Bron: Flickr
Opinie, Nieuws, Economie, Samenleving, Politiek -

Noodcentrale slaat alarm

Afgelopen week werd een stakingsaanzegging voor de 101-noodcentrale (CIC) van Vlaams-Brabant geactiveerd. Drie politievakbonden (ACV Politie, NSPV en ACOD) trekken aan de alarmbel omdat na jarenlange besparingen de druk op het personeel onhoudbaar is geworden en een veiligheidsrisico dreigt.

dinsdag 12 februari 2019 11:03
Spread the love

De laatste onderhandelingen tussen de vakbonden en de overheid sprongen vorige week af nadat de beloofde inspanningen van de overheid ruimschoots onvoldoende bleken. “Als men na jaren van blinde besparingen voorstelt om drie extra dispatchers aan te trekken, terwijl er een tekort is van 39 procent, dan kan je dat niet serieus nemen”, aldus Joery Dehaes, secretaris van ACV Politie.

Intussen werden er operationele beslissingen genomen om de personeelstekorten op te vangen. Zo werd het aantal gespreksgroepen voor de politieploegen op het terrein verminderd (dus meer ploegen op één gespreksgroep) en moet het aanwezige personeel nu ook thuis verplicht stand-by blijven. Onbegrijpelijk dat men die beslissingen neemt voor één van de meest stressvolle en ook cruciale functies binnen de geïntegreerde politie. “De gevolgen van deze maatregelen zijn zeer ernstig en voor ons ontoelaatbaar”, verduidelijkt Joery Dehaes. “De dispatchers zien hun werkdruk enorm toenemen, de politiemensen op het terrein kunnen minder beroep doen op de noodcentrale en bovendien komt de dienstverlening naar de bevolking toe in het gedrang.”

Binnen de noodcentrale staat men enerzijds in voor het beantwoorden van de 101-oproepen voor de ganse provincie Vlaams-Brabant en anderzijds voor het aansturen van de politieploegen op het terrein. Dat wil zeggen dat zowel beperkte incidenten zoals nachtlawaai, kleine ongevallen of verdachte handelingen via de noodcentrale worden doorgegeven, maar dat ook de coördinatie van ernstige noodgevallen in handen van de noodcentrale is. Zo was het de noodcentrale van Vlaams-Brabant die de coördinatie na de aanslag in Zaventem op 22 maart 2016, de diamantroof op de luchthaven en de treinramp van Buizingen voor haar rekening nam. 

“De besparingen die de federale politie opgelegd kreeg, hebben nu een zodanig grote proportie aangenomen dat de dienstverlening ernstig in het gedrang komt. Hoog tijd dat de bevolking daarvan in kennis wordt gesteld”, fulmineert Dehaes. “De 1,2 miljoen inwoners van Vlaams-Brabant moeten het meermaals stellen met slechts twee call-takers om alle 101-oproepen te beantwoorden en drie dispatchers om al de politiemensen op het terrein aan te sturen. Dat is totaal onverantwoord en zelfs gevaarlijk.” 

Bovendien is de situatie in de andere provincies niet veel beter. Ze kampen allemaal met identieke problemen. “Acties zijn zeker niet uitgesloten, maar wij vinden het ook onze taak om dit onder de aandacht van de burger te brengen. De mensen hebben het recht te weten hoe slecht het gesteld is met de algemene veiligheid”, besluit Joery Dehaes.

take down
the paywall
steun ons nu!