Wat met ons nacht- en drugbeleid in België?

Wat met ons nacht- en drugbeleid in België?

Moet er telkens een granaat ontploffen of een bekende nachtclub sluiten vooraleer het drug- en nachtbeleid onder de loep wordt genomen? Ik hoop dat we het debat over het nacht- en drugbeleid in België kunnen aanwakkeren aangezien de huidige problemen die gekoppeld zijn met het nachtleven niet stoppen bij de sluiting van een nachtclub.

donderdag 4 april 2019 17:13
Spread the love

Een integraal drugsbeleid dat niet enkel gekoppeld staat met repressie is mits een goede samenwerking tussen de federale staat en de deelregeringen zeker mogelijk. Men ziet dat het huidig drugsbeleid jammer genoeg niet de gewenste (positieve) reacties behaalt. Hoog tijd om het debat aan te wakkeren en werk te maken van een uniform beleid dat voor iedereen ten goede zal komen. Daarom is het interessant om de aanpak van andere Europese landen die met hetzelfde probleem kampen of gekampt hebben onder de loep te nemen. De beleidsmaatregelen van sommige Europese landen brachten zeker positieve effecten met zich mee.

Portugal

Eind jaren negentig was meer dan de helft van de gedetineerden in Portugal vervolgd wegens druggerelateerde feiten. Daarom besloot de Portugese regering in het jaar 2000 om drugs  en druggebruikers te decriminaliseren. Gebruikers werden in Portugal niet langer meer gezien als criminelen, maar werden als patiënten bijgestaan en geholpen. Bijna 2 decennia later zijn de resultaten opmerkelijk: het aantal overdosissen, druggebruikers en druggerelateerde gedetineerden is massaal afgenomen. Hoewel men over een decriminalisering spreekt, is het drugsgebruik nog steeds strafbaar en worden betrapte gebruikers verplicht om een ontwenningskuur te volgen. Daarom is het Portugese experiment het zeker waard om onder de loep te nemen.

Nederland

In Nederland zet men onder andere sterk in op testcentra voor drugs. Door een landelijk systeem met een betrouwbare en actuele database kunnen druggebruikers meestal meteen een uitslag krijgen waarin staat of de drug die ze hebben laten testen door het systeem herkend wordt of niet. Zelfs op het internet zijn zelftesten te koop die onderbouwd zijn door een kleurtest. Toch blijft die kleurreactie louter een indicatie en geen volledig betrouwbare test.

Een schrijnend nacht en- drugbeleid in België

Een integraal drugsbeleid dat niet enkel gekoppeld staat met repressie is mits een goede samenwerking tussen de federale staat en de deelregeringen zeker mogelijk. Men ziet dat het huidig drugsbeleid jammer genoeg niet de gewenste positieve reactie behaalt. Hoog tijd om het debat aan te wakkeren en werk te maken van een uniform beleid dat voor iedereen ten goede zal komen.

Op de website van de druglijn staat er duidelijk dat er in de periode van 2004 tot en met 2014, 571 personen zijn overleden in het Vlaams gewest als gevolg van het gebruik van illegale drugs. De overheidsuitgaven voor harm reduction en preventie maken slechts een onaanzienlijk deel uit van de totale overheidsuitgaven. Uitgaven die tot op de dag van vandaag nog een aanzienlijk verschil hebben gemaakt.

Wettelijk gezien mogen er in België bijvoorbeeld geen speekseltests worden afgenomen in nachtclubs om druggebruik onder de feestgangers te testen. Dan vind ik dat de politiek daar toch in mag tussenkomen. Het zou jammer zijn om nog meer discotheken en uitgaansplekken te zien sluiten.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!