Analyse, Nieuws, Economie, Politiek, België -

Nieuwste economische cijfers: België bengelt aan staart Europa maar regering jubelt

De Europese Commissie geeft Belgische regering een goed rapport! Ja, tot je de cijfers leest.

donderdag 9 november 2017 17:39
Spread the love

“Algemeen laten de cijfers duidelijk een positief beeld zien: de economische groei versnelt, de jobgroei blijft stevig en de reële koopkracht van de burgers krijgt een stevige impuls.” Zo reageert minister van Financiën Johan Van Overtveldt op de economische vooruitblik van de Europese Commissie.

Bravo voor onszelf dus. Het zou mooi zijn mocht het waar zijn. Alleen, dat is het niet. Uit zo’n nietszeggende peptalk kan je weinig leren, behalve dan dat Van Overtveldt er nogal gerust in is dat niemand die Forecast van de Europese Commissie ook echt leest. Niemand behalve DeWereldMorgen.be dan.

Laten we beginnen met de eerste boude stelling: de economische groei versnelt. Op zich klopt het. Van 1,5 procent vorig jaar gaan we naar 1,7 procent dit jaar en zelfs naar 1,8 procent volgend jaar. Maar de Forecast van de Europese Commissie laat ook toe om de prestatie van België te vergelijken met andere landen en dan komen Van Overtveldt en de hele regering er toch maar bekaaid van af.

In 2017 zijn er in de eurozone (19 landen) maar drie landen die trager groeien dan ons land: Griekenland, Cyprus en Italië. België zit maar liefst een halve procent onder het gemiddelde. Vergelijk dat eens met de periode 2008-2012: toen deed België het 0,9 procent beter dan het gemiddelde. Alleen Malta, Duitsland en Slovakije scoorden toen nog beter. Van de vierde beste plaats zakte België tot de vierde slechtste plaats. Tien landen staken ons voorbij.

Lonen dalen

Ok, maar het ging om ‘jobs, jobs, jobs’, toch? Ja, door de loonmatiging en de daling van de werknemersbijdragen daalde de arbeidskost per eenheid maar in twee landen sneller dan in België. Ondernemen is dus goedkoper geworden. De winstcijfers zullen er wel bij varen. Maar leverde het ook jobs op? De totale werkgelegenheid stijgt dit jaar met 1,1 procent. Maar ook hier zit België 0,4 procent onder het gemiddelde en slechts vier landen doen het nog slechter. Een plaats in de staart van het peloton dus.

Maar, maar, maar: “De reële koopkracht van de burgers krijgt een stevige impuls”, zegt Van Overtveldt. Euh nee, zegt de Europese Commissie. Kijk maar eens naar de tabel ‘Real compensation of employees per head’. Dat betekent: wat een werknemer echt aan koopkracht naar huis neemt. Die reële koopkracht daalt dit jaar met … 0,5 procent. Alleen de werknemers in Italië, Finland en Spanje krijgen het nog harder te verduren. Gemiddeld zagen werknemers in de eurozone hun koopkracht met 0,2 procent stijgen.

Volgend jaar mogen de lonen dankzij het loonakkoord weer wat stijgen boven de inflatie. De Europese Commissie schat die stijging op 0,6 procent. Leuk maar alweer onder het gemiddelde en ook dan doen slechts vijf landen het slechter.

Over het begrotingstekort zegt de Europese Commissie dat er een inspanning werd geleverd. Alleen doen 14 eurolanden het beter dan België. En, voegt de EC er aan toe, de gevolgen van de recente taxshift werd niet meegerekend. Uit documenten die Van Overtveldt aan het parlement bezorgde, blijkt dat die lagere vennootschapsbelasting een krater van 1,6 miljard slaat in de begroting. Dat zijn zorgen voor later, moet Van Overtveldt denken. Voor een volgende regering dus. Want altijd raak: ofwel mag een regering met N-VA hakken in de sociale zekerheid om dat gat te vullen ofwel mogen ze vanop de oppositiebanken toekijken hoe een regering zonder hen die vele miljarden niet bij elkaar krijgt.

De Europese Commissie had ook nog goed nieuws over de inflatie. Tegen 2019 zou de inflatie zakken tot het Europese gemiddelde. Dan is het effect van de hogere taksen op elektriciteit uitgewerkt, zo merkt de Europese Commissie op.

take down
the paywall
steun ons nu!