EU vervolgbaar voor schending mensenrechten Griekse bevolking

EU vervolgbaar voor schending mensenrechten Griekse bevolking

De menselijke schade die de sociale inleveringsprogramma's van de EU de voorbije tien jaar hebben veroorzaakt geeft de Griekse bevolking het recht hen voor de rechtbank te dagen, volgens Olivier De Schutter, voormalig VN-Rapporteur over het Recht op Voedsel.

dinsdag 20 november 2018 17:00
Spread the love

Volgens Olivier De Schutter, voormalig VN-Rapporteur voor het Recht op Voedsel, kunnen Grieken de EU-instellingen voor de rechtbank dagen voor het schenden van hun mensenrechten in de voorbije tien jaar, sinds het begin van de inleveringsprogramma’s van de EU-trojka.

“Artikel 340 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie stelt duidelijk dat de schade die is ontstaan door de schuld van de EU-instellingen schade is die moet gecompenseerd worden. een aantal mensen is dit aan het overwegen en men heeft me gevraagd advies te geven over die mogelijkheid”, aldus De Schutter.

 
De organisaties Transnational Institute, FIAN International en Agroecopolis stellen in hun rapport “Democracy Not For Sale: The Struggle for Food Sovereignty in the Age of Austerity in Greece” dat het door de EU opgelegde besparingsbeleid,  zware schade heeft toegebracht aan de plattelandseconomie van Griekenland. 40 procent van alle Grieken op het platteland leven met het risico op armoede. De werkloosheid steeg er van 7 procent in 2008 tot 25 procent in 2013.

Het gemiddeld inkomen per hoofd van de bevolking in de rurale gebieden is met 25,3 procent gedaald in de periode 2008-2013. De voedselonzekerheid in heel het land verdubbelde ondertussen van 7 procent in 2008 tot 14 procent in 2016. 40 procent van alle Griekse kinderen lijden onder materiële en sociale armoede (toegang tot wonen, scholing en gezondheidszorg).

Harry Konstantinidis, hoogleraar aan de University of Massachusetts en co-auteur van het rapport, verklaarde op de persvoorstelling van het rapport dat de reeds kwetsbare Griekse voedingssector door de opgelegde besparingsprogramma’s nog meer onder druk kwam.

“Wij benadrukken dat het recht op voedsel als mensenrecht ernstig werd ondermijnd door de crisis, nu het aandeel van de Griekse bevolking dat in voedselonzekerheid leeft gestegen is van 7,6 procent in 2009 naar 13,2 procent in 2017”, verklaart Konstantinidis.

EU institutions are liable for Greek bailout damage, former UN official says

take down
the paywall
steun ons nu!