China over Korea: ‘de partijen moeten op deze juiste weg verdergaan’

Tijdens zijn persconferentie op 8 maart beantwoordde Wang Yi, de Chinese minister van Buitenlandse Zaken, vragen over Korea. Dat Kim en Trump elkaar zouden ontmoeten was nog niet bekend. China kan uitkijken naar de positieve ontwikkeling waar het altijd voor heeft gepleit. Commentatoren laten vandaag wel een waarschuwing horen.

maandag 12 maart 2018 15:54
Spread the love

Wat de officiële reactie van China zou zijn op de recente doorbraak in Korea, lieten de uitspraken van Wang Yi bij de briefing van 8 maart al vermoeden. Een commentaar van het staatspersbureau Xinhua bevestigt de verwachtingen. Er komt wel een waarschuwing bij. ‘Terughoudendheid is nodig om de ontmoeting Trump-Kim tot realiteit te maken’

De weg van de rede

De Chinese minister is vol lof over de ontmoetingen tussen de beide delen van Korea. De snelle dooi heeft hem niet erg verwonderd, want ‘het was het enige redelijke alternatief’ voor de escalatie. Hij vindt het nodig dat de landen nu de ontstane kansen met beide handen aangrijpen. Wang herinnert eraan dat Noord-Korea geen atoomproeven hield tijdens de Winterspelen en dat Zuid-Korea tijdelijk afzag van militaire oefeningen tegen het buurland. Het was een mooi voorbeeld van de ‘tweezijdige opschorting’ die China al maandenlang voorstelt. Dat beide partijen zich onthielden van provocaties heeft hun toenadering tot elkaar mogelijk gemaakt. Laten ze vooral op die weg verdergaan. Het Koreaanse schiereiland kan atoomvrij worden, en vrede en stabiliteit kennen door de dialoog. De voorwaarde is dat de partijen elkaar niet uitdagen.

Echte dialoog tussen VS en Noord-Korea?

Daarna toonde Wang zich een goede toekomstvoorspeller. ‘De volgende stap: een gesprek tussen de VS en de Democratische Volksrepubliek Korea’. China blijft voorstander van een tweesporenbeleid. Onder de vlag van de Verenigde Naties, met resoluties van de Veiligheidsraad, zullen we doorwerken aan het kernvrij maken en houden van Korea. Er is echter ook een mechanisme nodig om de vrede te bewaren op het schiereiland. De partijen moeten daarbij begrip hebben voor elkaars legitieme bezorgdheid om hun veiligheid. Wang noemde uitdrukkelijk ‘ook die van de Democratische Volksrepubliek Korea’ (Noord-Korea). China wil echter niet te vroeg juichen. ‘De geschiedenis heeft vaak genoeg laten zien dat, telkens wanneer de spanningen afnamen, actoren van buitenaf met hun interventies de situatie vertroebelden’. Ook die gedachte is terug te vinden in het Xinhua-commentaar.

Zespartijenoverleg

Een dag eerder liet de woordvoerder van Buitenlandse Zaken Geng Shuang, tijdens zijn reguliere persconferentie gelijkaardige uitspraken optekenen. Op een vraag over de hervatting van het overleg tussen de beide Korea’s, de VS, China, Japan en Rusland, antwoordde Geng: ‘dat het zespartijenoverleg zo snel mogelijk moet herbeginnen staat in elke resolutie van de VN-Veiligheidsraad over de nucleaire kwestie rond het Koreaanse schiereiland. De internationale gemeenschap hoort daar alle nodige inspanningen voor te doen’.

Waakzaamheid

De overheidsgetrouwe Global Times zinspeelt in een commentaar over de spectaculaire wendingen op mogelijke valkuilen. De krant denkt waarschijnlijk aan de afloop van  eerdere toenaderingen met de VS, onder de regering van G.W. Bush. De commentator van de Global Times schrijft: ‘China hoort niet alleen de VN-resoluties te steunen, maar ook de rechten van Noord-Korea te helpen beschermen als Pyongyang begint te onderhandelen met Washington. China … kan er mede voor zorgen dat Noord-Korea niet bedrogen wordt en onder druk gezet door de VS’.

(Figuurlijk) stralende toekomst?

Vooralsnog heeft China redenen om tevreden te zijn en voorzichtig optimistisch. Beijing is ervan overtuigd dat met sancties alleen of in de eerste plaats, er geen vooruitgang mogelijk is. In die optiek is de dialoog tussen Noord- en Zuid-Korea het resultaat van de wil om een stap terug te doen en wederzijds begrip te laten zien. Dat blijft zo volgens de Chinese regering. Vrede en de afschaffing van kernwapens in Korea zijn van het grootste belang voor China, een buurland van Noord-Korea. Op de tweede plaats komt een goede economische samenwerking met de Republiek Korea (het Zuiden) en met de Democratische Volksrepubliek Korea (het Noorden). In de beide gevallen is die samenwerking er een van wederzijds belang. De samenwerking met Noord-Korea, die in een dal zit, kan weer aantrekken als de ontwikkeling verder gaat in de richting van een vreedzaam en atoomvrij schiereiland.

Bronnen: Xinhua, fmprc.gov.cn (website BuZa China), Global Times

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!