Foto: Conrad Johnson, US Army
Opinie -

Moedige Microsoft-werknemers verdienen steun en navolging

“Wij zijn een wereldwijde coalitie van Microsoft-werknemers en we weigeren technologie te creëren voor oorlogsvoering en onderdrukking."

woensdag 6 maart 2019 12:39
Spread the love

Eind november 2018 haalde Microsoft een contract ter waarde van 480 miljoen dollar met het Amerikaans leger binnen. Het gaat om de levering van prototypes van zogenoemde augmented reality headsets. Via een dergelijke headset krijgt een persoon additionele informatie over de situatie om hem heen. Deze ‘toegevoegde realiteit’ kan bijvoorbeeld bestaan uit infraroodbeelden die onze zintuigen niet waarnemen, of holografische (3D) beelden, gesuperponeerde geuren of geluiden enzovoort; ook het weglaten van informatie behoort tot de mogelijkheden.

Militaire mogelijkheden

Dergelijke technologie kan leuk (en duur) speelgoed opleveren, en het is in deze optiek dat Microsoft zijn HoloLens ontwikkelde. Er kunnen ook nuttiger toepassingen op gebaseerd worden, die je bijvoorbeeld helpen piano te spelen, of een chirurg allerlei bijkomende informatie verschaffen over het lichaamsdeel dat onder het mes ligt.

Maar ook de militairen zien er nieuwe mogelijkheden in, of wat dacht je? Het IVAS-contract (‘Integrated Visual Augmentation System’) dat Microsoft binnenhaalde gaat over het “snel ontwikkelen, testen en produceren van een uniek platform waarmee soldaten kunnen vechten, oefenen en trainen, en dat bijdraagt tot de dodelijkheid [increased lethality], mobiliteit en kennis van de omgeving, nodig om het te halen op onze huidige en toekomstige vijanden.”

Werknemers Microsoft verzetten zich

Natuurlijk zei het bedrijf van filantroop en wereldverbeteraar Bill Gates niet neen tegen deze opportuniteit, maar een aantal werknemers van Microsoft doet dat wel! In een open brief, gedateerd 23 februari en gericht aan Satya Nadella (CEO van Microsoft) en Brad Smith (voorzitter) schrijven ze:

“Wij zijn een wereldwijde coalitie van Microsoft-werknemers en we weigeren technologie te creëren voor oorlogsvoering en onderdrukking. We zijn gealarmeerd door het feit dat Microsoft werkt aan het leveren van wapentechnologie aan het Amerikaanse leger, en de regering wil helpen bij het “verhogen van de dodelijkheid” met behulp van de instrumenten die wij ontwikkeld hebben. We zijn niet in dienst getreden voor de ontwikkeling van wapens, en wij eisen een stem in de manier waarop ons werk wordt gebruikt.”

Ze eisen verder dat Microsoft het IVAS-contract schrapt, zich niet meer engageert voor de ontwikkeling van wapentechnologie en daarover een beleidslijn opstelt, en een extern, onafhankelijk ethisch comité in het leven roept dat gemachtigd is om deze beleidslijn te doen naleven. Ze leggen zich niet neer bij de suggestie van voorzitter Brad Smith dat werknemers die zich niet lekker voelen bij dit soort ontwikkelingen een opdracht kunnen zoeken in een ander departement dat daar niet bij betrokken is.

“Veel ingenieurs hielpen bij de ontwikkeling van HoloLens”, schrijven ze, en ze dachten dat er nuttige dingen zouden mee gedaan worden. “Maar nu hebben deze ingenieurs de keuze niet meer om te beslissen waaraan ze werken, en ze voelen zich betrokken als oorlogsprofiteurs”.

Open brief 

Minstens 100 Microsoft-werknemers hebben de brief al ondertekend, aldus recode. Is dat geen buitengewoon verheugend nieuws? Is het niet hartverwarmend en hoopgevend dat goedbetaalde ‘nerds’ verzet aantekenen tegen de ‘winst vóór alles’  in het hart van een kapitalistische spitssector? Dit moedig en zeer terecht initiatief verdient massale steun vanuit de Europese vakbonden en vredesbeweging. Microsoft zou ertoe moeten gedwongen worden om af te zien van hand- en spandiensten aan de militairen, al was het maar omdat de wereld geen bloedsoftware meer willen kopen.

De beste solidariteit is echter hier in Europa en in eigen land de strijd aan te gaan tegen de toenemende militarisering. De Europese Unie zelf gaat op een angstwekkende manier dit pad op 1.

Ook bij vakbonden speelt te vaak het tewerkstellingsargument een doorslaggevende rol; de aanwezigheid van Belgische FN-wapens in Jemen zou nochtans tot nadenken moeten stemmen in een Waals overheidsbedrijf waar vakbonden véél meer te zeggen hebben dan bij Microsoft.

Het kan anders, dat bewezen Duitse vakbondsmilitanten die in 2018 met succes een resolutie voorstelden op het congres van de Deutsche Gewerkschaftsbund tegen de NATO-eisen voor hogere defensieuitgaven en tegen Duitse wapenexporten. Maar in de toekomst zal veel ruggengraat nodig zijn om in te gaan tegen de militaire ambities van de EU; argumenten van vredehandhaving, tewerkstelling, welvaart en zelfs het tegenhouden van de ‘immigratievloedgolf’ zullen aangewend worden om de publieke opinie warmte maken voor hogere militaire budgetten. Dat moet ten allen prijze belet worden!

Aux armes, citoyens, contre les armes! 

Bron: Ander Europa

 

 

take down
the paywall
steun ons nu!