Opinie - sp.a Wetteren

Pleidooi voor de maximum factuur

Op 17 oktober, de Werelddag van verzet tegen armoede, houdt sp.a Wetteren een pleidooi  voor de maximum factuur

donderdag 17 oktober 2019 13:52
Spread the love

Een leerling in het secundair onderwijs kost de ouders gemiddeld 1.207 euro per jaar. Er bestaan echter heel wat verschillen tussen scholen en studierichtingen onderling. Als gevolg hiervan bepaalt de financiële draagkracht van de ouders vaak de studiekeuze van de kinderen. sp.a Wetteren vindt dit onaanvaardbaar. “Wij blijven ons inzetten voor gratis onderwijs. Als tussenstap pleiten we voor een maximumfactuur in het secundair onderwijs” zegt Bilal Bruggen, plaatselijk sp.a specialist armoedebestrijding.

Dat de nieuwe Vlaamse regering hier niet vanzelf werk van zal maken mag blijken uit haar regeerakkoord. Ze voorziet zelfs in een besparing van 100 miljoen in het secundair onderwijs. Hoog tijd dus om onze stem te verheffen.

In het kader van de Werelddag van verzet tegen armoede, zetten we als sp.a onze eis voor een maximum factuur kracht bij met een lokale actie en een motie in de gemeenteraad. In een pamflet vragen we iedereen om de petitie van het “Netwerk tegen Armoede” te tekenen: http://www.netwerktegenarmoede.be/petitie.

In de motie die we vandaag indienen en die op de volgende gemeenteraad wordt besproken vragen we dat het gemeentebestuur ook zelf initiatief neemt.  Sp.a plus gemeenteaadslid Jan Tondeleir: “We vragen dat de gemeente de Wetterse scholen stimuleert om deel te nemen aan het project ‘Samen tegen onbetaalde schoolfacturen’ en dat alle scholen de oefening maken rond armoedebeleid en kostenbeheersing. Anderzijds stellen we voor dat de bevoegde schepen van onderwijs met de scholen en netten in overleg gaat over het invoeren van een maximumfactuur in het secundair onderwijs. Tot slot vragen we dat de gemeente het initiatief neemt om samen met de scholen en de lokale handelaars groepsaankopen te organiseren om zo de kosten binnen de perken te houden.”

Armoede moeten we doorbreken door financiële drempels weg te werken via een goede opleiding die uitzicht biedt op een diploma. Enkel zo kunnen jongeren later hun plaats vinden op de arbeidsmarkt. “Elk kind verdient tenslotte een ladder naar de toekomst” besluit Lisa Colman, sociologe en sp.a bestuurslid.

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!