Opinie, Samenleving, Politiek, België, Lokaal, Brussel -

We betogen op 1/12 tegen structureel racisme en vernedering

1 december is de historische dag dat Rosa Parks “NEEN" riep. Een" NEEN " die symbool staat voor rechtvaardigheid en gelijkheid van burgers, wordt weer zichtbaarder, mooier en trotser dan ooit. Een symbolische dag om opnieuw samen te betogen om onze hoop op gerechtigheid uit te spreken en te realiseren. En vooral om onze absolute afwijzing van een burgeroorlog in het bijzonder en de oorlog in het algemeen in de verf te zetten.

dinsdag 27 november 2018 16:46
Spread the love

Wij, zwarten, Arabieren, Roma, moslims, mensen met een migratie-achtergrond uit voormalig gekoloniseerde gebieden. We worden omschreven als niet-blanken en zijn het belangrijkste doelwit van een structureel racisme dat gedurende tientallen jaren haar rampzalige beleid voortzet op alle niveaus in onze samenleving.

Het is overduidelijk: we worden steeds meer blootgesteld aan systemische discriminatie, repressie en politiegeweld, aan vernedering en een algemene precarisering. In het beste geval zijn wij “onderdrukte burgers”.  In het slechtste geval ontwikkelt er zich een echt “staatsracisme” die haar uitdrukking vindt onder verschillende vormen en de kiemen van een mogelijke burgeroorlog in zich draagt. 

We verzetten ons tegen dit verdeel-en-heersbeleid ten aanzien van bevolkingsgroepen dat enkel leidt tot de ontwrichting van het sociale weefsel. We roepen iedereen op die zich herkent in deze anti-racistische “wij politiek”, om zich te mobiliseren.

We zijn de erfgenamen van een lange geschiedenis van de anti-koloniale strijd, gevolgd door de immigratiebewegingen die zich een weg baanden in onze samenleving via het weefsel van verenigingen, de werkplaats, openbare ruimten en  kritische interventies.  

We verwerpen alle strategieën die bedoeld zijn om verdeeldheid te zaaien tussen Belgische burgers versus tweederangsburgers; ‘immigranten’ vs vluchtelingen, moslims vs niet-moslims, activisten vs maatschappelijk middenveld.

Dit in een tijdperk waarin zij die zich tegen dit racistische systeem verzetten worden gestigmatiseerd, beledigd en vervolgd onder het mom van  “islamo-links” of “communitarist”. Een tijdperk waar de beklag in diskrediet wordt gebracht onder het voorwendsel van “slachtofferschap”. Een tijdperk waar het identiteitsbewustzijn overal ter wereld in volle gang is. Een tijdperk waar het verzet tegen de westerse hegemonie overal weerklinkt. Het is tijd voor een nieuw machtsevenwicht door een basis te leggen voor initiatieven die zowel de historische eisen van immigratie als het anti-imperialisme vervult.

Geconfronteerd met islamofobie, negrofobie en ongebreidelde romafobie. Geconfronteerd met het repressief beleid in de arme wijken in het kader van de “antiterrorisme strijd” en het Kanaalplan in Brussel.

Geconfronteerd met de ontkenning van de koloniale kwestie en de aanhoudende gevolgen ervan voor de zwarte medeburgers.

Geconfronteerd met de legitimering van staatsracisme door het instellen van vormen van tweederangsburgerschap tegen mensen met een dubbele nationaliteit.

Geconfronteerd met de toenemende criminalisering van migranten zonder papieren en het voeren van een dodelijk migratiebeleid.

Geconfronteerd met de ontmanteling van de sociale verworvenheden en de alsmaar toenemende flexibilisering van de arbeidsmarkt, die iedereen treft, en vooral de meest precaire en gekleurde lagen van de bevolking.

Geconfronteerd met het streven naar imperialisme waar België ook aan deelneemt via haar wapenverkopen.

Het is inderdaad hoog tijd om een ??“Wij politiek” uit te bouwen die bestaat uit Belgische en niet-Belgische burgers, met of zonder papieren, georganiseerde militanten, politieke militanten of vakbondsmilitanten, arbeiders of werklozen.

Een ‘Wij’ waarin het strategische perspectief wordt geschetst, een kader van samenwerkingen tussen politiek antiracisme en de sociale beweging met een stevige en heldere ruggengraat. Namelijk de strijd tegen structureel racisme in al haar vormen. Het is tijd om collectief te reageren zoals het Collectief Rosa Parks België voorstelt.

De populisten, de zaaiers van haat en verdeeldheid willen geen zwarten, Arabieren, Roma en moslims. Ze beschuldigen ons ervan de vijfde colonne te zijn. Ze willen ons als bij toverslag zien verdwijnen. Laten we hun wensen inwilligen en ons zo onzichtbaar mogelijk maken.  

Op 30 november verdwijnen we 24 uur lang uit sociale netwerken, grote consumentenmerken, openbaar vervoer, scholen, universiteiten en werkplekken. Laat ons verdwijnen om onze woede te uiten over het permanente onrecht en de hogra (de vernedering).

