Greenpeace België

Auto-industrie verantwoordelijk voor meer broeikasgasuitstoot dan hele EU

De CO2-voetafdruk van de auto-industrie bedroeg vorig jaar 9% van de totale wereldwijde broeikasgasuitstoot. Dat blijkt uit een nieuw Greenpeace-rapport, dat de cruciale invloed van autobouwers op de klimaatopwarming in kaart brengt. De CO2-voetafdruk van de in ons land verkochte auto’s in 2018 komt overeen met maar liefst 24% van de Belgische broeikasgasuitstoot.

dinsdag 10 september 2019 12:09
Spread the love

Het rapport ‘Crashing the climate: de auto-industrie als drijvende kracht achter de klimaatcrisis’ analyseert en rangschikt de klimaatimpact van de twaalf belangrijkste autobedrijven.[1] Volkswagen voert de top van deze ‘dirty dozen’-lijst aan, gevolgd door Renault Nissan, Toyota, General Motors and Hyundai-Kia.[2]

“Het aandeel van de autobouwers in de huidige klimaatcrisis is enorm. De wereldwijde auto-industrie was vorig jaar verantwoordelijk voor meer broeikasgasuitstoot dan de hele Europese Unie”, zegt Joeri Thijs, expert Duurzame mobiliteit bij Greenpeace België.

De klimaatimpact van de auto’s die in 2018 in België worden verkocht, is aanzienlijk: van hun productie tot hun recyclage zal 26,9 Megaton CO2 worden uitgestoten, wat overeenkomt met maar liefst 24% van de totale jaarlijkse uitstoot in België. [3] “De industrie moet de consument andere alternatieven bieden en ophouden met het ter beschikking stellen van wat eigenlijk massa- vervuilings’wapens’ zijn”, zegt Joeri Thijs

Einde verkoop fossiele auto’s in 2028

Het rapport toont ook aan hoe de explosieve toename van SUV’s (Sports Utility Vehicles) de overgang naar een klimaatvriendelijker wagenpark in de weg staat . In België verdubbelde het aantal nieuwe SUV’s in 5 jaar tijd. In 2018 was 1 op 3 verkochte wagens in ons land een SUV.[4]

“Door vast te houden aan fossiele brandstoffen, staat de auto-industrie in de weg van duurzame oplossingen. En dat terwijl steeds meer mensen zich willen verplaatsen op een manier die het klimaat en onze gezondheid spaart”, aldus Joeri Thijs.

Om de opwarming van het klimaat te kunnen beperken tot 1,5°C, moet er een einde komen aan de verkoop van wagens op fossiele brandstoffen tegen ten laatste 2028.[5]

“Onder meer Nederland, Frankrijk, India en de Scandinavische landen hebben intussen al een einddatum aangekondigd voor de verkoop van benzine- en dieselauto’s. We roepen België op om hieraan een voorbeeld te nemen. De auto-industrie moet verplicht worden om vol te gaan voor kleinere en energie-efficiëntere modellen”, besluit Joeri Thijs.[6]

Greenpeace lanceert het rapport naar aanleiding van het Internationale Autosalon IAA in Frankfurt. Op zaterdag 14 september houden milieuorganisaties en burgerbewegingen een grote fietsrally die eindigt aan de ingang van het Autosalon. Duizenden mensen hebben hun deelname al bevestigd om een snelle overgang naar duurzame mobiliteit te eisen.[7]

 

Noten

[1] Het rapport is een gezamenlijke publicatie van Greenpeace Oost-Azië en Greenpeace Duitsland. Een samenvatting in het Nederlands vindt u hier, het volledige rapport in het Engels kan u hier lezen.

[2] De CO2-voetafdruk van de autobedrijven is gebaseerd op de broeikasgasuitstoot over de hele levensduur van de auto’s die zij geproduceerd hebben in 2018 (van productie over gebruik tot verwerking bij einde levensduur). Volgende data werden gebruikt voor de berekening: de globale verkoopsdata, de emissies van de vloot uit China, de EU en de VS, gegevens over productie, recycling en ‘upstream fuel’-emissies (de uitstoot veroorzaakt bij de extractie en raffinage van brandstoffen). De auteurs van het rapport hebben zoveel mogelijk gebruik gemaakt van overheidsdata. Als er geen data beschikbaar waren, hebben ze zich gebaseerd op proxies. In hoofdstuk 2 van het rapport vindt u een gedetailleerde uitleg over de methodologie.

[3] De volledige details en bronnen van deze berekening op basis van officiële cijfers kan op verzoek worden verstrekt. Hier volgt een samenvatting: volgens officiële cijfers werden in 2018 in België 549.632 auto’s verkocht. De gemiddelde uitstoot van een auto bedroeg in dat jaar 119,2 g CO2 per km volgens de testcyclus, een cijfer dat met 1,39 moet worden aangepast aan de reële omstandigheden (NEDC). Het gemiddelde gebruik van een auto is 200.000 km. Naast deze uitlaatpijp-emissies zijn er ook emissies tijdens de productie, recyclage bij einde levensduur en “upstream” emissies door extractie, raffinage en distributie van brandstoffen.

In totaal zullen de in 2018 verkochte auto’s tijdens hun levensduur zorgen voor de uitstoot van 26.912.797 ton CO2, of 26,9 Megaton CO2.

Volgens de laatste beschikbare cijfers, die van 2017, stoot België jaarlijks 114,28 Megaton CO2 uit.

De totale uitstoot van de verkochte auto’s in België in 2018 komt overeen met 24% van dit totaal.

[4] Bron: Febiac cijfers inschrijvingen voertuigen http://febiac.be/statistiques/2019/2.B.7.%20Evolution%20des%20immatriculations%20de%20voitures%20neuves%20par%20segment.xls

[5] Uit onderzoek van het Duitse Lucht- en Ruimtevaartcentrum (DLR) in opdracht van Greenpeace blijkt dat de laatste personenwagen met een interne verbrandingsmotor, inclusief de conventionele hybride, tegen 2028 verkocht moet zijn om de opwarming van het klimaat te beperken tot 1,5°C.

[6] Op deze kaart vindt u een overzicht van alle maatregelen die Europese steden en landen reeds namen om wagens op fossiele brandstoffen uit te faseren.

[7] Meer informatie over deze manifestatie vindt u hier.

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!