Voor een echt fietsklimaat is er dringend nood aan meer fietsveiligheid
Fietsersbond

Voor een echt fietsklimaat is er dringend nood aan meer fietsveiligheid

VIAS heeft maandag de verkeersveiligheidsbarometer voor 2018 gepresenteerd. Het goede nieuws: het aantal verkeersdoden daalt, het slechte nieuws: het aantal fietsdoden stijgt (vooral in Vlaanderen en Brussel), net als het aantal letselongevallen. Wil de volgende regering echt inzetten op fietsveiligheid, dan zijn extra investeringen nodig. De Fietsersbond vraagt daarom minstens 500 miljoen op Vlaams niveau, samen met een uitgebreid pakket voorstellen voor de komende legislatuur, op elk beleidsniveau. Om zo tot een echt fietsklimaat te komen.

dinsdag 26 maart 2019 16:46
Spread the love

Er is dus duidelijk een gebrek aan fietsveiligheid. Willen we dat dit een rem wordt op de positieve fietstrend? Want die is er, maar eerder ondanks het beleid dan dankzij het beleid. Vorige week bracht de FOD Mobiliteit de driejaarlijkse federale diagnostiek mobiliteit uit. Conclusie daar: enkel de fiets biedt weerwerk tegen de auto(files). Het aantal mensen dat de fiets gebruikt voor woon-werk verkeer stijgt tot 17 procent in Vlaanderen.

Huidige beleid teveel ‘en-en’, teveel gericht op de auto

Meer fietsers naar het werk dus, alleen delen elektrische fietsen, speed pedelecs, bakfietsen, fietskoeriers en gewone fietsen allemaal dezelfde, beperkte infrastructuur. Dat, onder andere, blijkt nu tot onder meer ongevallen te leiden.

Het huidige beleid in Vlaanderen en Brussel is teveel ‘en-en’ en nog teveel gericht op de auto. Het roer moet om. Nog te vaak is de doorstroming van de auto belangrijker dan die van de fiets en -onbegrijpelijk en met tragische gevolgen vandien – soms belangrijker dan de verkeersveiligheid voor fietsers en voetgangers. Dat getuigen de na vele jaren nog niet aangepaste ‘zwarte kruispunten’ en ‘moordstrookjes’ op onze wegen die voor veilig fietspad moeten doorgaan.

Voorstellen voor een echt fietsklimaat

Zowel in het Brussels Gewest als in Vlaanderen is er deze legislatuur verbetering merkbaar voor fietsers, maar we kunnen lang nog niet spreken van een geïntegreerd fietsbeleid. Laat staan van een echt fietsklimaat – wat nodig is als we de autodruk willen verlagen, de leefbaarheid en verkeersveiligheid verhogen én het klimaat verbeteren. En dat wil iedereen, toch?

De Fietsersbond heeft daarom een uitgebreid pakket voorstellen uitgewerkt met zeer concrete speerpunten voor de komende legislatuur en voor elk beleidsniveau, om tot een echt fietsklimaat te komen.

Als we echt willen inzetten op fietsveiligheid zijn extra investeringen echt nodig. Zelfs met een budget van 500 miljoen euro per jaar op Vlaams niveau hebben we nog tien jaar nodig om de fietspaden op de gewestwegen conform de kwaliteitseisen te krijgen, dat becijferde het Rekenhof in 2017 al.

 

Al onze voorstellen voor de volgende regeringen in Vlaanderen, Brussel en op het federale niveau vind je via fietsersbond.be/fietsklimaat. Een samenvatting van de doelstellingen en speerpunten lees je hier.

take down
the paywall
steun ons nu!