Hunger Game © François Dvorak
Students for Climate

Students For Climate eist ander landbouwmodel

Students For Climate, boeren en ngo’s voerden vandaag actie in Brussel die kadert in de klimaatactieweek. Met de actie 'Hungergames', willen ze dat de nieuwe regering het pad effent voor duurzame voedselproductie en landbouw. Concreet vragen ze onze overheid om voluit te investeren in de kleinschalige en lokale productie van meer verse en plantaardige landbouwproducten voor directe menselijke consumptie, met minder impact op ons milieu. Lokale, familiale, agroecologische lanbouw bedrijven moeten meer financiële steun en praktische hulp krijgen in hun transitie naar duurzaamheid.

dinsdag 24 september 2019 17:00
Spread the love

Onderzoek toont aan dat de milieu- en klimaatimpact van kleinschalige, duurzame en lokale landbouw veel kleiner is dan die van industriële landbouw. In de periode 2014-2020 zal de Belgische landbouwsector naar schatting meer dan 4,2 miljard euro aan Europese landbouwsubsidies ontvangen. Het leeuwendeel van dit overheidsgeld houdt een industrieel landbouwmodel in stand, ten koste van ons milieu.

Students for Climate en hun partners stellen een verschuiving voor in de subsidies van industriële landbouw naar kleinschalige, duurzame landbouw – met een groter aandeel van agro-ecologische, plantaardige en biologische productie. Het beleid moet kleinschalige (lokale, agro-ecologische) boeren en landbouwpraktijken faciliteren en stimuleren, want die komen mens en planeet ten goede. Tegelijk zouden er geen subsidies mogen gaan naar destructieve industriële gewas- en veeteeltproductie. Elke subsidie moet ook geplafonneerd worden.

Hunger Game © François Dvorak

“Onze planeet staat in brand”, verklaart Cato Van Den Kerchove van Students for Climate. “We kunnen niet zomaar toekijken terwijl bossen wereldwijd in brand staan, onze bodem erodeert en de bestaansmiddelen van onze boeren verdwijnen. Er valt geen tijd meer te verliezen.”

“Ons voedselsysteem werkt niet. Grootschalige industriële landbouw is het probleem, lokale duurzame (meer plantaardige, agro-ecologische, biologische) landbouw is de oplossing. De volgende regering moet ons helpen bij de transitie, in het belang van onze toekomst”, stelt Van Den Kerchove.

Leden van de verschillende organisaties zullen samen voor het Vlaamse ministerie van Landbouw actievoeren. Om hun eisen aan de nieuwe minister en het kabinet kracht bij te zetten, delen ze fruit, groenten en peulvruchten uit aan voorbijgangers en ambtenaren.

 

Voetnoten:
[2] FAO (2018) ‘Scaling up Agroecology to Achieve the SDGs’ Second International Symposium on Agroecology; IDDRI (2018) ‘An agroecological Europe in 2050: multifunctional agriculture for healthy eating’;IPES Food (2016) ‘From Uniformity to Diversity: A paradigm shift from industrial agriculture to diversified agroecological systems’; IPES Food (2018) ‘Breaking away from Industrial Food and Farming Systems’;

[3] European Commission (2016) ‘Belgium: CAP in your country’. Beschikbaar viathttps://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/by_country/documents/cap-in-your-country-be_en.pdf

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!