. Geloof het of niet, studeren is voor mij een hobby. Het doet zo’n pijn om steeds te horen dat een hoofddoek dragen en rechten studeren tegenstrijdige elementen zijn van elkaar. Hoe kan dit mogelijk zijn? Hoe betreurenswaardig is het wanneer een rechtenstudent als ik, een moslima als ik, de wetten van België dolgraag bestudeert en uiteindelijk in het wetboek ontdekt dat er tal van negatieve nuanceringen zijn op het algemene rechtsbeginsel ‘godsdienstvrijheid’?

Laat België het voorbeeld zijn van samenhorigheid, diversiteit en uiteenlopende talenten. Ook wij zijn Belgen, ook wij zijn getogen en geboren in dit land, ook wij doen ons best een goede burger te zijn, ook wij werken hard voor onze maatschappij, ook wij blijven op de hoogte van de actualiteit, ook wij zijn sociaal geëngageerd. Mogen wij echt niet in ruil voor onze inzet een hoofddoek dragen? Ons kleden hoe we willen? Onszelf zijn? Ons goed voelen? Ons thuis voelen? Ik dacht oprecht dat ik na mijn middelbare carrière eindelijk mezelf kon zijn in het hoger onderwijs, niet dus.

Meer dan 80 procent van de bevraagde moslimmeisjes (met een hoofddoek) baseert haar studiekeuze op het al dan niet mogen dragen van een hoofddoek. Ik doe dat niet. Ik wil het verschil maken. Ik heb het lef niet om mijn dromen en passies te laten afnemen door onwetende en andersdenkende politici die elke dag strijden voor segregatie. Diversiteit is een feit, het dragen van een hoofddoek wil totaal niet zeggen dat ik minder burger, minder Vlaming of minder mens ben.

Ik blijf vechten tegen het hoofddoekenverbod, ik blijf vechten voor mijn diploma, ik blijf vechten om mezelf te zijn. Ik geloof dat als we de inclusieve interpretatie van het neutraliteitsprincipe erbij nemen dat we ervan moeten overtuigd zijn dat er sowieso mensen zijn met verschillende mentaliteiten, verschillende interpretaties en verschillende overtuigingen, zowel op levensbeschouwing als andere niveaus.

#TouchePasAMesEtudes #HijabisFightBack

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!