En op 1 december, op de dag van Rosa Parks’ historische “Neen”, een “Neen” die oproept tot gerechtigheid en burgerlijke gelijkheid, zullen we mooier en trotser dan ooit tevoorschijn komen. Weer zichtbaar worden om samen te betogen, om onze hoop op gerechtigheid uit te drukken en te realiseren. En om vooral onze absolute afwijzing van burgeroorlog in het bijzonder en oorlog in het algemeen kenbaar te maken.  

We betogen met de wil om de politieke strijd die we vandaag voeren in te schrijven op de reeds gebaande paden die de georganiseerde activisten van gisteren hebben bewandeld en die de straten van Brussel herhaaldelijk hebben bezet om gelijkheid en rechtvaardigheid te eisen. 

We denken in het bijzonder aan enkele belangrijke acties die er geweest zijn: “Wij zijn de meerwaarde“ (december 2014), de betoging tegen de slavernij in Libië (november 2017), de jaarlijkse betogingen tegen politiegeweld (15 maart), de betogingen voor de vrijlating van Ali Aarrass sinds 2010, betogingen voor de rechten van mensen zonder papieren die al meer dan 20 jaar gehouden worden en betogingen voor Gaza (27-28 december). 

Al deze acties gingen ons voor en dragen ons. De actie op 1 december is een kans om de voorgaande acties uit te breiden, samen te brengen en te uiten.

 Meer info over de betoging: Afspraak  zaterdag om 14h00 aan Troon Brussel

Facebookevent: https://www.facebook.com/events/2246017385676013/ 

https://collectif-rosa-parks-belgique1.webnode.be 

Word nu lid van de beweging! Onderteken de oproep van het Belgische Rosa Parks collectief door uw naam en functie en / of organisatie te sturen naar: rosaparksbelgique@gmail.com

Reeds ondertekend door:

Selma Benkhelifa, advocaat; Véronique Clette-Gakuba, onderzoeker/Zwarte Vertegenwoordiging; Luis Martinez Andrade, Mexicaans socioloog; Malika Hamidi, doctor in de sociologie en auteur; Anne Wetsi Mpoma, kunsthistorica en curator; Youri Lou Vertongen, politicoloog aan de USL-B/Migranten Collectieven en Sociale strijd; David Jamar, socioloog ; Ludo De Witte, auteur; Joachim Ben Yakoub, onderzoeker; Bernard De Vos, afgevaardigde voor de rechten van het kind; Kalvin Soiresse, leraar/doctoraat aan de UCL; Vella Graziella, onderzoeker en leraar aan de UMons; Yvoire de Rosen, antropoloog-socioloog, Afro-feministisch en antiracisme activiste; Cerina de Rosen, cultureel ondernemer, pan-Afrikaanse en antiracistische activiste; Rachida Aziz, ondernemer en activiste; Monique Mbeka Phoba, filmmaker; SOS Migranten; Elsa Roland, ULB-onderzoeker op het gebied van onderwijs; Mouhad Reghif, woordvoerder van de Brussels Panthers; Martin Vander Elst, lid van het Mawda Comité – Justitie en Waarheid; Le Space; Bamko vzw; Mwanamke Belgisch Afrofeministisch Collectief; Farida Aarrass, Collectief tegen politiegeweld; Gia Abrassart, Café Congo/Warrior Poets; Colonial Memory and the Fight against Discrimination; Emmeline Milady, solidariteit met de strijd van migranten zonder papieren; Luk Vervaet, Comité Free Ali Aarrass; Code Rouge; Laura Nsengiyumva, kunstenaar en onderzoeker UGent; La Nouvelle Voie anticoloniale; Julie Jaroszewski, zangeres en regisseur; Manu Scordia, tekenares; Aline Fernande, verteller en performer; Daniel Vanhove, auteur en activiste; Robin Delobel, CADTM; Raphaëlle Bruneau; Mouvement Citoyen Palestine; Modi Ntambwe, Raad van de Afrikaanse Gemeenschappen in Europa/Vlaanderen; Vincent Cornil, antiracisme activist; Olivier Mukuna, journalist en essayist; Nadine Rosa-Rosso, leraar en activist; Yacob Mahi, theoloog en islamoloog, Dr. in History of Religions; Cuesta Barros Juan, onderwijzeres en anti-imperialist; Kaoutar Boustani; François Makanga, acteur; Myriam De Ly, activist voor Palestina; Bakushinta, Georgine Dibua; Tröss Nipanki Orei, dekoloniseer activiste; Guillermo Kozlowski; Marianne Koplewicz, redacteur en activiste; Hélène Madinda, CCAEB-Raad van Afrikaanse Gemeenschappen in Europa/België; Khadija Senhadji, sociaal-antropoloog; Natacha Kinzola Masa, openbaar ambtenaar en activiste; Afrika bevrijding, Tapé Groupera; Medexmuseum ; Sorana Munsya, psycholoog en curator; Jacqueline Ofogba; Memde Doumdéoudjé, Afro-activist / Black Presences; Ludovic Mamessier; Nordine Saïdi, decolonialist; Zaina Ait Ahmed; Mahdiya El-Ouiali; Nadia Boujad, burger; Khalid Derouich, decolonialist; Rachida El Baghdadi, decolonialist in de volkswijken; Brussel Panthères.

Dit opiniestuk is eerder verschenen in Le Vif

take down
the paywall
steun ons nu!