Kinderrechten in 2018: “Vier uur per dag in de schoolbus”

Kinderrechten in 2018: “Vier uur per dag in de schoolbus”

Kinderrechtencommissaris Bruno Vanobbergen stelde zijn jaarverslag voor aan het Vlaams Parlement. Daarin somt hij de belangrijkste knelpunten op voor de kinderrechten in Vlaanderen. Er wordt van kinderen teveel verwacht en ze worden nog te dikwijls aan hun lot overgelaten.

donderdag 22 november 2018 10:21
Spread the love

In de week van 20 november, Internationale Kinderrechtendag, vraagt het Kinderrechtencommissariaat aandacht voor de belangrijkste knelpunten voor de kinderrechten in Vlaanderen. De drie voornaamste problemen zijn slecht schoolvervoer, onvoldoende adequate opvang in internaten en de verwaarlozing van uitgewezen kinderen en Belgische kinderen in conflictgebieden.

Meer dan 1.200 mensen namen in 2017 contact op met het Kinderrechtencommissariaat. Vooral opvoedingsverantwoordelijken of familieleden (56 procent) die een vastgelopen situatie van een minderjarige voorleggen. Ook bezorgde professionelen (25 procent) vooral uit onderwijs, welzijn en migratie weten het Kinderrechtencommissariaat te vinden. Tot slot kloppen kinderen en jongeren (9 procent) zelf aan bij de Klachtenlijn van het Kinderrechtencommissariaat. De jongsten zijn 7 jaar. Meldingen over problemen op school spannen de kroon (31 procent). Ze gaan vooral over sancties en geweld. Dan volgen meldingen over problemen thuis (27 procent), vaak in vechtscheidingen. Op de derde plaats komen problemen in hulp aan minderjarigen (22 procent). Daarna volgen kinderen op de vlucht (7 procent) en contacten met justitie en politie (5 procent).
Kinderrechtencommissaris Bruno Vanobbergen: ‘We zien veel kinderen waar heel veel van verwacht wordt om overeind te blijven. Ik vraag me vaak af hoe het mogelijk is dat die kinderen dat volhouden. Hoeveel rekbaarheid kunnen we van kinderen vragen? We moeten blijven zoeken naar antwoorden. We kunnen niet aanvaarden dat zoveel kinderen en jongeren met zo’n zware rugzak door het leven blijven gaan.’

Het commissariaat stelde vast dat in 2017 nog steeds 550 leerlingen langer dan drie en een half uur onderweg zijn met de bus om een school in het buitengewoon onderwijs te bereiken. “In sommige bussen zitten 50 kinderen met verschillende handicaps.”

Het rapport geeft het voorbeeld van Stella die als jongere met het syndroom van Down elke dag thuiskomt om half acht, ook al is de school reeds gedaan om 15.30 uur. Het commissariaat stelt voor om decretaal vast te leggen dat de maximumduur van het schoolvervoer nooit meer dan 120 minuten per dag mag bedragen.

“Steeds meer maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren zitten op internaat. Opvoeders zetten zich in om hen een warme thuis te geven. Er is volgens het rapport echter een tekort aan gespecialiseerd personeel.”

De 17-jarige Lien heeft in maart nog altijd haar aangepaste schoolboeken voor het schooljaar niet gekregen. Haar ouders konden de factuur niet in een bedrag betalen. Zij behelpt zich met kopieën. Zij vroeg hierover bemiddeling van het kinderrechtencommissariaat.

Verder wijst het rapport op het probleem van kinderen die buiten de eigen grenzen verdwijnen. “Als kinderen over de grens zijn, tellen ze vaak niet meer mee: niet-begeleide minderjarigen verdwijnen in Europa, Belgische kinderen in terroristische conflictzones worden aan hun lot overgelaten. Uitgewezen kinderen en gezinnen worden bij hun terugkeer te weinig opgevolgd.”

In het rapport geeft Vanobbergen de voorbeelden van een Servische moeder met vier kinderen die na 9 jaar het land wordt uitgezet en van een Belgische grootmoeder die hulp vraagt om haar 6-jarige kleinzoon uit een vluchtelingenkamp in Syrië terug te halen.

Verder wijdt het rapport ook aandacht aan onder meer de problematiek van seksuele intimidatie in sportverenigingen, van het gebruik van sociale media door kinderen, het recht op mobiliteit, het recht op afstammingsinformatie en de rechten van kinderen met gescheiden ouders.


Het Vlaams Kinderrechtencommissariaat bemiddelt, onderzoekt klachten en adviseert het beleid. Het jaarverslag staat hier online.

take down
the paywall
steun ons nu!