Save the children

24 miljoen kinderen in conflictgebieden wachten op psychosociale hulp

Kinderen in conflictgebieden krijgen niet de hulp die ze nodig hebben, concludeert Save the Children. Slecht 0.14 procent van alle ontwikkelingshulp is gericht op psychosociale ondersteuning, terwijl juist daar steeds meer behoefte aan is. Daarom wil de hulporganisatie een gespecialiseerde opleiding starten voor hulpverleners in het veld.

dinsdag 10 september 2019 14:14
Spread the love

Hulpverleners van Save the Children slaan alarm omdat zij steeds meer kinderen zien in conflictgebieden die langdurige psychologische hulp nodig hebben. De langdurige stress waar zij aan blootgesteld worden, kan leiden tot psychologische stoornissen zoals depressies. Met de juiste psychosociale hulp had dit voorkomen kunnen worden.

Vijf procent van de kinderen die psychologische steun nodig hebben, ontwikkelen een blijvende stoornis. In cijfers betekent dat 71 miljoen kinderen wereldwijd. Dit getal is gebaseerd op het gegeven dat 142 miljoen kinderen in conflictgebieden leven*. Deze kinderen leven in gebieden waar in het afgelopen jaar meer dan 1000 doden zijn gevallen. Volgens WHO heeft 17 procent van de mensen in conflictgebieden een milde tot hevige psychologische stoornis. Deze personen hebben langdurige professionele psychologische ondersteuning nodig die niet altijd gegeven kan worden.

Opleiding

Om beter ingericht te zijn op deze noden, wil Save the Children een extra opleiding starten, specifiek voor professionals die zich willen specialiseren in mentale ondersteuning aan kinderen in conflictgebieden. Vanwege het hoge aantal kinderen met psychologische problemen in het Midden-Oosten zal de opleiding hier worden gestart. In 2021 verwacht de hulporganisatie de eerste gecertificeerde medewerkers in het veld te hebben. Op dit moment werken zogenoemde ‘child protection specialists’ en kinderpsychologen in landen waar Save the Children actief is. Zij kunnen de huidige vraag niet goed aan. Eén van de plannen is om hulpverleners, maar bijvoorbeeld ook docenten die in onderwijsinstellingen van Save the Children werken, een opleiding voor mentale steun aan te bieden. Deze opleiding zou ongeveer 2 jaar in beslag nemen en zorgen voor uitgebreidere kennis over de problematiek van kinderen in conflictgebieden.

Nachtmerries

De 12-jarige Fatima uit Jemen werd thuis geraakt door een luchtaanval. Haar beide ouders en haar vijf broers en zussen kwamen om. Fatima raakte gewond aan haar been en moest een operatie ondergaan om een granaatscherf te verwijderen.

“Ik raakte buiten bewustzijn en werd geholpen door hulpverleners die mij en mijn zusje uit het zand trokken. Mijn been lag helemaal open en ik kon de botten zien.” Fatima woont nu met haar zusje bij haar tante. Die maakte zich zorgen over de mentale situatie van de twee meisjes. “Ze worden in de nacht vaak huilend wakker. Overdag zijn ze stil en teruggetrokken en ’s nachts komt de woede en stress eruit.” Fatima en haar zusje worden ondersteunt door jeugdwerkers van Save the Children in Jemen.

 

Cijfers over kinderen in conflictgebieden

  • *142 miljoen kinderen wonen in zogenoemde ‘high-intensity’ conflictgebieden. Dat zijn gebieden waar in het afgelopen jaar meer dan 1000 doden vielen. Deze cijfers worden gespecificeerd in dit rapport.
  • In 2019 meldde de World Health Organization (WHO) dat 17 procent van de volwassenen in conflictgebieden mentale problemen heeft, waarvoor professionele hulp nodig is.  Als je ditzelfde percentage toepast op het aantal kinderen in conflictgebieden, zouden er 24 miljoen mentale hulp nodig hebben.
  • Vanaf 2010 is het aantal kinderen dat in conflictgebieden leeft met 37 procent gestegen. Dit heeft onder meer te maken met de stijging van het aantal aanslagen in dichtbevolkte gebieden en met het grote aantal langdurige conflicten. Hier lees je daar meer over.

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!